مدیریت

مدیر گروه: دکتر سیدمهدی الوانی

   

دبیر گروه: دکتر حسین جلیلیان

 jalilian.۲۰۲۰@yahoo.com

اعضای گروه:

 دکتر طاهره فیضی

 دکتر سیدحسین کاظمی

 دکتر عادل آذر

 

taherehfeizy@gmail.com

hoseinkazemi۲۰۰۳@gmail.com

azara@modares.ac.ir

کارشناس: رضوان صادقیان

sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۸۷

سال تأسیس: 

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر علی رضاییان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶.

کتاب های گروه مدیریت

نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۶۲ مورد.

مقررات زدایی

مقررات زدایی

کد کتاب : ۵۸۳

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحمید شمس
Abdolhamid Shams , PhD

قیمت : ۱۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

سیستم اطلاعات مدیریت (مدل‌سازى اطلاعات)

سیستم اطلاعات مدیریت (مدل‌سازى اطلاعات)

کد کتاب : ۵۵۷

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

استقرار مدیریت استراتژیک(۲)

استقرار مدیریت استراتژیک(۲)

کد کتاب : ۵۵۳

نویسنده (ها) : اچ. ایگورانسف و ادوارد جی. مک دانل
H. Igor Ansoff Edward J. Mc Donnell
مترجم (ها) : دکترعبدالله زندیه ، مینا زندیه
Abdollah Zandyyah , PhD

قیمت : ۱۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

جامعه شناسى سازمانها : رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت

جامعه شناسى سازمانها : رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت

کد کتاب : ۵۴۶

نویسنده (ها) : دکتر آرین قلی پور
Arian Gholipour , PhD

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

مبانى فلسفى و تئوریهاى رهبرى و رفتار سازمانى

مبانى فلسفى و تئوریهاى رهبرى و رفتار سازمانى

کد کتاب : ۵۳۲

نویسنده (ها) : دکتر سید على افجه
Seyyed Ali Akbar Afjahi , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

سازمانهاى مالى و پولى بین المللى

سازمانهاى مالى و پولى بین المللى

کد کتاب : ۵۱۵

نویسنده (ها) : دکتر مهدى ابراهیمى نژاد
Mehdi Ebrahimi Nejad , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت

برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت

کد کتاب : ۵۱۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا حمیدی زاده
Mohammad Reza Hamidizadeh , PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

کد کتاب : ۴۹۰

نویسنده (ها) : سید عباس کاظمى و مسعود کسایى
Seeyed Abbas Kazemi Massoud Kassaee

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

کد کتاب : ۴۸۹

نویسنده (ها) : دکتر مهدى ابراهیمى نژاد ، اسفندیار فرج وند
Mehdi Ebrahimi Nejad , PhD , Esfandiar Farajvand

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی مدیریت رفتار سازمانى

مبانی مدیریت رفتار سازمانى

کد کتاب : ۴۷۷

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian, PhD

قیمت : ۵۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

مدیریت فراملی و جهانی: نگرش تطبیقی

مدیریت فراملی و جهانی: نگرش تطبیقی

کد کتاب : ۴۵۱

نویسنده (ها) : دکتر شمس السادات زاهدی
Shamsosadat Zahedi , PhD

قیمت : ۳۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

کد کتاب : ۴۴۶

نویسنده (ها) : حبیب الله کشتکار ملکی
Habibollah Keshtcar Maleki

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ارتباطات و فرهنگ ( ۱) :نظریه ارتباطات سازمانی

ارتباطات و فرهنگ ( ۱) :نظریه ارتباطات سازمانی

کد کتاب : ۴۲۸

نویسنده (ها) : آلفرد جی. اسمیت
Alfred G. Smith
مترجم (ها) : مهدی بابائی اهری
Mehdi babai Ahari , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مدیریت استراتژیک در بازرگا نی و صنایع

مدیریت استراتژیک در بازرگا نی و صنایع

کد کتاب : ۴۲۵

نویسنده (ها) : دکتر مهدی ابراهیمی نژاد
Mehdi Ebrahimi Nejad , PhD

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

کد کتاب : ۴۱۹

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

پول، ارز و بانکدارى

پول، ارز و بانکدارى

کد کتاب : ۳۹۴

نویسنده (ها) : فردریک میشکین
Fredrik Mishkin
مترجم (ها) : دکتر على جهانخانى ، دکتر على پارسائیان
Ali Jahan Khani , PhD ، Ali Parsayan , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

کد کتاب : ۳۹۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد سعید تسلیمی
Mohammad Saeid Taslimi , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تحقیق در عملیات (جلد اول)

تحقیق در عملیات (جلد اول)

کد کتاب : ۳۷۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا مهرگان، دکتر بهروز درى و دکتر محمود صارمى
Mohammad Reza Mehregan , PhD , Behrouz Dorri , PhD Mahmoud Saremi , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵