فرم تخفیف

کد تخفیف فروش آنلاین کتابهای الکترونیکی و چاپی «سمت»
 • 0
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 21 الی 31 اردیبهشت ماه
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • نوع شرکت کننده* انتخاب کنید
  5
 • مقطع تحصیلی (دانشجو)* انتخاب کنید
  6
 • مرتبه علمی (استاد)* انتخاب کنید
  7
 • شماره تلفن همراه*09121234567
  8
 • دانشگاه*
  9
 • 10
 • *
  صحت اطلاعات وارد شده را پذیرفته و با شرایط خرید کتاب مطابق قوانین سمت موافقت می شود.
  11