تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی

The History of Arabic Literature in the era of Mamluki Osmansکد کتاب : ۱۱۹۱
نویسنده (ها) : الدکتور جهانگیر امیری
Jahangir Amiri , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-270-0
سال اولین نوبت : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ ادبیات عربی از سقوط بغداد تا پایان دوره عثمانی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

مقدّمه
الباب الأول: بحوث تمهیدیه
الفصل الأول: آراء متضاربه فى تقویم العصر المملوکى
الفصل الثانى: الأوضاع العامه فى أواخر العصر العباسى
الفصل الثالث: الأحداث الکبرى فى نهایه العصر العباسى
الباب الثانى: الأوضاع العامه فى عصر الممالیک
الفصل الأول: الأوضاع السیاسیه فى عصر الممالیک
الفصل الثانى: الأوضاع الاجتماعیه فى عصر الممالیک
الفصل الثالث: الأوضاع الثقافیه فى العصرالمملوکى
الفصل الرابع: الأوضاع الأدبیه فى العصر المملوکى
الباب الثالث: المظاهر الأدبیه فى العصر المملوکى
الفصل الأول: الشّعر فى العصر المملوکى
الفصل الثانى: النثر و أنواعه فى العصر المملوکى
الباب الرابع: الأوضاع العامه فى العصر العثمانى
الفصل الأول: الأوضاع السیاسیه فى العصر العثمانى
الفصل الثانى: أوضاع الثقافه و الأدب فى عصر العثمانیین
الباب الخامس: المظاهر الأدبیه فى العصر العثمانى
الفصل الأول: الشعر فى العصر العثمانى
الفصل الثانى: النثر العربى فى عهد العثمانیین
الخاتمه
أهم المصادر و المراجع
فهرس الأعلام
فهرس البلدان

موجود نمی‌باشد