کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۰ مورد.

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۲)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۲)

کد کتاب : ۲۲۱۸

نویسنده (ها) : دکتر مهرداد قیومی بید هندی

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۱)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۱)

کد کتاب : ۲۱۷۷

نویسنده (ها) : دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۷

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (هنرهای صناعی)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (هنرهای صناعی)

کد کتاب : ۲۱۵۲

نویسنده (ها) : زیر نظر : دکتر عبدالکریم عطارزاده ، دکتر مهران هوشیار

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

کد کتاب : ۲۱۲۴

نویسنده (ها) : زیر نظر : دکتر هادی ربیعی

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

کد کتاب : ۲۰۶۸

نویسنده (ها) : دکتر شهره روغنی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم

مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم

کد کتاب : ۲۰۲۱

نویسنده (ها) : هلگه کراگ

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

کد کتاب : ۲۰۰۵

نویسنده (ها) : سید علی میرشریفی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

تاریخ نگاری در اسلام

تاریخ نگاری در اسلام

کد کتاب : ۱۸۷۸

نویسنده (ها) : دکتر سید صادق سجادی و دکتر هادی عالم زاده

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری

خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری

کد کتاب : ۱۸۰۴

نویسنده (ها) : دکتر غیداء خزنه کاتبی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مختارات من النصوص الثقافیه باللغه العربیه
( گزیده متون فرهنگی به زبان عربی)

مختارات من النصوص الثقافیه باللغه العربیه ( گزیده متون فرهنگی به زبان عربی)

کد کتاب : ۱۷۱۶

نویسنده (ها) : دکتر بهرام امانی چاکلی و دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مسلمانان و نگارش تاریخ: پژوهشیدر تاریخ نگاری اسلامی

مسلمانان و نگارش تاریخ: پژوهشیدر تاریخ نگاری اسلامی

کد کتاب : ۱۳۶۳

نویسنده (ها) : عبدالعلیم عبدالرحمن خضر

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

پیام آور رحمت

پیام آور رحمت

کد کتاب : ۱۳۲۸

نویسنده (ها) : سید علی میر شریفی

قیمت : ۵۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

تاریخ سیاسی خوارج شمال افریقا

تاریخ سیاسی خوارج شمال افریقا

کد کتاب : ۱۳۲۲

نویسنده (ها) : دکتر رضا کرومی

قیمت : ۲۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

جغرافیای تاریخی کوفه

جغرافیای تاریخی کوفه

کد کتاب : ۱۳۱۸

نویسنده (ها) : لویی ماسینیون

قیمت : ۴۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری)

تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری)

کد کتاب : ۱۰۷۱

نویسنده (ها) : دکتر اصغر منتظر القائم

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جامعه مدینه در عصر نبوی

جامعه مدینه در عصر نبوی

کد کتاب : ۱۰۶۷

نویسنده (ها) : عبدالله عبدالعزیز بن ادریس

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری

نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری

کد کتاب : ۱۰۳۷

نویسنده (ها) : الدکتور رشید الجمیلی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

کد کتاب : ۹۹۳

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲