اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱): (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی)

Fundamental Principles of Exercise‍Physiologyگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۹۴۷
نویسنده (ها) : رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان
Robert A. Robergs , Steven J. Keteyian
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی و دکتر ولی ا... دیبدی روشن
Abbas Ahli Gaeini , PhD , Valiollah Dabidy Roshan , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-787-3
سال اولین نوبت : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
تعداد صفحات : ۷۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت بدنی ـ گرایشهای فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، آناتومی و فیزیولوژی انسانی ـ در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درسهای «فیزیولوژی ورزشی»، «آناتومی»، و «فیزیولوژی انسانی» به ارزش هر درس 3 واحد ترجمه شده است.

پیشگفتار
فصل اول: مقدمهای بر فیزیولوژی ورزشی
فصل دوم: فعالیت ورزشی: چالش کنترل هومئوستازی
فصل سوم: متابولیسم
فصل چهارم: کارسنجی و کالری‌سنجی
فصل پنجم: عملکرد عصبی عضلانی و سازگاری با فعالیت ورزشی
فصل ششم: سازگاریهای متابولیک با فعالیت ورزشی
فصل هفتم: عملکرد قلبی عروقی و سازگاری با فعالیت ورزشی
فصل هشتم: سازگاریهای ریوی با فعالیت ورزشی
فصل نهم: سازگاریهای عصبی غده‌ای با فعالیت ورزشی
فصل دهم: تمرینهای ویژه رشته ورزشی و عملکرد ورزشی
فصل یازدهم: تغذیه و فعالیت ورزشی
فصل دوازدهم: کمکهای ارگوژنیک
در پایان هر فصل خلاصه، پرسشهای آموزشی، پرسشهای کاربردی، منابع و خواندنیهای پیشنهادی آورده شده است.

موجود نمی‌باشد

نظر شما :