پژوهش کیفی راهنمای طراحی و کاربست

Qualitative Research : A Guide to design and Implementationگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۲۲۵۰
نویسنده (ها) : شاران بی. میریام ، الیزابت جی. تیسدل
Sharan B.Mirriam , Elizabeth J.Tisdell
مترجم (ها) : دکتر علیرضا کیامنش ، دکتر مریم دانای طوس
Alireza Kiamanesh ، Maryam Danaye Tous
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0692-5
سال اولین نوبت : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۴۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

بخش اول: طرح پژوهش کیفی
فصل اول: پژوهش کیفی چیست؟
فصل دوم: شش طرح رایج پژوهش کیفی
فصل سوم: بسط پارادایم کیفی
فصل چهارم: طراحی مطالعه و انتخاب نمونه پژوهش

بخش دوم: گردآوری داده‌های کیفی
فصل پنجم: انجام مصاحبه کارآمد
فصل ششم: مشاهده‌گر دقیق
فصل هفتم: استخراج داده از اَسناد و محصولات ساخته‌شده

بخش سوم: تحلیل و گزارش داده‌های کیفی
فصل هشتم: تحلیل داده‌های کیفی
فصل نهم: پرداختن به روایی، پایایی و اخلاق
فصل دهم: نوشتن گزارش پژوهش کیفی

پیوست: بخش روش‌شناسی پژوهش کیفی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های مشاوره در همه مقاطع و رشته‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی به عنوان منبع کمک‌درسی روش تحقیق ترجمه شده است. 

نظر شما :