مدیریت

مدیر گروه :  دکتر سیدمهدی الوانی                    

دبیر علمی:  دکتر حسین جلیلیان        jalilian.۲۰۲۰@gmail.com

اعضای گروه:

دکتر طاهره فیضی                     taherehfeizy@gmail.com

 دکتر سید حسین کاظمی  hoseinkazemi۲۰۰۳@gmail.com

کارشناس : رضوان صادقیان           sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                               ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۸۷

مدیران قبلی:

دکتر علی رضاییان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷

کتاب های گروه مدیریت

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۵۷ مورد.

نهادها و سازمانها (اکولوژى نهادى سازمانها)

نهادها و سازمانها (اکولوژى نهادى سازمانها)

کد کتاب : ۹۴۲

نویسنده (ها) : دکتر آرین قلى پور
Aryan Gholipour , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)

کد کتاب : ۹۲۳

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)

کد کتاب : ۹۰۶

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مدیریت سرمایه‌گذارى پیشرفته

مدیریت سرمایه‌گذارى پیشرفته

کد کتاب : ۸۶۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا راعى ، دکتر احمد پویان‌فر
Reza Raei , PhD , Ahmad Pouyanfar , PhD

قیمت : ۶۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

کد کتاب : ۸۶۳

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

کد کتاب : ۸۵۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدجواد عاصمى پور
Mohammad Javad Asemipour , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

مدیریت راهبردی (برنامه ریزی ، اجرا و کنترل)

مدیریت راهبردی (برنامه ریزی ، اجرا و کنترل)

کد کتاب : ۸۳۹

نویسنده (ها) : جان ای. پیرس و ریچارد بی. رابینسون
Johan A. Pearce , Richard B. Robinson
مترجم (ها) : دکتر سید محمود حسینی
Seyyed Mahmoud Hosseini , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

کد کتاب : ۸۳۸

نویسنده (ها) : روی مک لنن
Roy Melennan
مترجم (ها) : مهدی بابائی اهری
Mehdi Babai Ahari

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

کد کتاب : ۸۲۸

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد میرمحمدی
seyed Mohammad Mirmohammadi , PhD

قیمت : ۱۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۸۰۷

نویسنده (ها) : دکترعلی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان : عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان : عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی

کد کتاب : ۷۹۲

نویسنده (ها) : گیبسون بوریل ، گارت مورگان
Gibson Burrell , Gareth Morgan
مترجم (ها) : محمد تقی نوروزی
Mohammad Taqi Norozi

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کد کتاب : ۷۷۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا راعی ، علی سعیدی
Reza Raei , PhD , Ali Saeedi , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

سیستمهای پویا : اصول و تعیین هویت

سیستمهای پویا : اصول و تعیین هویت

کد کتاب : ۷۶۹

نویسنده (ها) : دکتر نظام الدین فقیه
Nezamoddin Faghih , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات

مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات

کد کتاب : ۷۶۸

نویسنده (ها) : آلن رادینگ
Alan Radding
مترجم (ها) : دکتر محمدحسین لطیفی
Mohammad Hossein Latifi , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها ، فرایندها و کارکردها)

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها ، فرایندها و کارکردها)

کد کتاب : ۷۶۰

نویسنده (ها) : دکتر عباس عباس پور
Abbas Abbaspour , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

ارتباطات و فرهنگ (۳)

ارتباطات و فرهنگ (۳)

کد کتاب : ۷۴۱

نویسنده (ها) : آلفرد جی . اسمیت
Alfred G. Smith
مترجم (ها) : طاهره فیضی ، اکرم هادی زاده مقدم ، مهدی بابائی اهری
Tahereh Feizy Akram Hadizadeh Mehdi Babai Ahari

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

مدل سازی ریاضی

مدل سازی ریاضی

کد کتاب : ۷۳۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا مهرگان
Mohammad Reza Mehregan , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اصول بودجه بندی سرمایه ای (بررسی پروژه های سرمایه گذاری)

اصول بودجه بندی سرمایه ای (بررسی پروژه های سرمایه گذاری)

کد کتاب : ۷۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد
M. E. Fadaei Nejad

قیمت : ۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲