مدیریت

مدیر گروه: دکتر سیدمهدی الوانی

   

دبیر گروه: دکتر حسین جلیلیان

 jalilian.۲۰۲۰@yahoo.com

اعضای گروه:

 دکتر طاهره فیضی

 دکتر سیدحسین کاظمی

 دکتر عادل آذر

 

taherehfeizy@gmail.com

hoseinkazemi۲۰۰۳@gmail.com

azara@modares.ac.ir

کارشناس: رضوان صادقیان

sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۸۷

سال تأسیس: 

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر علی رضاییان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶.

کتاب های گروه مدیریت

نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۶۲ مورد.

مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۰۷۰

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد مقیمی
Seyyed Mohammad Moghimi , phD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت در عرصه فرهنگها: مباحث و دیدگاهها

مدیریت در عرصه فرهنگها: مباحث و دیدگاهها

کد کتاب : ۱۰۵۵

نویسنده (ها) : پت جوینت و ملکم وارنر
Pat Joynt Malcolm Warner
مترجم (ها) : دکتر محمد تقی نوروزی
Mohammad-Taghi Norouzi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

کد کتاب : ۱۰۵۴

نویسنده (ها) : دکتر غلام رضا گودرزیمحمد شیخ زاده
Gholam Reza Goodarzi , PhD , Mohammad Sheikhzadeh

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی

کد کتاب : ۱۰۳۶

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر
Adel Azar , PhD

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

توفیق طلبی در تمدن ایران اسلامی

توفیق طلبی در تمدن ایران اسلامی

کد کتاب : ۱۰۳۳

نویسنده (ها) : دکتر سید علی علویزهرا محجوب جهرمی
Seyyed Ali Alavi , PhD , Zahra Mahjoob Jahromi

قیمت : ۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

زمینه های روش شناختی تئوری سازمان

زمینه های روش شناختی تئوری سازمان

کد کتاب : ۱۰۳۱

نویسنده (ها) : دکتر حسن میرزائی اهرنجانی
Hassan M. Ahrandjani , PhD

قیمت : ۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

مدیریت گردشگری

مدیریت گردشگری

کد کتاب : ۱۰۲۸

نویسنده (ها) : دکتر مهدی کاظمی
Mehdi Kazemi , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

کاربرد روان شناسی در آموزش مدیریت

کاربرد روان شناسی در آموزش مدیریت

کد کتاب : ۱۰۲۶

نویسنده (ها) : دیوید ا. استات
David A. Statt
مترجم (ها) : دکتر سید کمال خرازی
Kamal Kharrazi , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مبانى فلسفى تئورى سازمان

مبانى فلسفى تئورى سازمان

کد کتاب : ۱۰۲۳

نویسنده (ها) : دکتر حسن میرزائى اهرنجانى
Hassan M. Ahrandjani , PhD

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

کسب و تجارت الکترونیکى: رویکردى مدیریتى

کسب و تجارت الکترونیکى: رویکردى مدیریتى

کد کتاب : ۱۰۱۴

نویسنده (ها) : دکتر سید حمید خداداد حسینى، شهریار عزیزى و حسین میرحسینى
Seyyed Hamid Khodadad Hosseini , PhD , Shahryar Azizi , PhD , Hossein Mir-Hosseini

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نهادها و سازمانها (اکولوژى نهادى سازمانها)

نهادها و سازمانها (اکولوژى نهادى سازمانها)

کد کتاب : ۹۴۲

نویسنده (ها) : دکتر آرین قلى پور
Aryan Gholipour , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)

کد کتاب : ۹۲۳

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)

کد کتاب : ۹۰۶

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مدیریت سرمایه‌گذارى پیشرفته

مدیریت سرمایه‌گذارى پیشرفته

کد کتاب : ۸۶۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا راعى ، دکتر احمد پویان‌فر
Reza Raei , PhD , Ahmad Pouyanfar , PhD

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰

مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

کد کتاب : ۸۶۳

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

کد کتاب : ۸۵۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدجواد عاصمى پور
Mohammad Javad Asemipour , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

مدیریت راهبردی (برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل)

مدیریت راهبردی (برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل)

کد کتاب : ۸۳۹

نویسنده (ها) : جان ای. پیرس و ریچارد بی. رابینسون
Johan A. Pearce , Richard B. Robinson
مترجم (ها) : دکتر سیدمحمود حسینی
Seyyed Mahmoud Hosseini , PhD

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

کد کتاب : ۸۳۸

نویسنده (ها) : روی مک لنن
Roy Melennan
مترجم (ها) : مهدی بابائی اهری
Mehdi Babai Ahari

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳