فهرست کتاب‌های برگزیده

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

درآمدی بر ادبیات تطبیقی

درآمدی بر ادبیات تطبیقی

کد کتاب : ۲۲۳۷

نویسنده (ها) : فرانسوا یوست
François Jost
مترجم (ها) : دکتر علی‌ رضا انوشیروانی ، دکتر لاله آتشی ، رقیه بهادری
Alireza Anushiravani , PhD , Laleh Atashi , PhD , Roghayeh Bahadori

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

نظریه و نقد ادبی : درسنامه ای میان رشته ای (جلد دوم)

نظریه و نقد ادبی : درسنامه ای میان رشته ای (جلد دوم)

کد کتاب : ۲۲۰۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین پاینده
Hossein Payandeh , PhD

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

نظریه و نقد ادبی : درسنامه ای میان رشته ای (جلد اول)

نظریه و نقد ادبی : درسنامه ای میان رشته ای (جلد اول)

کد کتاب : ۲۲۰۰

نویسنده (ها) : دکتر حسین پاینده
Hossein Payandeh , PhD

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

کد کتاب : ۲۱۸۸

نویسنده (ها) : دکتر وحید صادقی
Vahid Sadeghi , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

معیار پذیری تفسیر قرآن کریم : رهیافت ها و چالش ها

معیار پذیری تفسیر قرآن کریم : رهیافت ها و چالش ها

کد کتاب : ۲۱۱۳

نویسنده (ها) : دکتر علی فتحی
Ali Fathi , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

کد کتاب : ۲۰۸۷

نویسنده (ها) : دکتر شهرام جلیلیان
Shahram Jalilian , PhD

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

کد کتاب : ۲۰۶۳

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر پورعزت ، میر یعقوب سید رضائی
Ali Asghar Pourezzat , PhD , Mir Yaghoub Seyyed Rezaei

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی (مفاهیم ، فرایند و فنون)

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی (مفاهیم ، فرایند و فنون)

کد کتاب : ۲۰۵۹

نویسنده (ها) : دکتر مسعود جان بزرگی ، سید محمد غروی
Masuod Janbozorgi , PhD , Seyed Mohammad Gharavi

قیمت : ۲۰۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

کد کتاب : ۲۰۵۰

نویسنده (ها) : دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان
Khalil Parvini , PhD , Hooman Nazemian , PhD

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

کد کتاب : ۲۰۴۷

نویسنده (ها) : دکتر عباس بازرگان ، دکتر مقصود فراستخواه
Abbas Bazargan , PhD , Maghsoud Farasatkhah , PhD

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

کد کتاب : ۲۰۴۱

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه فهیم نیا ، دکتر سپیده فهیمی فر
Fatemeh Fahimnia , PhD , Sepideh Fahimi Far , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

کد کتاب : ۲۰۳۶

نویسنده (ها) : ماری لو ویل ، ویلیام جی. اندرسون
Mary Lou Veal , William G. Anderson
مترجم (ها) : دکتر جواد آزمون ، محمود عیوضی
Javad Azmoon , PhD , Mahmoud Eivazi

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انقلاب اسلامی ایران : زمینه ها ، پیامدها و دست آوردها

انقلاب اسلامی ایران : زمینه ها ، پیامدها و دست آوردها

کد کتاب : ۲۰۲۹

نویسنده (ها) : دکتر منوچهر محمدی
Manoochehr Mohammadi , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۲۰۰۸

نویسنده (ها) : دکتر حسن جوادی
Hasan Javadi , PhD

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

کد کتاب : ۲۰۰۵

نویسنده (ها) : سید علی میرشریفی
Seyyed Ali Mir Sharifi

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

کد کتاب : ۲۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
Mohammad Reza Yousefi Sheikh Robat , PhD

قیمت : ۲۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی : گذشته، حال و آینده (جلد ۲ )

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی : گذشته، حال و آینده (جلد ۲ )

کد کتاب : ۱۹۸۶

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد
Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

کد کتاب : ۱۹۸۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد
Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷