ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم

21 St Century Geopoliticsگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۵۶۰
نویسنده (ها) : دکتر عزت الله عزتی
Ezzatollah Ezzati , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-964-459-566-0
سال اولین نوبت : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۷
تعداد صفحات : ۲۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال


این کتاب که دربرگیرنده مباحث پیشرفته ژئوپولیتیک است، برای استفاده دانشجویان رشته جغرافیا در درسهای «ژئوپولیتیک» و «ژئواستراتژیک» ، جغرافیای سیاسی و جغرافیای نظامی تدوین شده است. امید است این کتاب بتواند مورد استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و سایر دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم سیاسی و نظامی و پژوهشگران قرار گیرد.

پیشگفتار
فصل اول: ریشه‌یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم
فصل دوم: عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک
فصل سوم: قرن بیست و یکم و پدیده ژئواکونومی
فصل چهارم: ویژگیهای ژئوپولیتیک روسیه
فصل پنجم: ویژگیهای ژئوپولیتیکی ایالات متحده امریکا
فصل ششم: ژئوپولیتیک جهان اسلام
فصل هفتم: برداشت اسلام و جهان غرب از یکدیگر و پیامدهای ژئوپولیتیکی آن
فصل هشتم: وحدت جهان اسلام
فصل نهم: بررسی مناطق بحران‌زای جهان اسلام از بُعد ژئوپولیتیک
منابع و مآخذ

موجود نمی‌باشد