کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا : بررسی تطبیقی

سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا : بررسی تطبیقی

کد کتاب : ۲۲۰۲

نویسنده (ها) : دکتر ایمان منسوب بصیری

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دستور زبان ارمنی ( برای فارسی زبانان)

دستور زبان ارمنی ( برای فارسی زبانان)

کد کتاب : ۱۳۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد ملک محمدی

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرانسه برای دانشجویان رشته علوم

فرانسه برای دانشجویان رشته علوم

کد کتاب : ۹۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن فروغی، دکتر عبدالله محتشمی و سیدعلاالدین گوشه گیر

قیمت : ۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳

آلمانی برای دانشجویان رشته علوم پایه

آلمانی برای دانشجویان رشته علوم پایه

کد کتاب : ۶۰

نویسنده (ها) : حسین نجفی زاده

قیمت : ۱٬۲۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۲

آلمانی برای دانشجویان رشته پزشکی

آلمانی برای دانشجویان رشته پزشکی

کد کتاب : ۵۶

نویسنده (ها) : حسین نجفی زاده

قیمت : ۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۱

زبان فرانسه عمومی (مرحله اول)

زبان فرانسه عمومی (مرحله اول)

کد کتاب : ۲۹

نویسنده (ها) : دکتر مهوش قویمی و آنماری موثقی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال