روان‌شناسی

مدیر گروه: دکتر علی فتحی‌آشتیانی

 afa۱۳۳۷@gmail.com

دبیر گروه: پریسا ایازی

 parisa_a۲۰۰۲@yahoo.com

اعضای گروه:

 دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی

 دکتر ناصر آقابابائی

 دکتر امیرعلی مازندرانی

 

mz.bahramabadi@gmail.com

naseragha@gmail.com

mazandarani@live.com

کارشناس: زهرا گودرزی

goodarzi2012@gmail.com / goodarzi@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۳۲۳

سال تأسیس: ۱۳۶۵

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. مرحوم دکتر علی محمد کاردان از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۴؛
    ۲. شادروان دکتر پریرخ دادستان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹؛
    ۳. دکتر محمد کریم خدا پناهی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳؛

گروه روان‌شناسی در سال ۱۳۶۶ در قالب گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی با مدیـریت استـاد ارجمند جناب آقای دکتـر علی‌محمـدکاردان فعـالیت پژوهشی خود را آغاز کرد. به تدریج و با توجه به توسعه روزافزون دوره‌های مختلف علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، این گروه در سال ۱۳۷۴ به دو گروه مستقل تبدیل شد.

کتاب های گروه روان‌شناسی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۱۱ مورد.

ارتباط متقاعد گرانه در تبلیغ

ارتباط متقاعد گرانه در تبلیغ

کد کتاب : ۹۵۶

نویسنده (ها) : محمدعلی حکیم آرا
Mohammad Ali Hakimara

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

کلیات فلسفه

کلیات فلسفه

کد کتاب : ۹۳۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین گنجی
Mohammad Hossein Ganji , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

آمار استنباطی: گزیده ای از تحلیلهای آماری تک متغیری

آمار استنباطی: گزیده ای از تحلیلهای آماری تک متغیری

کد کتاب : ۹۳۲

نویسنده (ها) : دکتر زهره سرمد
Zohreh Sarmad , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

روان شناسی تفاوتهای فردی

روان شناسی تفاوتهای فردی

کد کتاب : ۹۱۷

نویسنده (ها) : دکتر حسن شمس اسفندآباد
Hassan Shams Esfandabad , PhD

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل

مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل

کد کتاب : ۹۱۶

نویسنده (ها) : دکتر حیدرعلی هومن
Haidar Ali Hooman , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

آموزش حرفه ای برای جوانان مبتلا به فلج مغزی و چند معلولیتی

آموزش حرفه ای برای جوانان مبتلا به فلج مغزی و چند معلولیتی

کد کتاب : ۹۰۸

نویسنده (ها) : پل ومان و دیگران
Paul Wehman et al.
مترجم (ها) : فریده ترابی میلانی ، فرشته باعزت
Farideh Torabi Milani Fereshteh Baezzat

قیمت : ۲۳٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

روان شناسی

روان شناسی

کد کتاب : ۹۰۳

نویسنده (ها) : لستر ام. اسدورو
Lester M. Sdorow
مترجم (ها) : جهانبخش صادقی
Jahanbakhsh Sadeghi

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

کد کتاب : ۸۸۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا غفارثمر و آنیتا باغدارساریانس
Reza Ghafar Samar , PhD , Anita Baghdassarians , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روانشناسى حافظه و یادگیرى : با رویکردى شناختى

روانشناسى حافظه و یادگیرى : با رویکردى شناختى

کد کتاب : ۸۷۰

نویسنده (ها) : دکتر رضا کرمى نورى
Reza Kormi-Nouri , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

داروها و رفتار

داروها و رفتار

کد کتاب : ۸۶۴

نویسنده (ها) : دکتر سعید پورنقاش تهرانى
Said Pournaghash Tehrani , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

اعتیاد و فرایند پیشگیری

اعتیاد و فرایند پیشگیری

کد کتاب : ۸۳۵

نویسنده (ها) : دکتر هادی بهرامی احسان
Hadi Bahrami Ehsan , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مصاحبه موثر به روش گام به گام

مصاحبه موثر به روش گام به گام

کد کتاب : ۸۱۶

نویسنده (ها) : دیوید آر. ایوانز و دیگران
David R. Evans , Margaret T. Hearn , Max R. Uhlemann , Allen E. Ivey
مترجم (ها) : دکتر محمد علی گودرزی ، دکتر احمد میر جعفری
Mohammad Ali Goodarzi , PhD , Seyyed Ahmad Mirjafari , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

استنباط آماری در پژوهش رفتاری

استنباط آماری در پژوهش رفتاری

کد کتاب : ۷۸۸

نویسنده (ها) : دکتر حیدر علی هومن
Haidar Ali Hooman , PhD

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت : مبادی و فنون

روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت : مبادی و فنون

کد کتاب : ۷۳۶

نویسنده (ها) : دکتر نیما قربانی
Nima Ghorbani , PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

شیوه های درمانگری، اضطراب و تنیدگی (استرس)

شیوه های درمانگری، اضطراب و تنیدگی (استرس)

کد کتاب : ۷۱۸

نویسنده (ها) : دکتر مسعود جان بزرگی و ناهید نوری
Masoud Janbozorgi , PhD , Nahid Nouri

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

کد کتاب : ۷۰۷

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

مکتبهای روانشناسی و نقد آن (۲)

مکتبهای روانشناسی و نقد آن (۲)

کد کتاب : ۷۰

نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
The Research Institute of Howzeh and University

قیمت : ۶۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی

نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی

کد کتاب : ۶۹۶

نویسنده (ها) : دکتر محمدکریم خداپناهی
M. K. Khodapanahi , PhD

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸