محیط زیست

مدیر گروه :  دکتر سید محمد شبیری        sm_shobeiri@pnu.ac.ir                    

کارشناس : هاله معیری                         moayeri@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:                            ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ داخلی۲۰۷

ایمیل گروه:                                  env.group@samt.ac.ir  

اعضای گروه:

سال تأسیس : ۱۳۹۸

کتاب های گروه محیط زیست

نتیجه‌ای یافت نشد.