روشها ، فنون و الگوهاى تدریس

Methods , Techniques andModels of Teashingگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۶۷۹
نویسنده (ها) : امان الله صفوى
Amanollah Safavi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-459-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
بخش اول: اصول و مبانی علم (دانش) آموزش (پداگوژی)
فصل اول: کلیات
فصل دوم: نظریه‌های یادگیری
فصل سوم: هدفهای آموزش و پرورش
فصل چهارم: سنجش، ارزشیابی و اقدام‌پژوهی (پژوهش توأم با عمل)
بخش دوم: روشها، فنون و الگوهای عمومی تدریس و راهبردهای پویایی گروهی
فصل پنجم: روشها، فنون و الگوهای تدریس
فصل ششم: الگوهای تدریس
بخش سوم: مدیریت کلاس درس
فصل هفتم: مباحث نظری مدیریت کلاس
فصل هشتم: برنامه‌ریزی برای تدریس
واژه‌نامه
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مشاوره و راهنمایی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :