اقتصاد و جامعه

Economy and Society Max Weberگروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۹۳۴
نویسنده (ها) : ماکس وبر
Max Weber
مترجم (ها) : دکتر عباس منوچهرى، دکتر مهرداد ترابی نژاد و دکتر مصطفى عماد زاده
Abbas Manoochehri , PhD , Mehrdad Torabinezhad , PhD Mostafa Emadzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-982-8
سال اولین نوبت : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۵۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمک درسی تدوین شده است.

مقدمه
درباره ترجمه اقتصاد و جامعه
فصل اول: مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی
فصل دوم: جامعه‌شناسی اقتصادی
فصل سوم: جامعه‌شناسی سیاسی
یکم: مبنای مشروعیت (سیادت)
دوم: سیادت عقلایی (قانونی ـ دیوان‌سالارانه)
سوم: سیادت سنتی
چهارم: فئودالیسم، دولت مرتبه‌ای و سلطه موروثی
پنجم: سیادت کاریزمایی
ششم: نظام شورایی و تفکیک قوا
هفتم: احزاب
هشتم: سیادت‌زدایی در تشکیلات اتحادیه و تشکیلات نمایندگی
نهم: نمایندگی
واژه‌نامه
فهرست اعلام

موجود نمی‌باشد