هشت هزار سال سفال ایران

Eight Thousand years of Iran Potteryگروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۱۵۷۸
نویسنده (ها) : دکتر حسن طلایی
Hassan Talai , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-741-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب حاصل یک طرح پژوهشی است که در مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «سمت» به انجام رسیده و در آن به فرایند پیدایش و گسترش سفالگری به مثابه قدیمی‌ترین فناوری و صنعت بشر پرداخته شده است. بر اساس شواهد موجود، مردمان ساکن فلات ایران قبل از هر منطقه‌ای و در حدود 7500 ق.م به فنون سفالگری دست یافته بودند و از این منظر می‌توان خاستگاه اصلی سفالگری را فلات ایران قلمداد کرد. کتاب حاضر در قالب 11 فصل تألیف شده که به جز فصل اول، فصول بعدی آن در برگیرنده مرحله آغازین سفالگری تا مرحله آغازین امپراتوری جهانی هخامنشی است. همچنین سعی شده است که در نگارش کتاب، تفاوتهای منطقه‌ای در زمینه سفالگری نیز مشخص شود. بی تردید مطالعه و بررسی این موضوع بدون انجام پژوهشهای گسترده امکان‌پذیر نبوده است.
پیشگفتار
فصل اول: چیستی سفال
فصل دوم: زمینهای اجتماعی و اقتصادی پیدایش سفال در فلات ایران
فصل سوم: افقهای سفالی زاگرس مرکزی ایران از آغاز تا شروع عصر مفرغ
فصل چهارم: افقهای سفالی جنوب غرب ایران از آغاز تا عصر مفرغ
فصل پنجم: افقهای سفالی جنوب غرب زاگرس (فارس) از آغاز تا عصر مفرغ
فصل ششم: افقهای سفالی زاگرس شمالی (آذربایجان) ‌از آغاز تا شروع عصر مفرغ
فصل هفتم: افقهای سفالی جنوب شرق ایران از آغاز تا عصر مفرغ
فصل هشتم: افقهای سفالی شمال مرکزی ایران از آغاز تا عصر مفرغ
فصل نهم: افقهای سفالی شمال شرق و شرق شمالی ایران از آغاز تا عصر مفرغ
فصل دهم: ‌افقهای سفالی عصر مفرغ ایران (حدود 3000ـ1500 ق. م)
فصل یازدهم: افقهای سفالی عصر آهن ایران (حدود 1500ـ800 ق‌. م)
تصاویر
شکلها
نقشه
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در تمامی مقاطع به ‌عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه ‌بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
ارسال با ایمیل: