فهرست کتاب‌های برگزیده

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 195 مورد

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۲۰۰۸

نویسنده (ها) : دکتر حسن جوادی
Hasan Javadi , PhD

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

کد کتاب : ۲۰۰۵

نویسنده (ها) : سید علی میرشریفی
Seyyed Ali Mir Sharifi

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

کد کتاب : ۲۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
Mohammad Reza Yousefi Sheikh Robat , PhD

قیمت : ۲۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی : گذشته، حال و آینده (جلد ۲ )

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی : گذشته، حال و آینده (جلد ۲ )

کد کتاب : ۱۹۸۶

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد
Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

کد کتاب : ۱۹۸۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد
Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی

دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی

کد کتاب : ۱۹۷۵

نویسنده (ها) : فرانسوا دروش
François DÉROCHE
مترجم (ها) : سید محمدحسین مرعشی
Seyed Mohammadhossein MARASHI

قیمت : ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

منطق تطبیقی

منطق تطبیقی

کد کتاب : ۱۹۶۹

نویسنده (ها) : اسدالله فلاحی
Asadollah Fallahi

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

آشنایی با فلسفه علم معاصر

آشنایی با فلسفه علم معاصر

کد کتاب : ۱۹۲۷

نویسنده (ها) : دکتر رضا صادقی
Reza Sadeqi , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ادیان و مذاهب در ایران باستان

ادیان و مذاهب در ایران باستان

کد کتاب : ۱۸۸۹

نویسنده (ها) : دکتر کتایون مزداپور و همکاران
Katayun Mazdapour & Other Authors

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

قواعد تفسیر قرآن

قواعد تفسیر قرآن

کد کتاب : ۱۸۸۸

نویسنده (ها) : علی اکبر بابایی
Ali Akbar Babaei

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی، مفاهیم و نظریه ها)

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی، مفاهیم و نظریه ها)

کد کتاب : ۱۸۸۲

نویسنده (ها) : دکتر مجید کافی
Majid Kafi , PhD

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

کد کتاب : ۱۸۷۷

نویسنده (ها) : دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی
Seyedeh Roqayeh Mirabolghasemi , PhD

قیمت : ۱۰۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلام
 (تا سده هفتم هجری)

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلام (تا سده هفتم هجری)

کد کتاب : ۱۸۶۳

نویسنده (ها) : دکتر عبدالرحیم قنوات
Abdolrahim Ghanavat , PhD

قیمت : ۱۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مرجئه : پیدایش و اندیشه ها

مرجئه : پیدایش و اندیشه ها

کد کتاب : ۱۸۵۰

نویسنده (ها) : دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی
Shahab Al-Din Vahidi Mehrjerdi, PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

کد کتاب : ۱۸۳۸

نویسنده (ها) : زلتن کوچش
Zoltán Kövecses
مترجم (ها) : دکتر شیرین پورابراهیم
Shirin Pourebrahim , PhD

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

سکه های ایران در دورِه اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان

سکه های ایران در دورِه اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان

کد کتاب : ۱۸۲۶

نویسنده (ها) : دکتر حسن رضائی باغ بیدی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مبانی علوم اعصاب شناختی

مبانی علوم اعصاب شناختی

کد کتاب : ۱۸۰۲

نویسنده (ها) : برنارد بارس ، نیکول گیج
Bernard J Baars , Nicole M. Gage
مترجم (ها) : دکتر سید کمال خرازی
Seyyed Kamal Kharazi , PhD

قیمت : ۹۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

Коранические науки

Коранические науки

کد کتاب : ۱۷۹۳

نویسنده (ها) : Мухаммад Хади Марифат
آيت الله محمد هادی معرفت
مترجم (ها) : Ш. МИРЗОЕВА
میرزایوا

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳