کتاب‌ها

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آزمایشگاه زبان فارسی (۱)

آزمایشگاه زبان فارسی (۱)

کد کتاب : ۱۶۱۵

نویسنده (ها) : دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه و دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
Zahra Abolhassani Chime , PhD Gholamreza Mastali Parsa , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آموزش مقدماتی زبان فارسی
(برای عرب زبانها)

آموزش مقدماتی زبان فارسی (برای عرب زبانها)

کد کتاب : ۱۶۱۴

نویسنده (ها) : دکتر حسین هاجری
Hossein Hajari , PhD

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

ایران شناسی

ایران شناسی

کد کتاب : ۱۶۰۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا سعیدی و بهزاد بلمکی
Mohammad Reza Saeedi , PhD , Behzad Balmaki

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ناظم هروی سخن پرداز معروف سده یازدهم

ناظم هروی سخن پرداز معروف سده یازدهم

کد کتاب : ۱۵۶۴

نویسنده (ها) : معاون سر محقق شاه محمد مصلح
Shah Muhamad Musleh , PhD

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

منطق الطیر
فریدالدین عطار نیشابوری

منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری

کد کتاب : ۱۵۰۰

نویسنده (ها) : دکتر محمود عابدی و دکتر تقی پورنامداریان
M. Abedi , PhD , T. Poornamdarian , PhD

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

عروض و قافیه عربی

عروض و قافیه عربی

کد کتاب : ۱۴۹۹

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
Ali Asghar Ghahramani Moghbel , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

کد کتاب : ۱۴۸۷

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی وفایی
Abbasali Vafaie , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

شعر معاصر ایران (تا انقلاب اسلامی)

شعر معاصر ایران (تا انقلاب اسلامی)

کد کتاب : ۱۴۵۹

نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی
Saber Emami, PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

فن ترجمه از عربی به فارسی

فن ترجمه از عربی به فارسی

کد کتاب : ۱۴۵۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا ناظمیان
Reza Nazemian , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

اصول نگارش ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

اصول نگارش ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

کد کتاب : ۱۴۳۴

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده با همکاری فاطمه هادی بخیت
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh, PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

کد کتاب : ۱۴۱۶

نویسنده (ها) : دکتر محمد جعفر یاحقی
Mohammad Jafar Yahaghi , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

جمله سازی ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

جمله سازی ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

کد کتاب : ۱۴۰۷

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده با همکاری دکتر عصمت اسماعیلی و دکتر نعیمه حسوکی
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh, PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

رستم و اسفندیار

رستم و اسفندیار

کد کتاب : ۱۴۰۵

نویسنده (ها) : دکتر غلامعلی فلاح
Gholam Ali Fallah , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

شعر ساده فارسی

شعر ساده فارسی

کد کتاب : ۱۴۰۲

نویسنده (ها) : دکتر محمد دانشگر
Mohammad Daneshgar , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نگارش مقدماتی زبان فارسی

نگارش مقدماتی زبان فارسی

کد کتاب : ۱۴۰۱

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD

قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

تاریخ ادبیات ایران (۲)

تاریخ ادبیات ایران (۲)

کد کتاب : ۱۴۰۰

نویسنده (ها) : دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر حسین آقاحسینی، دکتر غلامحسین شریفی، دکتر محمود براتی، دکتر اسحاق طغیانی و دکتر محمدرضا نصر اصفهانی
S. Ali Asghar Mirbagheri Fard , PhD Gh. H. Sharifi , PhD H. Aghahoseini , PhD E. Toghyani , PhD M. Barati , PhD M.R. Nasr Esfahany , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

نثر ساده فارسی

نثر ساده فارسی

کد کتاب : ۱۳۸۹

نویسنده (ها) : دکتر مهبود فاضلی
Mahbood Fazeli , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تحلیل شعر فارسی

تحلیل شعر فارسی

کد کتاب : ۱۳۸۸

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳