نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی

Pure and Applied Sociological Theoryگروه‌ها : علوم اجتماعی
کد کتاب : ۳۱۳
نویسنده (ها) : کالوین جی . لارسن
Calvin J. Larson
مترجم (ها) : دکتر غلامعباس توسلی رضا فاضل
Gholam-Abbas Tavassoli , PhD Reza Fazel , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-459-313-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال
پیشگفتار مؤلف
مقدمه
فصل اول: جامعه‌شناسی محض و کاربردی: مروری بر تاریخچه
فصل دوم: نظریه جامعه‌شناسی محض
فصل سوم: نظریه جامعه‌شناسی کاربردی
فصل چهارم: مشکلات و مسائل فلسفی در علوم اجتماعی معاصر
فصل پنجم: اصول اخلاقی، اخلاقیات و ارزشها در نظریه‌های جامعه‌شناختی
فصل ششم: نظریه اجتماعی و سیاست اجتماعی
فصل هفتم: لب کلام، تبادل نظر و نتیجه‌گیری
پیشگفتار
فصل اول: مقدمات
فصل دوم: ساختار و حالت جمعیت و انواع توزیع
فصل سوم: تحول و پویایی جمعیت در زمان و مکان
فصل چهارم: سازمانها و منابع اطلاعات و آمارهای جمعیتی
فصل پنجم: سیاستهای جمعیتی و برنامه‌های جمعیت و توسعه
فصل ششم: موارد لزوم تنظیم خانواده و اصول اجرایی آن
فصل هفتم: دانستنیها و داده‌های آماری اساسی راجع به جمعیت ایران
منابع و مآخذ
ارسال با ایمیل: