کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹ مورد.

ترجمه پیشرفته (۱)

ترجمه پیشرفته (۱)

کد کتاب : ۲۱۴۱

نویسنده (ها) : زهره قرائی ، شهرزاد پرورش ، دکتر سعید کتابی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اصول و مبانی نظری ترجمه

اصول و مبانی نظری ترجمه

کد کتاب : ۱۸۴۲

نویسنده (ها) : دکتر طیبه موسوی میانگاه

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مرجعی پیشرفته برای ترجمه

مرجعی پیشرفته برای ترجمه

کد کتاب : ۱۳۱۲

نویسنده (ها) : بزیل هتیم و جرمی ماندی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

ترجمه متون ساده

ترجمه متون ساده

کد کتاب : ۱۲۹۷

نویسنده (ها) : صمد میرزاسوزنی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

ترجمه مکاتبات و اسناد (۲)

ترجمه مکاتبات و اسناد (۲)

کد کتاب : ۱۱۶۶

نویسنده (ها) : دکتر مسعود راعی شریف

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

ترجمه مکاتبات و اسناد (۲)

ترجمه مکاتبات و اسناد (۲)

کد کتاب : ۱۱۴۱

نویسنده (ها) : رحیم اصلان زاده

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

ترجمه مکاتبات و اسناد (۱)

ترجمه مکاتبات و اسناد (۱)

کد کتاب : ۱۱۰۴

نویسنده (ها) : دکتر مسعود راعی شریف

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ساخت زبان فارسی

ساخت زبان فارسی

کد کتاب : ۱۰۸۵

نویسنده (ها) : دکتر آزیتا افراشی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

واژه شناسی انگلیسى: همراه با فرایندهاى واژه سازى در انگلیسى و فارسى

واژه شناسی انگلیسى: همراه با فرایندهاى واژه سازى در انگلیسى و فارسى

کد کتاب : ۹۵۲

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا تجویدى

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

اصول و مبانى نظرى ترجمه

اصول و مبانى نظرى ترجمه

کد کتاب : ۸۹۹

نویسنده (ها) : دکتر سید على میرعمادى

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

ترجمه متون ادبى

ترجمه متون ادبى

کد کتاب : ۶۹۷

نویسنده (ها) : دکتر على خزاعى فر

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

بررسى آثار ترجمه شده اسلامى (۲)

بررسى آثار ترجمه شده اسلامى (۲)

کد کتاب : ۵۲۲

نویسنده (ها) : دکتر سالار منافى انارى

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

بررسى ترجمه انگلیسى متون اسلامى (۱)

بررسى ترجمه انگلیسى متون اسلامى (۱)

کد کتاب : ۳۸۲

نویسنده (ها) : دکتر سالار منافى انارى

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

ترجمه مکاتبات و اسناد (۱)

ترجمه مکاتبات و اسناد (۱)

کد کتاب : ۲۹۷

نویسنده (ها) : رحیم اصلان زاده

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

اصول و روش ترجمه

اصول و روش ترجمه

کد کتاب : ۲۳۵

نویسنده (ها) : حسین ملا نظر

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه

اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه

کد کتاب : ۲۲۸

نویسنده (ها) : غفار تجلى

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

بررسى آثار ترجمه شده اسلامى (۲)

بررسى آثار ترجمه شده اسلامى (۲)

کد کتاب : ۳۹

نویسنده (ها) : دکتر حسین محی الدین الهى قمشه اى

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

تئوریهاى ترجمه

تئوریهاى ترجمه

کد کتاب : ۳۰

نویسنده (ها) : دکتر سید على میرعمادى

قیمت : ۱۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲