اطلس باستان شناسی ایران (از آغاز تا پایان دوره یک جانشینی و استقرار در روستاها)

Archaeological Atlas of Iran (From the Beginning to the End of the Neolithic Period)گروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۱۲۴۶
نویسنده (ها) : دکتر صادق ملک شهمیرزادی
Sadegh Malek Shahmirzadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-321-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

در این اطلس سعی شده است محل‌هایی را که از حدود 200 هزار سال تا 8000 سال پیش، گروه‌هایی در آنها می‌زیستند و در مراحل بعدی به توسعه استقرار خود ادامه دادند، نشان داده شود؛ بنابراین آخرین دوره فرهنگی که در این اطلس در نظر گرفته شده، پایان دوره یکجانشینی و استقرار دائم در روستاهای ایران است. محل‌هایی در این اطلس آمده‌اند که حداقل یک اطلاعیه درباره آنها چاپ و منتشر یا در یک خبرنامه چاپ شده، نامی از آنها برده شده باشد. از آنجا که توضیحات مفصلی درباره برخی از بخش‌های مندرج در این اطلس در کتاب ایران در پیش از تاریخ: باستان‌شناسی ایران از آغاز تا سپیده‌دم شهرنشینی آمده است، در پایان هر بخش ارجاع به آن بخش‌های کتاب افزوده شده است. علاوه بر این، نویسنده برای هر یک از مناطق 9گانه تقسیم‌بندی، یک یا حداکثر سه محل باستانی شاخص و برای معرفی محل‌ها‌ی معرف دوره نوسنگی غرب ایران، چهار محل را به اختصار ذکر کرده است. در پایانِ اطلس برای هر محلی که نام آن در نقشه آمده، حداقل یک مرجع ارائه و فهرست ارجاعات، الفبایی نیز تنظیم شده است.

پیشگفتار
مدخل

فصل اول: ایران از دیدگاه طبیعی و باستان‌شناسی
1ـ1 ایران از دیدگاه طبیعی
2ـ1 ایران از دیدگاه مطالعات باستان‌شناسی
3ـ1 تقسیم‌بندیهای دوران تاریخی ایران

فصل دوم: ادوار مختلف فرهنگی
1ـ2 دوران جمع‌آوری غذا (پارینه‌سنگی)
2ـ2 دوران گردآوری غذا (فراپارینه‌سنگی)
3ـ2 دوران تولید غذا و استقرار در روستاها (Neolithic)

پیوست
منابع محلهای نشان داده شده در نقشه‌ها

 

در پایان هر فصل پی‌نوشتهای آن آمده است


این کتاب برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از منابع دروس مربوط به «باستان شناسی پیش از تاریخ ایران» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره ببرند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :