اقتصاد

مدیر گروه: دکتر مرتضی عزتی

    mezzati@modares.ac.ir

دبیر گروه: دکتر توحید فیروزان

T_Firoozan@yahoo.com

کارشناس: رضوان صادقیان

sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰- ۰۲۱

داخلی ۲۷۸

اعضای گروه: دکتر ابراهیم رضایی   

ebrahim.reza@gmail.com

سال تأسیس: ۱۳۶۷

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر خلیلی عراقی و دکتر پرویز داوودی به طور متناوب تا سال ۱۳۷۳.
    ۲. دکتر حسین نمازی از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶.
    ۳. دکتر سید هادی عربی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶.
    ۴. دکتر مجید احمدیان از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰.

کتاب های گروه اقتصاد

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۸ مورد.

اقتصاد بین الملل (۲): (مالیهبین الملل)

اقتصاد بین الملل (۲): (مالیهبین الملل)

کد کتاب : ۹۹۷

نویسنده (ها) : دکتر سید جواد پور مقیم
Seyyed Javad Pourmoghim , PhD

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

نظریه بازار و کاربرد آن براى منابع انرژى پایان پذیر

نظریه بازار و کاربرد آن براى منابع انرژى پایان پذیر

کد کتاب : ۹۴۳

نویسنده (ها) : دکتر مجید احمدیان
Majid Ahmadian , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اقتصاد سنجى کاربردى: موضوعات انتخابى

اقتصاد سنجى کاربردى: موضوعات انتخابى

کد کتاب : ۸۸

نویسنده (ها) : کنت. اف. والیس
مترجم (ها) : دکتر حمید ابریشمى

قیمت : ۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳

اقتصاد کار و نیروى انسانى

اقتصاد کار و نیروى انسانى

کد کتاب : ۸۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن سبحانى
Hassan Sobhani , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد

نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد

کد کتاب : ۸۲۶

نویسنده (ها) : سیلویو گزل
Silvio Gesell
مترجم (ها) : دکتر سید ابراهیم بیضایى
Seyyed Ebrahim Baizaee , PhD

قیمت : ۱۷٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

منتخبى از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع

منتخبى از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع

کد کتاب : ۷۸۰

نویسنده (ها) : کیت هارتلى تاد ساندلر
Keith Hartley Todd Sandler
مترجم (ها) : دکتر سید ابراهیم بیضایى
Seyyed Ebrahim Baizaee , PhD

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

توسعه در آینه تحولات

توسعه در آینه تحولات

کد کتاب : ۷۶۵

نویسنده (ها) : دکتر سید هادى عربى علیرضا لشکرى
Sayyed Hadi Arabi , PhD Ali Reza Lashkari

قیمت : ۱۷٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

اصول کاربردى اقتصاد حمل و نقل

اصول کاربردى اقتصاد حمل و نقل

کد کتاب : ۷۳۵

نویسنده (ها) : دکتر سید ابراهیم بیضایى
Seyyed Ebrahim Baizaee , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اقتصاد بین الملل (۱): (تجارت بین الملل)

اقتصاد بین الملل (۱): (تجارت بین الملل)

کد کتاب : ۷۳۳

نویسنده (ها) : دکتر سید جواد پور مقیم
Sayyed Javad Pourmoghim

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

اقتصاد خرد‍ (۲)

اقتصاد خرد‍ (۲)

کد کتاب : ۷۱۱

نویسنده (ها) : رابرت اس. پندیک ، دانیل ال. رابینفیلد
Robert S. Pindyck , Daniel L. Rubinfeld
مترجم (ها) : احمد ذیحجه زاده
Ahmad Zihajjeh-zadeh

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

توسعه اقتصادى : مفاهیم، مبانى نظرى ، رویکرد نهادگرایى و روش شناسى

توسعه اقتصادى : مفاهیم، مبانى نظرى ، رویکرد نهادگرایى و روش شناسى

کد کتاب : ۶۶۳

نویسنده (ها) : دکتر محمود متوسلى
Mahmoud Motavasseli , PhD

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

اقتصاد خرد‍ (۱)

اقتصاد خرد‍ (۱)

کد کتاب : ۵۹۸

نویسنده (ها) : رابرت اس. پندیک ، دانیل ال. رابینفیلد
Robert S. Pindyck , Daniel L. Rubinfeld
مترجم (ها) : احمد ذیحجه زاده
Ahmad Zihajjeh-Zadeh , PhD

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

اقتصاد منابع تجدید شونده

اقتصاد منابع تجدید شونده

کد کتاب : ۵۹۱

نویسنده (ها) : دکتر مجید احمدیان
Majid Ahmadian , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مبانى اقتصاد اسلامى

مبانى اقتصاد اسلامى

کد کتاب : ۵۵

نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
The Research Institute of Howzeh and University

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مبانى فقهى اقتصاد اسلامى

مبانى فقهى اقتصاد اسلامى

کد کتاب : ۵۲۷

نویسنده (ها) : محمد مهدى کرمى و محمد پورمند (نبى زاده)
Mohammad Mahdi Karami , Mohammad Poormand (Nabizadeh)

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

دغدغه ها و چشم اندازهاى اقتصاد اسلامى

دغدغه ها و چشم اندازهاى اقتصاد اسلامى

کد کتاب : ۵۲۳

نویسنده (ها) : دکتر حسن سبحانى
Hassan Sobhani , PhD

قیمت : ۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

برنامه ریزى اقتصادى

برنامه ریزى اقتصادى

کد کتاب : ۵۰۹

نویسنده (ها) : دکتر زهرا افشارى
Zahra Afshari , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

اقتصاد تکاملى

اقتصاد تکاملى

کد کتاب : ۵۰۵

نویسنده (ها) : هلموت آرنت
Helmut Arndt
مترجم (ها) : دکتر سیدهادى صمدى
S. Hadi Samadi

قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰