دیرینه شناسی ترجمه (میان ایران وفرانسه)

HISTOIRE DE LA TRADUCTION(Entre L'Iran et la France)کد کتاب : ۱۳۶۴
نویسنده (ها) : دکتر المیرا دادور
Elmira Dadvar
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-471-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

AVANT-PROPOS
Chapitre I. Aux sources des langues universelles
Chapitre II. La traduction des textes religieux
Chapitre III. La traduction de la littérature ancienne
Chapitre IV. La traduction de la littérature classique persane
Chapitre V. La traduction de la littérature moderne persane
Chapitre VI. De la traduction aux emprunts
Bibliographie
Lexique
Index

این کتاب برای دانشجویان رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «دیرینه‌شناسی ترجمه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: