خدمات

تعداد بازدید:۷۳۸۸
شناسه خدمت عنوان خدمت عنوان زیر خدمت
 18042406000   تدوین و ارایه کتب درسی و مواد رسانه‌ای آموزشی رشته‌های دانشگاهی علوم اسلامی و انسانی 

 

 فروش آنلاین (نسخه چاپی کتابها) 


 فروش آنلاین (نسخه الکترونیکی کتابها) 

 

 18072407000   پژوهش و تولید محتوا در حوزه علوم اسلامی و انسانی 

 

 همکاری در تألیف و ترجمه کتاب 
 

کلید واژه ها: خدمات خدمت

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱