نسخه چاپی

برگزاری کارگاه پژوهش و نگارش کتاب درسی در هفته پژوهش

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» کارگاه علمی «پژوهش و نگارش کتاب درسی» را در تاریخ 24 و 25 آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید، کارشناسان و علاقه‌مندان، برگزار کرد. 

این مرکز در هفته پژوهش و با هدف رسیدن به نوعی خرد جمعی، تقویت ارتباط میان اعضای هیأت علمی برای تبادل علم و اندیشه و فراگیری و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی نوین، «کارگاه پژوهش و نگارش کتاب درسی» را با محوریت بررسی کتابی با همین عنوان اثر یان میک که در «سمت» ترجمه و چاپ شده است، برگزار نمود.

در ابتدای این کارگاه، دکتر بهرام بیگی، عضو هیأت علمی مرکز و مدیر دفتر نشستهای علمی ضمن بیان اینکه دفتر نشستهای علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در نظر دارد کارگاههایی در زمینه پژوهش و نگارش کتاب درسی برگزار کند، به توضیح ضرورت تشکیل چنین کارگاههایی و به ویژه هم‌سویی آنها با اهداف و وظایف سازمان «سمت» پرداخت.

وی همچنین گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی به مدیریت دکتر مهدی احمدی، معاون مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی را یکی از گروههای فعال در مرکز اعلام کرد که بررسی کتاب درسی را از منظر موضوعاتی چون روانشناسی یادگیری، تعلیم و تربیت، زبانشناسی متن، گرافیک و فناوری اطلاعات، تحقیقات نظری و کاربردی مدنظر دارد.

در ادامه جلسه، دکتر گلشائی، دکتر زارع، دکتر آرمند، دکتر جوان، دکتر صابری، دکتر ابوالحسنی و دکتر کمایی فرد، به عنوان مترجمان و اعضای هیأت علمی سازمان، با توجه به تخصص خود بخشهایی را برای سایر اعضای هیأت علمی، کارشناسان مرتبط با موضوع کارگاه و سایر شرکت کنندگان علاقه‌مند، ارائه کردند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------