سفال دوره نوسنگی در فلات مرکزی ایران

Neolithic Period's Pottery of the Central Iranian Plateauگروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۱۵۵۲
نویسنده (ها) : دکتر صادق ملک شهمیرزادی
Sadegh Malek Shahmirzadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-964-530-714-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال
منطقه فلات مرکزی، در پژوهشها و مطالعات باستان‌شناسی دوره نوسنگی با سفال ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. نمونه سفالهای این منطقه، از نظر رنگ و جنس تغییراتی را نشان می‌دهند که اگر این تغییرات به خوبی تمیز داده نشود، روند مربوط به تبیین و تعیین هویت فرهنگی منطقه را مشکل می‌سازد. در این کتاب نویسنده بر اساس مطالعات و تحقیقات خود سعی کرده است شاخص‌ترین نمونه‌های به دست آمده از بررسیها و کاوشهای علمی این منطقه را در این دوران عرضه کند تا پژوهشگران و علاقه‌مندان مطالعات باستان‌شناسی از آنها در تطبیق داده‌های خود با این نمونه‌ها، برای تبیین دقیق فرهنگهای رایج منطقه استفاده کنند.
پیشگفتار
مدخل
سخنی درباره گاهنگاری دوره نوسنگی فلات مرکزی ایران
تصاویر
منابع
منابع تصاویر
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ایران پیش از تاریخ» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مورد استفاده سایر علاقه‌مندان نیز قرار گیرد.
ارسال با ایمیل: