کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱ مورد.

حقوق جزای اختصاصی اسلام

حقوق جزای اختصاصی اسلام

کد کتاب : ۲۱۶۹

نویسنده (ها) : دکتر عابدین مؤمنی

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

بررسی فقهی عقد بیمه

بررسی فقهی عقد بیمه

کد کتاب : ۱۹۵۱

نویسنده (ها) : ناصر نیکخو امیری

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج (دیات)

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج (دیات)

کد کتاب : ۱۸۹۴

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی

سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی

کد کتاب : ۱۸۶۹

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

اسلام و حقوق دیپلماتیک

اسلام و حقوق دیپلماتیک

کد کتاب : ۱۸۵۱

نویسنده (ها) : محمد حسین پورامینی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

فقه الوفاق: دراسه فقهّیه مقارنه بین المذاهب الاسلامیه
الجزء الثانی: الزکاه - الحج

فقه الوفاق: دراسه فقهّیه مقارنه بین المذاهب الاسلامیه الجزء الثانی: الزکاه - الحج

کد کتاب : ۱۷۸۲

نویسنده (ها) : الدکتور الشیخ محمدمهدی نجف

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

فلسفه علم فقه

فلسفه علم فقه

کد کتاب : ۱۷۴۱

نویسنده (ها) : حجت الاسلام والمسلمین سعید ضیایی فر

قیمت : ۱۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

کد کتاب : ۱۷۳۴

نویسنده (ها) : حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی

قیمت : ۳۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروتهای عمومی

بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروتهای عمومی

کد کتاب : ۱۶۸۶

نویسنده (ها) : سید محمد رضا فیاضی

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

فقه الوفاق: دراسه فقهّیه مقارنه بین المذاهب الاسلامیه
الجزء الاول: المدخل- الصّلاه

فقه الوفاق: دراسه فقهّیه مقارنه بین المذاهب الاسلامیه الجزء الاول: المدخل- الصّلاه

کد کتاب : ۱۶۲۴

نویسنده (ها) : الدکتور الشیخ محمدمهدی نجف

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان

مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان

کد کتاب : ۱۵۸۸

نویسنده (ها) : محمدحسین بیاتی

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

اصول فقه کاربردی: جلد دوم: ادلّه و منابع فقه

اصول فقه کاربردی: جلد دوم: ادلّه و منابع فقه

کد کتاب : ۱۵۱۴

نویسنده (ها) : حسین قافی و سعید شریعتی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج قصاص

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج قصاص

کد کتاب : ۱۵۱۳

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مهارت های تحقیق و مأخذ شناسی علوم اسلامی

مهارت های تحقیق و مأخذ شناسی علوم اسلامی

کد کتاب : ۱۴۴۸

نویسنده (ها) : دکتر حسین صابری

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تحریر المکاسب (المجلد الثانی)

تحریر المکاسب (المجلد الثانی)

کد کتاب : ۱۳۶۱

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد رضا آیتی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

تحریر المکاسب ( المجلد الاول)

تحریر المکاسب ( المجلد الاول)

کد کتاب : ۱۳۶۰

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد رضا آیتی

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام

حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام

کد کتاب : ۱۲۳۹

نویسنده (ها) : سعید نظری توکلی

قیمت : ۱۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

خانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

خانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

کد کتاب : ۱۲۳۷

نویسنده (ها) : قدرت الله مشایخی

قیمت : ۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸