کتاب‌ها

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۶ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایعکتاب ۴: ایمنی صنعتی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایعکتاب ۴: ایمنی صنعتی

کد کتاب : ۱۰۴۱

نویسنده (ها) : دکتر سید محمود میرطباطبایی و دکتر محمد فلاحی مقیمی
Seyyed Mahmoud Mirtabatabaie , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه برداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه برداری

کد کتاب : ۹۵۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد عباس نژاد ، مهدی مسیب زاده
Mohammad Abbasnejad , PhD , Mahdi Mosayebzadeh

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برق ، الکترونیک ، کنترل و مخابرات

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برق ، الکترونیک ، کنترل و مخابرات

کد کتاب : ۹۱۵

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

کد کتاب : ۸۹۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحی مقیمی
M. Fallahi Moghimi , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

کد کتاب : ۸۸۳

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته تاسیسات حرارتى، برودتى و تهویه مطبوع

انگلیسى براى دانشجویان رشته تاسیسات حرارتى، برودتى و تهویه مطبوع

کد کتاب : ۸۵۲

نویسنده (ها) : حسن مولوى
Hassan Molavi

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی راه آهن

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی راه آهن

کد کتاب : ۸۲۰

نویسنده (ها) : دکتر سید محمود میر طباطبایی دکتر زهره اسلامی راسخ دکتر حسن مقبلی
S. M. Mir Tabatabaie , PhD Z. Eslamirasekh , PhD H. Moghbeli , PhD

قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک کاربردی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک کاربردی

کد کتاب : ۸۱۹

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد ضیاء حسینی و مهندس سید احمد ضیاء حسینی
Seyed Mohammad Zia Hossaini Seyed Ahmad Zia Hossaini

قیمت : ۱۳٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

کد کتاب : ۷۹۹

نویسنده (ها) : دکتر حمید رضا قاسم زاده و دکتر امیر رضا نعمت تبریزی
Hamid Reza Ghasemzadeh , PhD Amir Reza Nemat Tabrizi

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی و آبخیزداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی و آبخیزداری

کد کتاب : ۷۸۶

نویسنده (ها) : محمود بهره مند، رمضان طهماسبی و علی اکبر دماوندی
Mahmood Bahremand - Ramezan Tahmasbi - Ali Akbar Damavandi

قیمت : ۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین شناسی

کد کتاب : ۶۹۵

نویسنده (ها) : بهرام آقاابراهیمی سامانی، کاظم میرجلیلی ومهشید روشنی
Bahram Aghaebrahimi Samani, Kazem Mirjalili, Mahshid Roshani

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو

انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو

کد کتاب : ۶۵۲

نویسنده (ها) : حمید عسکری کرمانی
Hamid Askari Kermani

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته شیلات

انگلیسى براى دانشجویان رشته شیلات

کد کتاب : ۶۳۵

نویسنده (ها) : محمود بهره مند و مهران یاسمى
Mahmood Bahremand , Mehran Yassemi

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

کد کتاب : ۶۲۸

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۱۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت

انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت

کد کتاب : ۶۲۰

نویسنده (ها) : دکتر محمود فرخ پی
Mahmood Farrokhpey , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى مکانیک: طراحى جامدات

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسى مکانیک: طراحى جامدات

کد کتاب : ۵۸۱

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالى پور
Jamaloddin Jalalipour

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک: حرارت و سیالات

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک: حرارت و سیالات

کد کتاب : ۵۷۵

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور
Jamaloddin Jalalipour

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسى براى دانشجویان رشته زیست شناسى

انگلیسى براى دانشجویان رشته زیست شناسى

کد کتاب : ۴۷۴

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادى
Hossein Farhady , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷