نسخه چاپی

نشست هم‌اندیشی اساتید و مؤلفان زبان و ادبیات عربی

نخستین نشست گروه زبان و ادبیات عربی «سمت» در سال جاری به منظور هم‌اندیشی مدیران گروههای عربی دانشگاههای تهران و برخی اساتید و مؤلفان رشته زبان و ادبیات عربی برای نیاز سنجی تألیف منابع آموزشی مرتبط با این رشته، مورخ 21 دی‌ماه در سازمان «سمت» برگزار شد. 

در این نشست که با حضور رئیس سازمان «سمت»، دکتر احمد احمدی و معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات مدیران پیشین گروه، دکترمحمدعلی آذرشب و دکتر خلیل پروینی، بر ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در گروه زبان و ادبیات عربی و ضرورت ارتقاءبخشی کارآمدی آموزشی ـ پژوهشی این رشته تأکید شد.

دکتر احمد احمدی، در شِمای کلی، عملکرد «سمت» را مثبت خواند و گفت: «سمت» اکنون به جایی رسیده که اگر کسی بدون حب و بغض به آن بنگرد، بگوید که از بسیاری مراکز یا نهادهای مشابه توفیق بیشتری داشته است. ما این توفیق را مرهون عزیزان اساتید و بزرگوارانی می‌دانیم که در این سالها با «سمت» همکاری داشته‌اند.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین افزود: «سمت» توانسته است نیاز داخلی و بخشی از نیاز خارجی در کتب دانشگاهی اسلامی را با قیمتی مناسب، تألیف و ویرایش خوب، تأمین ‌کند. این کار مرهون زحماتی است که اساتید بزرگوار کشیده‌اند. وی «سمت» را متعلق به جمهوری اسلامی ایران و علوم انسانی کشور دانست و تصریح نمود: ان‌شاءالله با یاری اساتید، این سازمان بتواند رشدی کافی و وافی داشته باشد. من از همه کسانی که در این سالها ما را یاری کردند سپاسگزارم و دست استمداد به سوی اساتید دراز می‌کنم تا این میراث ملی و کاری که با خون دل تا اینجا رسیده است، حفظ گردد و رشد آن متوقف نشود.

دکتر مسعود فکری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، در این جلسه به ارائه گزارشی از رویکردهای جدید سازمان در بخش پژوهش و تولید محتوا در حوزه علوم انسانی پرداخت و اهداف این نشست را طرح مسئله اصلی (تولید و عرضة منابع علمی آموزشی)، بهره‌گیری از نظرات و تجارب برخی صاحب نظران، ایجاد ارتباط با دامنة محققان و پژوهشگران عنوان نمود. وی سپس به ضرورتها و بایسته‌های رشتة زبان و ادبیات عربی در پنج محور اشاره کرد: 1. نگاهی به زبان و ادبیات عربی به عنوان رشتة مستقل و مرتبط (گرایشها)، 2. ضرورت ارتقاء‌بخشی کارآمدی آموزشی ـ پژوهشی این رشته (منابع، آموزش‌دهندگان، روشها)، 3. تولید محتوای مناسب (اصلی و پشتیبان)، 4. طبقه‌بندی منابع رشته (بومی و وارداتی)، 5. هم‌سویی با تغییرات نظام آموزشی این رشته؛ و افزود اولویتهای تولید محتوا در زمینه رشته زبان و ادبیات عربی تألیف و تدوین در حوزه کتابهای درسی، کمک‌درسی، مبنایی، بنیادین و کاربردی است.

اساتید حاضر در جلسه نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را در مورد نحوه تدوین کتاب درسی و هم‌چنین کتابهای چاپ شده در «سمت»، اعلام نمودند.

در نهایت ویژگیهای منابع هدف با مشخصات زیر تعیین شد: 1. برخورداری از سطح علمی قابل قبول، 2. برخورداری از روشمندی علمی و آموزش، 3. برخورداری از نوآوری در موضوع یا روش، 4. هم‌سویی با آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی در این رشته، 5. پرهیز از کارهای موازی ضعیف و ناسازگار با انگیزه‌های آموزشی و پژوهشی، 6. تمرکز بر دامنة گسترده‌تر مخاطبان و قابلیت همگانی‌سازی، 7. توجه به نقاط کاستی و کمبود در منابع این رشته، 8. زبان برای اهداف خاص.

در پایان دکتر فکری ضمن سپاس از حضور اساتید و مدیران بر جمع‌بندی و ارسال نقطه نظرات ارائه‌شده به منظور مبنا قرار دادن آن برای نشستهای بعدی تأکید نمود.