زبان شناسی

مدیر گروه :  دکتر مهدی احمدی            hd_ahmadi@yahoo.com

دبیر علمی: دکتر محسن نوبخت                    nobaxt@gmail.com

کارشناس :  مریم کشوری                      keshvari@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:                        ۴۴۲۴۶۲۶۰ - ۰۲۱    داخلی ۲۰۶

سال تأسیس : ۱۳۸۰

مدیران قبلی :

   ۱. دکتر ارسلان گلفام از ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷.
   ۲. دکتر زهرا ابوالحسنی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.
   ۳. دکتر مهدی احمدی  از ۱۳۹۲

کتاب های گروه زبان شناسی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.

روش‌ های تجربی در زبان‌ شناسی شناختی

روش‌ های تجربی در زبان‌ شناسی شناختی

کد کتاب : ۲۲۹۶

نویسنده (ها) : مونیکا گونسالس - مارکس ، ایرنه میتلبرگ ، سیانا کولسن ، مایکل جِی. اسپایوی
Monica Gonzalez-Marquez …[et al.]
مترجم (ها) : دکتر رامین گلشائی
Ramin Golshaie , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مقدمات زبان سنسکریت

مقدمات زبان سنسکریت

کد کتاب : ۲۲۹۴

نویسنده (ها) : دکتر حسن رضائی باغ‌ بیدی
Hassan Rezai Baghbidi , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی

فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی

کد کتاب : ۲۲۵۲

نویسنده (ها) : دکتر سید مصطفی عاصی
Seyyed Mostafa Assi , PhD

قیمت : ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

کد کتاب : ۲۱۸۸

نویسنده (ها) : دکتر وحید صادقی
Vahid Sadeghi , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

علوم انسانی_دیجیتال

علوم انسانی_دیجیتال

کد کتاب : ۲۱۶۸

نویسنده (ها) : آن بردیک ، یوهانا دراکر ، پیتر لوننفلد ، تاد پرزنر ، جفری اشناپ
Anne Burdick , Johanna Drucker , Peter Lunenfeld , Todd Presne r , Jeffrey Schnapp
مترجم (ها) : دکتر مهدی صداقت پیام
Mehdy Sedaghat Payam , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

راهنمای کتیبه های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)

راهنمای کتیبه های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)

کد کتاب : ۱۹۹۸

نویسنده (ها) : دکتر محمود جعفری دهقانی
Mahmoud Jaafari Dehaghi , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

نظام آوایی زبان فارسی

نظام آوایی زبان فارسی

کد کتاب : ۱۷۰۳

نویسنده (ها) : دکتر محمود بی جن خان
Mahmood Bijankhan , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد دوم)

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد دوم)

کد کتاب : ۱۶۹۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد دبیرمقدم
Mohammad Dabir Moghaddam , PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد اول)

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد اول)

کد کتاب : ۱۶۹۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد دبیرمقدم
Mohammad Dabir Moghaddam , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تاریخ مطالعات زبان شناسان مسلمان

تاریخ مطالعات زبان شناسان مسلمان

کد کتاب : ۱۶۴۸

نویسنده (ها) : کیس ورستیگ
Kees Versteegh
مترجم (ها) : دکتر زهرا ابوالحسنی
Zahra Abolhassani , PhD

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ذهن : درآمدی بر علوم شناختی

ذهن : درآمدی بر علوم شناختی

کد کتاب : ۱۵۹۹

نویسنده (ها) : پاول تاگارد
Paul Thagard
مترجم (ها) : دکتر رامین گلشائی
Ramin Golshaie

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

آواشناسی : بررسی علمی گفتار

آواشناسی : بررسی علمی گفتار

کد کتاب : ۱۵۴۲

نویسنده (ها) : دکتر گلناز مدرسی قوامی
Golnaz Modarresi Ghavami , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

درآمدی بر زبان شناسی شناختی: نظریه ها و مفاهیم

درآمدی بر زبان شناسی شناختی: نظریه ها و مفاهیم

کد کتاب : ۱۴۲۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد راسخ مهند
Mohammad Rasekh Mahnad , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

پژوهشی در صوت شناسی فارسی جدید:آهنگ و ویژگیهای وابسته

پژوهشی در صوت شناسی فارسی جدید:آهنگ و ویژگیهای وابسته

کد کتاب : ۱۳۹۶

نویسنده (ها) : دکتر جلیل توحیدی
Jalil Towhidi , PhD
مترجم (ها) : دکتر لطف الله یارمحمدی و دکتر محمد رضا پرهیزگار

قیمت : ۳۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زبان فارسی و رایانه ( جلد دوم )

زبان فارسی و رایانه ( جلد دوم )

کد کتاب : ۱۳۴۲

نویسنده (ها) : به کوشش: دکتر حسین صامتی و دکتر محمود بی جن خان
Hossein Sameti , PhD Mahmood Bijankhan , PhD

قیمت : ۷۷٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زبان فارسی و رایانه ( جلد اول )

زبان فارسی و رایانه ( جلد اول )

کد کتاب : ۱۳۴۱

نویسنده (ها) : به کوشش: دکتر حسین صامتی و دکتر محمود بی جن خان
Hossein Sameti , PhD Mahmood Bijankhan , PhD

قیمت : ۷۳٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

مکاتب زبان شناسی نوین در غرب ( بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)

مکاتب زبان شناسی نوین در غرب ( بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)

کد کتاب : ۱۲۶۱

نویسنده (ها) : پیتر آ. ام. سورن
مترجم (ها) : علی محمد حق شناس

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

تاریخ زبان شناسی(بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)

تاریخ زبان شناسی(بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)

کد کتاب : ۱۱۶۸

نویسنده (ها) : پیتر آ. ام. سورن
Peter A. M. Seuren
مترجم (ها) : علی محمد حق شناس
Ali Mohammad Haghshenas

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶