روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد دوم)

Educational Research an Introductionگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۷۹۰
نویسنده (ها) : مردیت گال ، والتر بورگ ، جویس گال
Meredith D. Gall , Walter R. Borg , Joyce P.Gall
مترجم (ها) : جمعی از مولفان زیرنظر دکتر احمدرضا نصر اصفهانی
Ahmad Reza Nasr , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-167-3
سال اولین نوبت : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
تعداد صفحات : ۷۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

مقدمه مترجمان
مقدمه نویسندگان
بخش چهارم: طرح تحقیق کمّی
فصل دهم: طرحهای تحقیق توصیفی و علّی ـ مقایسه‌ای
فصل یازدهم: طرحهای پژوهش همبستگی
فصل دوازدهم: طرحهای تحقیق آزمایشی (قسمت اول)
فصل سیزدهم: طرحهای تحقیق آزمایشی (قسمت دوم)
بخش پنجم: رویکردهای تحقیق کیفی
فصل چهاردهم: پژوهش موردی
فصل پانزدهم: سنتهای پژوهش کیفی
فصل شانزدهم: پژوهش تاریخی
بخش ششم: کاربردهای پژوهش
فصل هفدهم: پژوهش ارزشیابی
پیوستها
پاسخ خودآزماییها
سؤالهایی برای ارزشیابی گزارش پژوهشهای کمّی (ضمیمه F)
سؤالهایی برای ارزشیابی گزارش پژوهشهای کمّی (ضمیمه G)
واژه‌نامه توصیفی
فهرست اسامی
فهرست موضوعی


چاپ دوم با تجدید نظر

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع اصلی درس «روشهای تحقیق» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

نظر شما :