کتاب‌ها

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۱۱ مورد.

ایران شناسی

ایران شناسی

کد کتاب : ۱۶۰۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا سعیدی و بهزاد بلمکی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ناظم هروی سخن پرداز معروف سده یازدهم

ناظم هروی سخن پرداز معروف سده یازدهم

کد کتاب : ۱۵۶۴

نویسنده (ها) : معاون سر محقق شاه محمد مصلح

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

منطق الطیر
فریدالدین عطار نیشابوری

منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری

کد کتاب : ۱۵۰۰

نویسنده (ها) : دکتر محمود عابدی و دکتر تقی پورنامداریان

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

عروض و قافیه عربی

عروض و قافیه عربی

کد کتاب : ۱۴۹۹

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

قیمت : ۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

کد کتاب : ۱۴۸۷

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی وفایی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

شعر معاصر ایران
( تا انقلاب اسلامی)

شعر معاصر ایران ( تا انقلاب اسلامی)

کد کتاب : ۱۴۵۹

نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

فن ترجمه از عربی به فارسی

فن ترجمه از عربی به فارسی

کد کتاب : ۱۴۵۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا ناظمیان

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

اصول نگارش ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

اصول نگارش ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

کد کتاب : ۱۴۳۴

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده با همکاری فاطمه هادی بخیت

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

کد کتاب : ۱۴۱۶

نویسنده (ها) : دکتر محمد جعفر یاحقی

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

جمله سازی ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

جمله سازی ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

کد کتاب : ۱۴۰۷

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده با همکاری دکتر عصمت اسماعیلی و دکتر نعیمه حسوکی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

رستم و اسفندیار

رستم و اسفندیار

کد کتاب : ۱۴۰۵

نویسنده (ها) : دکتر غلامعلی فلاح

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

شعر ساده فارسی

شعر ساده فارسی

کد کتاب : ۱۴۰۲

نویسنده (ها) : دکتر محمد دانشگر

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نگارش مقدماتی زبان فارسی

نگارش مقدماتی زبان فارسی

کد کتاب : ۱۴۰۱

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

تاریخ ادبیات ایران (۲)

تاریخ ادبیات ایران (۲)

کد کتاب : ۱۴۰۰

نویسنده (ها) : دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر حسین آقاحسینی، دکتر غلامحسین شریفی، دکتر محمود براتی، دکتر اسحاق طغیانی و دکتر محمدرضا نصر اصفهانی

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

نثر ساده فارسی

نثر ساده فارسی

کد کتاب : ۱۳۸۹

نویسنده (ها) : دکتر مهبود فاضلی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تحلیل شعر فارسی

تحلیل شعر فارسی

کد کتاب : ۱۳۸۸

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

راهنمای نگارش علمی

راهنمای نگارش علمی

کد کتاب : ۱۳۸۴

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

متون منظوم پهلوانی ( برگزیده منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه)

متون منظوم پهلوانی ( برگزیده منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه)

کد کتاب : ۱۲۸۳

نویسنده (ها) : مقدمه، انتخاب و توضیحات: دکتر سجاد آیدنلو

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷