زبان‌شناسی

مدیر گروه: دکتر مهدی احمدی

 m.ahmadi@samt.ac.ir

عضو گروه: دکتر محسن نوبخت

 nobaxt@gmail.com

کارشناس: مریم کشوری

keshvari@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:  ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۰۶

سال تأسیس: ۱۳۸۰

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر ارسلان گلفام از ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷؛
    ۲. دکتر زهرا ابوالحسنی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.

کتاب های گروه زبان‌شناسی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۸ مورد.

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد دوم)

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد دوم)

کد کتاب : ۹۷۹

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان
(A Sociolinguistic Study on Kurdish Language, Surani Dialect,

قیمت : ۲۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد اول)

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد اول)

کد کتاب : ۹۷۸

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۲۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی

دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی

کد کتاب : ۹۶۸

نویسنده (ها) : دکتر مهدی مشکوهالدینی
Mahdi Meshkato-Dini , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

واج شناسى : تحلیل نظام آهنگ زبان فارسى

واج شناسى : تحلیل نظام آهنگ زبان فارسى

کد کتاب : ۹۴۶

نویسنده (ها) : دکتر محرم اسلامى
Moharram Eslami , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

واج شناسی : نظریه بهینگی

واج شناسی : نظریه بهینگی

کد کتاب : ۹۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمود بی جن خان
Mahmood Bijankhan , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

شیوه استدلال نحوی

شیوه استدلال نحوی

کد کتاب : ۹۱۴

نویسنده (ها) : دکتر علی درزی
Ali Darzi , PhD

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

کاربرد شناسى زبان

کاربرد شناسى زبان

کد کتاب : ۸۵۷

نویسنده (ها) : جورج یول
George Yule
مترجم (ها) : دکتر محمد عموزاده مهدیرجى ، دکتر منوچهر توانگر
Mohammad Amouzadeh , PhD , Manoochehr Tavangar , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

زبان شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی

زبان شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی

کد کتاب : ۷۷۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد دبیرمقدم
Mohammad Dabir - Moghaddam , PhD

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر روانشناسی زبان

درآمدی بر روانشناسی زبان

کد کتاب : ۶۵۵

نویسنده (ها) : دنی استاینبرگ
Danny D. Steinberg
مترجم (ها) : دکتر ارسلان گلفام
Arsalan Golfam , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

درآمدی بر زبانشناسی معاصر (جلد دوم)

درآمدی بر زبانشناسی معاصر (جلد دوم)

کد کتاب : ۵۵۵

نویسنده (ها) : ویلیام اگرادی ، مایکل دابروولسکی ، مارک آرنف
William O`Grady Michael Dobrovolsky Mark Aronoff
مترجم (ها) : دکتر علی درزی
Ali darzi, PhD

قیمت : ۲۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

درآمدی بر زبانشناسی معاصر (جلد اول)

درآمدی بر زبانشناسی معاصر (جلد اول)

کد کتاب : ۵۵۱

نویسنده (ها) : ویلیام اگرادی ، مایکل دابروولسکی ، مارک آرنف
William O` Grady Michael Dobrovolsky Mark Aronoff
مترجم (ها) : دکتر علی درزی
Ali Darzi , PhD

قیمت : ۲۵٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

دستور شناختی (مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی)

دستور شناختی (مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی)

کد کتاب : ۲۳۱۸

نویسنده (ها) : دکتر سحر بهرامی خورشید
Sahar Bahrami- Khorshid , PhD

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

ترجمه بینانشانه‌ای : از نظریه تا کاربرد (مجموعه مقالات)

ترجمه بینانشانه‌ای : از نظریه تا کاربرد (مجموعه مقالات)

کد کتاب : ۲۳۰۴

نویسنده (ها) : دکتر احمد پاکتچی
Ahmad Pakatchi , PhD
مترجم (ها) : دکتر محسن نوبخت ،‌ سعید سیفی ، ناهیده کلاشی
Mohsen Nobakht , PhD , Saeed Seifi , Nahideh Kalashi

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

روش‌ های تجربی در زبان‌ شناسی شناختی

روش‌ های تجربی در زبان‌ شناسی شناختی

کد کتاب : ۲۲۹۶

نویسنده (ها) : مونیکا گونسالس - مارکس ، ایرنه میتلبرگ ، سیانا کولسن ، مایکل جِی. اسپایوی
Monica Gonzalez-Marquez …[et al.]
مترجم (ها) : دکتر رامین گلشائی
Ramin Golshaie , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مقدمات زبان سنسکریت

مقدمات زبان سنسکریت

کد کتاب : ۲۲۹۴

نویسنده (ها) : دکتر حسن رضائی باغ‌ بیدی
Hassan Rezai Baghbidi , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

نحو زبان فارسى ( بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینى)

نحو زبان فارسى ( بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینى)

کد کتاب : ۲۲۶

نویسنده (ها) : دکتر سیدعلى میرعمادى
Seyyed-Ali Miremadi , PhD

قیمت : ۵۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی

فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی

کد کتاب : ۲۲۵۲

نویسنده (ها) : دکتر سید مصطفی عاصی
Seyyed Mostafa Assi , PhD

قیمت : ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

کد کتاب : ۲۱۸۸

نویسنده (ها) : دکتر وحید صادقی
Vahid Sadeghi , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷