کتاب‌ها

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۶۶ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته باغبانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته باغبانی

کد کتاب : ۴۳۹

نویسنده (ها) : رازیک ملکونیان، دکتر سیروس مسیحا و حبیب دواتی کاظم نیا ز
Zarik Melkonian , Siroos Masiha , PhD , Habib Kazemnia

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسى براى دانشجویان رشته شیمى

انگلیسى براى دانشجویان رشته شیمى

کد کتاب : ۴۳۴

نویسنده (ها) : کاظم میرجلیلى و مهشید روشنى
Kazem Mirjalili , Mahshid Roshani

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی: علوم و صنایع چوب و کاغذ

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی: علوم و صنایع چوب و کاغذ

کد کتاب : ۴۲۴

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پو
Jamaloddin Jalalipour

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى مکانیک: ساخت و تولید

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى مکانیک: ساخت و تولید

کد کتاب : ۴۱۳

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالى پور
Jamaloddin Jalalipour

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته سرامیک

انگلیسی برای دانشجویان رشته سرامیک

کد کتاب : ۳۹۸

نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحی مقیمی
Mohammad Fallahi Moghimi , PhD

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی

کد کتاب : ۳۵۰

نویسنده (ها) : دکتر ایرج ملک محمدی
Iraj Malek Mohammadi , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و فنون نظامی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و فنون نظامی

کد کتاب : ۳۳۴

نویسنده (ها) : مصطفی خاکسار ومحمود علایی زاده
Mostafa Khaksar , Mahmood Alaeezadeh

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان رشته های دریانوردی و علوم دریایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های دریانوردی و علوم دریایی

کد کتاب : ۳۳۱

نویسنده (ها) : هوشنگ خوش سیما
Hooshang Khoshsima

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسى براى دانشجویان رشته خاک شناسى ( آب و محیط زیست)

انگلیسى براى دانشجویان رشته خاک شناسى ( آب و محیط زیست)

کد کتاب : ۳۲۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسن روزى طلب و دکتر حمید سیادت
Mohammad Hassan Roozitalab , PhD Hamid Siadat, PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته برق ، الکترونیک ، کنترل و مخابرات

انگلیسی برای دانشجویان رشته برق ، الکترونیک ، کنترل و مخابرات

کد کتاب : ۲۸۳

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۱۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى شیمى

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى شیمى

کد کتاب : ۲۴۹

نویسنده (ها) : دکتر نصرت الله غیاثى ، کاظم میرجلیلى و مهشید روشنى
Nosratollah Ghiassee , Kazem Mirjalili ، Mahshid Roshani

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (اکتشاف)

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (اکتشاف)

کد کتاب : ۲۳۷

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد مشیری و دکتر محمدعلی روشن ضمیر
Seyed Mohammad Moshiri , PhD Mohammad Ali Roshan Zamir , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک

کد کتاب : ۲۳۰

نویسنده (ها) : دکتر اسماعیل فقیه
Esmail Faghih , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسى براى دانشجویان رشته معدن (استخراج)

انگلیسى براى دانشجویان رشته معدن (استخراج)

کد کتاب : ۲۲۹

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد مشیرى و دکتر محمدعلى روشن ضمیر
Seyyed Mohammad Moshiri , PhD , Mohammad Ali Roshan zamir , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

کد کتاب : ۲۲۱

نویسنده (ها) : ابراهیم جدیری سلیمی ، حسن عدالت نمین ، دکتر سیروس مسیحا
Ibrahim Jodairi Salimy , Hassan Edalat Namin , Siroos Masiha, PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی

کد کتاب : ۲۱۱

نویسنده (ها) : ابراهیم جدیری سلیمی و حسن عدالت نمین
Ibrahim Jodairi Salimy Hassan Edalat Namin

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب۳ : تحلیل سیستمها

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب۳ : تحلیل سیستمها

کد کتاب : ۱۹۷

نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحی مقیمی
Mohammad Fallahi Moghimi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى صنایعکتاب ۲: تولید صنعتی

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى صنایعکتاب ۲: تولید صنعتی

کد کتاب : ۱۹۶

نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحى مقیمى
Mohammad Fallahi Moghimi , PhD

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲