نسخه چاپی
علوم تربيتي


سمت

مشاوره کودک (جلد اول) :‌ مبانی، اصول و روش ها

Counseling Children

كد كتاب : 2172

اول ، 1397

دانا ای.هندرسون ، چارلز ال. تامپسون

978-600-02-0584-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان

Thinking Education for Children and Adolescents

كد كتاب : 2167

اول ، 1397

دكتر علي ستاري

978-600-02-0577-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues

كد كتاب : 2161

اول ،‌ 1397

کالین جی. مارش - جرج ویلیس

978-600-02-0567-6

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تعلیم و تربیت (غربی و اسلامی)

The Philosophy of Education (Westerrn & Islamic)

كد كتاب : 2154

اول ، 1396

دکتر سید احمد رهنمایی

978-600-02-0552-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ارزش ها

The Principles of Values

كد كتاب : 2153

اول ، 1396

دکتر سید احمد رهنمایی

978-600-02-0551-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طرح های آزمایشی در روان شناسی و علوم تربیتی

Experimental Design in Psychology and Education

كد كتاب : 2112

اول ، 1396

دکتر علی دلاور

978-600-02-0495-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

The Study of Educational Problems in Iran

كد كتاب : 2094

اول ، 1396

احمد صافی

978-600-02-0468-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

Foundations and Principles of Educational Administration

كد كتاب : 2092

اول ،‌ 1396

دکتر غلامرضا شمس

978-600-02-0466-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابزارهای تدریس : روش‌ ها و رسانه‌ های جدید تدریس در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی

Tools for Teaching

كد كتاب : 2083

دوم ، 1397

باربارا گراس دیویس

978-600-02-0449-5

قيمت : 450000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

Advanced Instructional Technology

كد كتاب : 2067

دوم ، 1397

دکتر داریوش نوروزی ، دکتر الهه ولایتی ، دکتر محمد رضا وحدانی اسدی

978-600-02-0430-3

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

Monitoring and Evaluation in Higher Education

كد كتاب : 2047

دوم ، 1396

دکتر عباس بازرگان ، دکتر مقصود فراستخواه

978-600-02-0501-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزشیابی نظام‌ های کوچک آموزشی

Evaluation of Small-Scale Educational Systems

كد كتاب : 2044

دوم ، 1396

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دکتر حمید رضا مقامی

978-600-02-0397-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت آموزشی ( نظریه ، تحقیق و کاربرد )

Educational Administration : Theory , Research and Practice

كد كتاب : 1932

دوم ، 1395

ویِن ک. هوی ، سیسیل ج. میسکِل

978-600-02-0214-9

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه درسی بین‌ رشته‌ ای در آموزش عالی ( مبانی ، اصول ، رویکردها و الگوها )

Interdisciplinary Curriculum in Higher Education ( Basics , Principles , Approaches and Patterns )

كد كتاب : 1885

دوم ، 1396

دکتر حسن ملکی ، دکتر جمال سلیمی

978-600-02-0133-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ های برنامه‌ ریزی آموزشی و درسی

English for the Students of Educational Planning and Curriculum

كد كتاب : 1865

اول ، 1393

دکتر منصور کوشا

978-600-02-0111-1

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول عصب‌ شناختی یادگیری و تربیت

Neuroscience Bases of Learning and Education

كد كتاب : 1857

دوم ، 1396

دکتر علی نوری

978-600-02-0102-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد تطبیقی )

An Introduction to Philosophy of Islamic Education ( Comparative Approach )

كد كتاب : 1853

دوم ، 1395

دکتر ماجد عرسان کیلانی

978-600-298-106-6

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش های تربیتی در قرآن (2) : حکمت آموزی ، عفو و گذشت ، تکریم و احترام ، وفق و مدارا ، احسان

Educational Methods in Quran (Vol 2) : Teaching Wisdom , Forgiveness , Reverence , Tolerance , Beneficence

كد كتاب : 1848

اول ، 1393

سید علی حسینی‌ زاده ، شهاب الدین مشایخی

978-600-298-057-1

قيمت : 87000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابزارهایی برای موفقیت در تدریس آنلاین

The Tools for Successful Online Teaching

كد كتاب : 1844

دوم ، 1396

لیزا داولی

978-600-02-0087-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

English for the Students of Educational Administration

كد كتاب : 1840

دوم ، 1397

دکتر منصور کوشا

978-600-02-0082-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی

Strategic Planning in Educational Organizations

كد كتاب : 1837

اول ، 1393

دکتر محمدرضا کرامتی

978-600-02-0074-9

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رسانه ها و محیطهای آموزشی - یادگیری

Media & Educational - Learning Situations

كد كتاب : 1831

سوم ،‌ 1394

محمد حسن امیر تیموری

978-600-02-0062-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تکنولوژی یادگیری

Learning Technology

كد كتاب : 1822

اول ، 1393

دکتر محمدرضا افضل‌ نیا

978-600-02-0051-0

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش

Art Curriculum and Teaching in Education

كد كتاب : 1794

دوم ، 1394

دکتر محمود مهر محمدی ، دکتر مرجان کیان

978-600-02-0016-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی راهنمایی و مشاوره

Foundations of Guidance and Counseling

كد كتاب : 1791

پنجم ، 1395

دکتر شکوه نوابی نژاد ، دکتر عبدالله شفیع آبادی و دیگران

978-600-02-0011-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پداگوژی : علم و هنر یاددهی - یادگیری از دوران باستان تا به امروز ( نظریه و کاربرد )

LA PÉDAGOGIE : Théries et Pratiques de Lʹantiquité à nos jours

كد كتاب : 1751

دوم ، 1394

کلرمون گوتیه ، موریس تاردیف

978-964-530-965-5

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ آموزش و پرورش ایران با تأکید بر تحولات تربیتی دوره معاصر

History of Education in Iran (With a Focus on the Contemporary Education Developments)

كد كتاب : 1743

پنجم ،‌ 1396

دکتر احمد آقا زاده ، دکتر محمد آرمند

978-964-530-956-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحی آموزشی : مبانی ، رویکردها و کاربردها

Instructional Design ( Foundations Approaches , and applications )

كد كتاب : 1710

سوم ، 1394

دکتر هاشم فردانش

978-964-530-914-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قصه گویی در کلاس درس ( تقویت مهارتهای شفاهی کهن برای معلمان )

Storytelling in the Classroom : Enhancing Traditional Oral Skills for Teachers

كد كتاب : 1709

دوم ، 1395

آلیسون دیویس

978-964-530-912-9

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهای تدریس تعلیمات دینی ( هدیه‌های آسمانی )

Teaching Methods of Religious Education ( Heavenly Gifts )

كد كتاب : 1707

ششم ، 1397

دکتر اکبر سلیمان ‌نژاد

978-964-530-910-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباطات انسانی

Human Communication

كد كتاب : 1661

چهارم ، 1396

دکتر مهدی محسنیان راد

978-964-530-849-8

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کیفیت در آموزش عالی

The Quality in Higher Education

كد كتاب : 1660

سوم ، 1397

دکتر محمد یمنی‌ دوزی سرخابی

978-964-530-848-1

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه و عمل رسانه‌ های آموزشی در عصر دیجیتال

Theory and Practice of Instructional Media in Digital Age

كد كتاب : 1658

اول ، 1391

دکتر حسین اسکندری

978-964-530-846-7

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم اجتماعی و تجربی برای دانش‌ آموزان آهسته‌ گام ( کم‌توان ذهنی ) : مبانی ، اصول و روشهای تدریس

Social and Experimental Science for Students with Mental Retardation : Foundation , Principles & Teaching Methods

كد كتاب : 1645

اول ، 1391

دکتر علی‌ اکبر ارجمند نیا

978-964-530-831-3

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش‌ های تربیتی در قرآن (جلد اول) : تذکر و یادآوری ، موعظه و نصیحت ، عبرت‌ دهی، امر و نهی

Educational Methods in Quran (Vol. 1): Warning and Remembrance, Giving Sermon, Drawing Lesson and Ordering About

كد كتاب : 1612

اول ، 1391

محمد رضا قائمی مقدم

978-600-5486-53-7

قيمت : 48000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی

An Introduction to the Method for University Textbook Desingn and Compilation

كد كتاب : 1607

سوم ، 1396

دکتر محمد آرمند ، دکتر حسن ملکی

978-964-530-782-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی ( از پیاژه تا عصر حاضر )

Fifty Modern Thinkers on Education (From Piaget to the Present)

كد كتاب : 1605

سوم ، 1396

جوی آ. پالمر

978-964-530-780-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش و تهیه ملحقات کتاب درسی دانشگاهی

Writing and Developing Your College Textbook Supplements

كد كتاب : 1602

اول ، 1391

مری الن لپیونکا

978-964-530-775-0

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش تطبیقی : آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش‌ دبستان

English for the Students of Comparative Education : Primary and Preschool Education

كد كتاب : 1600

اول ، 1391

دکتر احمد آقازاده ، دکتر رضا باقری‌ نویسی

978-964-530-773-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مربیان بزرگ مسلمان

The Muslim Great Educators

كد كتاب : 1593

دوم ، 1396

بهروز رفیعی

978-600-298-033-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان

Foundations of Education in Pre - School

كد كتاب : 1580

پنجم ، 1393

دكتر فرخنده مفيدي

978-964-530-743-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توليد برنامه‌ هاي آموزشي تلویزيوني

Instructional Television Production

كد كتاب : 1573

سوم ، 1394

دكتر سيدعباس رضوي

978-964-530-736-1

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مشاوره گروهي : راهبردها و فنون

Group Counseling : Strategies and Skills

كد كتاب : 1567

سوم ، 1396

ادوارد ای. جکوبز ، رابرت ال. ماسن ، ریلی ال. هارویل

978-964-530-730-9

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم اعصاب ، علوم تربيتي و مغز : معرفي تحقيقات عصبي- تربيتي

Introducing Neuroeducational Research : Neuroscience, Education and the Brain from Contexts to Practice

كد كتاب : 1545

سوم ، 1397

پاول هوارد- جونز

978-964-530-709-5

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طرح‌ ريزي درمان در مشاوره حرفه‌ اي

Treatment Planning in Career Counseling

كد كتاب : 1541

سوم ، 1395

جان جي. ليپتك

978-964-530-703-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ اي بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

An Introduction to the Philosophy of Education

كد كتاب : 1539

دوم ، 1394

دكتر سيدكاظم اكرمي

978-964-530-700-2

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني آموزش و پرورش شناختي

Foundations of Cognitive Education

كد كتاب : 1537

سوم ، 1396

دكتر سيدكمال خرازي ، دكتر محمود تلخابي

978-964-530-697-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني آموزش بزرگسالان

The Foundation of Adult Education

كد كتاب : 1534

ششم ، 1395

دكتر زهرا صباغيان ، سهيلا اكبري

978-964-530-693-7

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهاي زندگي دانشجويي

Life Skill's for Students

كد كتاب : 1532

پنجم ، 1397

دكتر محمدرضا كرامتي

978-964-530-690-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی طراحی آموزشی

Instructional Design Foundations

كد كتاب : 1521

هفتم ، 1397

دکتر داریوش نوروزی ، دکتر سیدعباس رضوی

978-964-530-676-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام جامع يادگيری الکترونيکی ( الزامات آموزشي ، فنی و سازمانی )

Integrated E-Learning : Implications for Pedagogy, Technology and Organization

كد كتاب : 1495

دوم ، 1396

ويم يوخم ، يرون وان مرينبور ، راب کوپر

978-964-530-643-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحي پيامهاي آموزشي

Instructional Messages Design

كد كتاب : 1491

ششم ، 1396

محمد حسن امير تيموري

978-964-530-629-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مربيان بزرگ ( تاريخ انديشه‌ های تربيتی )

History Educational Thouts

كد كتاب : 1485

سوم ، 1396

رابرت اوليچ

978-964-530-632-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رويكردهاي نظري و عملي تدوين برنامه‌ هاي درسي در آموزش عالي

Theoretical and Practical Approaches to Curriculum Development in Higher Education

كد كتاب : 1455

سوم ، 1397

دكتر احمدرضا نصر ، هدايت‌ الله اعتمادي‌ زاده (دريكوندي) ، دكتر محمدرضا نيلي

978-964-530-592-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگهاي برنامه درسي ( نظريه ها )

Cultures of Curriculum

كد كتاب : 1428

سوم ، 1395

پاملا بلوتين ژوزف و ديگران

978-964-530-559-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منابع يادگيري در تعليم و تربيت

Learning Sources in Education

كد كتاب : 1427

هفتم ، 1396

دكتر اكبر سليمان‌ نژاد ، محمد وفائي‌ مهر

978-964-530-558-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهای عملي مشاوره ( در رويكردي يكپارچه )

Practical Counselling Skills : An Integrative Approach

كد كتاب : 1419

ششم ، 1396

كاترين گلدارد ، ديويد گلدارد

978-964-530-549-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيره تربيتي پيامبر (صلي الله عليه و آله) و اهل بيت (عليهم السلام)

Educational Conduct of the Prophet and His Household

كد كتاب : 1392

هفتم ، 1396

دكتر محمد داوودي ، دكتر سيدعلي حسيني‌ زاده

978-964-7788-97-7

قيمت : 156000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش تدريس رياضي در دوره ابتدايي

Teaching Mathematics in the Primary School

كد كتاب : 1380

هشتم ، 1397

گيل باتل

978-964-530-490-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش و پرورش فرهنگها و جوامع

L’éducation cultures et sociétés

كد كتاب : 1362

اول ، 1389

لوتان كوي

978-964-530-469-8

قيمت : 64500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش و پرورش تطبيقي : مباني ، اصول و روشها

Comparative Education: Foundation, Principals and Methoda

كد كتاب : 1359

پنجم ، 1393

دكتر بهرام محسن ‌پور

978-600-02-0010-7

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش جامع سازماني : با رويكرد آموزش بزرگسالان

A Comprehensive Training in Organizations : With Adult Education Approach

كد كتاب : 1335

سوم ، 1396

دكتر زهرا صباغيان ، سهيلا اكبري

978-964-530-429-2

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مشاوره شغلي : رويكرد كل‌ نگر

Career Counseling : A Holistic Approach

كد كتاب : 1323

پنجم ، 1397

ورنون جي. زونكر

978-964-530-416-2

قيمت : 500000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تربيت اسلامي

Philosophy of Islamic Education

كد كتاب : 1321

دوم ، 1390

دكتر ماجد عرسان كيلاني

978-600-5486-01-8

قيمت : 80500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مغز يادگيرنده: درسهايي براي آموزش و پرورش

The Learning Brain: Lessons for Education

كد كتاب : 1313

دوم ، 1394

ساراجين بليك مور ، يوتا فريث

978-964-530-405-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تدريس مؤثر با استفاده از فناوري در آموزش عالي

Effective Teaching with Technology in Higher Education

كد كتاب : 1298

سوم ، 1396

آي. دبليو. (توني) بيتز ، گاري پول

978-964-530-379-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسي و آموزش كودكان ناشنوا

Psychology and Education of Deaf Children

كد كتاب : 1282

دوم ، 1393

دكتر سعيد حسن ‌زاده

978-964-530-361-5

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول طراحي و توليد فيلمهاي آموزشي

Instructional Films Design and Production

كد كتاب : 1242

اول ، 1387

دكتر سيد عباس رضوي

978-964-530-317-2

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

يادگيري مادام‌ العمر: رويكرد دانشگاه در قرن بيست و يكم

Lifelong Learning: The Approach of University in 21st Century

كد كتاب : 1240

اول ، 1388

صديقه كريمي، دكتر احمدرضا نصر، دكتر كاظم بقراطيان

978-964-8658-92-7

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی مطالعات برنامه درسی

Form of Curriculum Inquiry

كد كتاب : 1219

پنجم ، 1396

ادموند سی. شورت

978-964-530-905-1

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (جلد5) : فيض كاشاني

Fayd Kashani's Educational Views

كد كتاب : 1194

چهارم ، 1394

محمد بهشتي

978-964-7788-67-0

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش پودماني از نظريه تا كاربرد

Modular Education from Theory to Practice

كد كتاب : 1188

اول ، 1387

دكتر حسين حنيفر

978-964-530-267-0

قيمت : 27500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه درسي : نظرگاهها، رويكردها و چشم‌ اندازها ( ويراست دوم )

Curriculum Theories, Approaches and Perspectives (Second Edition)

كد كتاب : 1178

نهم ، 1397

دكتر محمود مهرمحمدي و همكاران

978-600-02-0517-1

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمات برنامه‌ ريزي درسي

An Introduction to Curriculum Planning

كد كتاب : 1103

دوازدهم ، 1397

دكتر حسن ملكي

978-964-530-174-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب درسي دانشگاهي (2) : فناوري اطلاعات و ارزشيابي

University Textbook (2) : ICT & Assessment

كد كتاب : 1061

دوم ، 1387

جمعي از مؤلفان

978-964-530-122-2

قيمت : 31500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب درسي دانشگاهي (1) : ساختار و ويژگيها

University Textbook (1) : Features & Structures

كد كتاب : 1060

دوم ، 1387

جمعي از مؤلفان

978-964-530-121-5

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشگر نوين : روش پژوهش و گزارش

The Modern Researcher

كد كتاب : 1048

اول ، 1385

ژاك بارزان ، هنري ف. گراف

964-530-107-6

قيمت : 28000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نحوه نگارش و تهيه كتاب درسي دانشگاهي

Writing and Developing your College Textbook

كد كتاب : 1022

سوم ، 1391

مري آلن لپيونكا

978-964-530-072-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

English for the Students of History and philosophy of Education

كد كتاب : 999

هشتم ، 1396

دكتر عبدالمهدي رياضي ، دكتر احياء عمل صالح ، دكتر محمد غضنفري ، دكتر محمد داوودي

978-964-530-044-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

Educational Schools and Attitudes in Islamic Civilization

كد كتاب : 994

چهارم ، 1391

دكتر سعيد اسماعيل علی ، دكتر محمدجواد رضا

978-964-530-039-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسي تربيتي

Educational Psychology

كد كتاب : 975

نهم ، 1397

دكتر حسين لطف‌ آبادي

978-964-530-021-8

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قلمرو برنامه درسي در ايران : ارزيابي وضع موجود و ترسيم چشم انداز مطلوب

‍‍The Curriculum Field in Iran : The Current State and the Future Perspective

كد كتاب : 969

چهارم ، 1388

جمعي از مؤلفان

978-964-530-015-7

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم تربيتي ( به مناسبت نكوداشت محقق فرهيخته استاد دكتر عليمحمد كاردان )

Educational Sciences : Essays : In Honor of the Erudite Professor Ali Mohammad Kardan , PhD

كد كتاب : 967

سوم ، 1388

جمعي از مؤلفان

978-964-530-013-3

قيمت : 51000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي بهبود تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

A Handbook for Teachers in Universities and Colleges : A Guide to Improving Teaching Methods

كد كتاب : 950

سوم ، 1388

رابرت كنن ، ديويد نيوبل

978-964-8658-25-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الگوهاي يادگيري : ابزارهايي براي تدريس

Models of Learning Tools for Teaching

كد كتاب : 949

یازدهم ، 1396

بروس جويس ، اميلي کالهون ، ديويد هاپکينز

978-964-459-995-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري

Understanding and Designing Learning Resources Centers

كد كتاب : 900

نهم ، 1396

دكتر محمدرضا افضل‌ نيا

978-964-459-948-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسائل آموزش و پرورش ايران

Educational Problems in Iran

كد كتاب : 872

یازدهم ، 1396

دكتر احمد آقازاده

978-600-02-0290-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه ‌شناسي آموزش و پرورش

Sociology of Education

كد كتاب : 841

سیزدهم ، 1394

دكتر محمود شارع ‌پور

978-964-459-885-2

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ هاي مشاوره و روان‌ درماني گروهي

Theories of Group Counseling and Psychotherapy

كد كتاب : 831

هفتم ، 1394

دكتر شكوه نوابي‌ نژاد

978-600-02-0224-8

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمايی و مشاوره گروهی

Group Guidance and Counseling

كد كتاب : 806

دهم ، 1395

دكتر شكوه نوابی ‌نژاد

978-964-459-845-6

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد فناوريهاي جديد در آموزش

Applications of New Technologies in Teaching

كد كتاب : 802

دهم ، 1395

دكتر شهناز ذوفن

978-964-459-841-8

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ‌ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان

In-Service Education Planning

كد كتاب : 800

یازدهم ، 1395

دكتر كورش فتحي واجارگاه

978-964-459-839-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي تحقيق كمّي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي ( جلد دوم )

Educational Research an Introduction

كد كتاب : 790

نهم ، 1396

مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال

978-964-530-167-3

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهاي مشاوره ، رويكردي در حل مشكل مددكاري

The Skilled Helper A Problem-Management Approach to Helping

كد كتاب : 774

ششم ، 1397

جرارد ايگن

978-964-459-811-1

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهای آموزشی ( روشها و فنون تدريس )

Instructional Skills ( Methods and Techniques of Teaching )

كد كتاب : 732

دوازدهم ، 1397

دكتر حسن شعبانی

978-964-530-913-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته برنامه‌ ريزي درسي

English for the Students of Curriculum Development

كد كتاب : 726

هشتم ، 1397

دكتر محمود مهرمحمدي ، دكتر غلامرضا كياني ، مريم خضري‌ نژاد

978-964-459-763-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش تدريس پيشرفته ( آموزش مهارتها و راهبردهاي تفكر )

Advanced Teaching Method (Teaching Skills and Thinking Strategies)

كد كتاب : 710

یازدهم ، 1397

دكتر حسن شعباني

978-600-02-0538-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشها ، فنون و الگوهاي تدريس

Methods ,Techniques and Models of Teaching

كد كتاب : 679

سیزدهم ، 1397

امان الله صفوي

978-964-530-459-9

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهای تحقيق كمی و كيفی در علوم تربيتی و روان‌ شناسی ( جلد اول )

Educational Research : An Introduction

كد كتاب : 670

دوازدهم ، 1396

مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال

978-964-530-020-1

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد آموزش و پرورش

Economic of Education

كد كتاب : 630

دهم ، 1394

دكتر محمود متوسلي ، محمدرضا آهنچيان

978-600-02-0160-9

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شيوه بهره گيري از كتابخانه ها و منابع اطلاع رساني

Method of Using Libraries & Information Resources

كد كتاب : 624

هشتم ، 1390

ايرج صبا

978-964-459-659-9

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان آموزی

Language Teaching

كد كتاب : 596

پانزدهم ، 1396

دكتر بهمن زندی

978-964-459-630-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد سوم ) : امام محمد غزالی

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (3) : Imam Muhammad Ghazzali

كد كتاب : 570

چهارم ، 1392

بهروز رفيعي ، زير نظر حجت الاسلام اعرافی

964-459-602-1

قيمت : 92000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سير آراء تربيتي در غرب

Evolution of Educational Thoughts in the West

كد كتاب : 564

دهم ، 1397

دكتر عليمحمد كاردان

978-964-459-596-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم تربيتي ، ماهيت و قلمرو آن

Educational Sciences Their Nature and Domain

كد كتاب : 544

دهم ، 1397

جمعي از مؤلفان ، زير نظر دكتر عليمحمد كاردان

978-964-530-839-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

Foundation & Principles of Guidance & Counselling

كد كتاب : 538

چهاردهم ، 1397

دكتر سيد احمد احمدي

978-964-530-953-2

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزشيابي آموزشي : مفاهيم ، الگوها و فرايند عملياتي

Educational Evaluation

كد كتاب : 535

شانزدهم ، 1397

دكتر عباس بازرگان

978-600-02-0120-3

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

Philosophical and Ideological Perspectives on Education

كد كتاب : 533

هفدهم ، 1396

جرالد ال. گوتك

978-964-459-558-5

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي تدريس در دانشگاهها

Handbook for College Teaching

كد كتاب : 530

نهم ، 1394

دبليو. آر. ميلد ، ماري ميلد

978-600-02-0143-2

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد چهارم )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (4)

كد كتاب : 528

چهارم ، 1388

محمد بهشتي ، علي نقي فقيهي ، مهدي ابوجعفري ، زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي

978-964-459-551-6

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته كودكان استثنائي

English for the Students of Special Education

كد كتاب : 513

ششم ، 1392

دكتر منصور كوشا

978-964-459-535-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي پژوهش در علوم تربيتي (ویراست 2)

Research Methods in Education (Second Edition)

كد كتاب : 498

هشتم ، 1393

دكتر غلامرضا خوي نژاد

978-964-530-968-6

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحي برنامه درسي

Curriculum Design Techniques

كد كتاب : 483

دهم ، 1395

آنابل نلسون

978-600-02-0140-1

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره

English for Students of Guidance & Counseling

كد كتاب : 481

پانزدهم ، 1396

دكتر منصور كوشا

978-600-02-0165-4

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني برنامه ريزي درسي آموزش متوسطه

The Principles of Curriculum Development in Secondary Education

كد كتاب : 468

پانزدهم ، 1397

دكتر حسن ملكي

978-964-459-486-1

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني برنامه ‌ريزي آموزشي

Foundation of Educational Planning

كد كتاب : 458

چهاردهم ، 1396

دكتر بهرام محسن ‌پور

978-600-02-0255-2

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ديدگاههای نو در برنامه ‌ريزی آموزشی

New Perspectives in Educational Planning

كد كتاب : 453

پانزدهم ، 1395

دكتر فريده مشايخ

978-964-459-471-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحي نظامهاي آموزشي : تصميم‌ گيري در برنامه‌ ريزي درسي و طراحي برنامه درسي

Designing Instructional Systems : Decision Making in Course Planning and Curriculum Design

كد كتاب : 431

دهم ، 1396

اي. جي. رمي زفسکي

978-964-459-443-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي تحصيلي و متوسطه

Primary, Guidance Cycle and Secondary Educations

كد كتاب : 430

شانزدهم ، 1394

احمد صافي

978-600-02-0032-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد دوم )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (Volume 2)

كد كتاب : 427

هفتم ، 1395

محمد بهشتي ، مهدي ابوجعفري ، علي نقي فقيهي زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي

978-964-459-439-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه ‌هاي برنامه درسي

The Educational Spectrum Orientations to Curriculum

كد كتاب : 412

چهاردهم ، 1396

جان ميلر

978-964-459-421-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش و پرورش تطبيقي

Comparative Education

كد كتاب : 407

پانزدهم ، 1396

دكتر احمد آقازاده

978-964-459-416-8

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم

Adult and Continuing Education

كد كتاب : 399

چهاردهم ، 1397

پيتر جارويس

978-600-02-0119-7

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمايی و مشاوره تحصيلی و شغلی ( مفاهيم و کاربردها )

Educational and Vocational Guidance and Counseling (Concepts and Applications)

كد كتاب : 384

شانزدهم ، 1397

دكتر عبد الله شفيع آبادی

978-964-459-387-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کتابشناسي گزيده توصيفي علوم تربيتي

Selected Descriptive Bibliography of Educational Science

كد كتاب : 376

اول ، 1378

محمد آرمند

964-459-377-4

قيمت : 4700 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ريزی درسی برای تدريس و يادگيری بهتر

Curriculum Planning for Better Teaching and Learning

كد كتاب : 364

ششم ، 1380

جي. گالن سيلور ، ويليام ام. الکساندر ، آرتور جی. لوئيس

964-333-439-2

قيمت : 22000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

English for The Students of Educational Administration

كد كتاب : 346

چهاردهم ، 1396

دكتر منصور كوشا

978-964-530-048-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش تدريس زبان فارسی ( در دوره دبستان )

Persian Teaching Method in the Primary Schools (Education)

كد كتاب : 343

هفدهم ، 1396

دكتر بهمن زندی

978-600-02-0243-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روابط انساني در سازمانهاي آموزشي

Human Relations in Educational Organizations

كد كتاب : 338

چهاردهم ، 1397

دكتر غلامعلي سرمد

978-964-530-510-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انسان از ديدگاه اسلام

Man From Islam's View

كد كتاب : 306

نوزدهم ، 1395

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-530-753-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد اول )

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (Vol 1)

كد كتاب : 304

ششم ، 1397

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0557-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي

English for the Students of Educational Technology

كد كتاب : 301

نهم ، 1397

دكتر منصور كوشا

978-600-02-0030-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش

Introduction to the Philosophy of Education

كد كتاب : 294

دوازدهم ، 1395

جي. اف. نلر

978-964-459-294-2

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظارت و راهنمايی آموزشی

Supervision of Instruction

كد كتاب : 276

هفدهم ، 1396

دكتر مصطفی نيكنامی

978-600-02-0057-2

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

English for the Students of Preschool and Primary Education

كد كتاب : 272

هجدهم ، 1395

دكتر منصور كوشا

978-964-530-222-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

در باب استعدادهاي آدمي : گفتاري در فلسفه تعليم و تربيت

Of Human Potential : An Essay in the Philosophy of Education

كد كتاب : 270

اول ، 1377

ايزرايل شفلر

964-459-270-0

قيمت : 4800 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ آموزش و پرورش ايران : قبل و بعد از اسلام

History of Education in Iran : Prior Advent of Islam and Thereafter

كد كتاب : 245

چهاردهم ، 1393

دكتر کمال دراني

978-964-530-942-6

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تعليم و تربيت اسلامي (2) : اهداف تربيت از ديدگاه اسلام

An Introduction to Islamic Education (2) : Islamic Aims of Education

كد كتاب : 240

چهاردهم ، 1397

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0389-4

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سنجش و اندازه‌ گيري در علوم تربيتي و روان شناسي

Assessment and Measurement in Education and Psychology

كد كتاب : 192

ششم ، 1394

دكتر حسين لطف آبادی

978-964-530-638-8

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش و پرورش تطبيقي

I’éducation Comparée

كد كتاب : 166

دهم ، 1397

لوتان کوي

978-600-02-0307-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي و كودكان استثنايي

English for the Students of Guidance and Counseling / Special Education

كد كتاب : 158

اول ، 1374

دكتر منصور كوشا

964-459-158-5

قيمت : 4800 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان

Early Childhood Education Programme

كد كتاب : 157

شانزدهم ، 1396

ونيتا کول

978-600-02-0070-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني امور مالي و بودجه در آموزش و پرورش

The Basics of Finance and Budgeting ( in Educational Organizations )

كد كتاب : 154

چهاردهم ، 1395

داوود صالحي

978-964-459-154-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ انديشه هاي تربيتي ( جلد دوم )

A History of Educational Thought ( Volume 2 )

كد كتاب : 151

سوم ، 1396

فردريك ماير

978-600-02-0458-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهبردها و فنون طراحي آموزشي

Instructional Design Strategies and Tactics

كد كتاب : 150

سیزدهم ، 1396

سينتيا بي. لشين ، جولين پولاك ، چارلز ام. رايگلوث

978-600-02-0141-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رسالت تربيتي و علمي مراكز آموزشي

Scientific and Educational Mission of Teaching Centers

كد كتاب : 133

هشتم ، 1393

دكتر علي شريعتمداري

978-964-459-133-4

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تفكر انتقادي

Teaching Students to Think Critically

كد كتاب : 128

دوازدهم ، 1395

چت مايرز

978-964-459-128-0

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ انديشه هاي تربيتي ( جلد اول )

A History of Educational Thought ( Volume 1 )

كد كتاب : 123

سوم ، 1396

فردريك ماير

978-600-02-0457-0

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران

The Organization , Rules and Regulation of Education in Iran

كد كتاب : 106

بیست و پنجم ، 1397

احمد صافي

978-964-530-756-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمايی و مشاوره كودك ( مفاهيم و كاربردها )

Child Guidance and Counselling ( Concepts and Applications )

كد كتاب : 77

بیست و سوم ، 1396

دكتر عبدالله شفيع‌ آبادی

978-964-530-586-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تعليم و تربيت اسلامي (1) : فلسفه تعليم و تربيت (جلد اول)

An Introduction to Islamic Education (1) : The Philosophy of Education ( Volume 1 )

كد كتاب : 72

چهاردهم ، 1395

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-072-6

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني نظري تكنولوژي آموزشي

Theoretical Foundations of Instructional Technology

كد كتاب : 68

هجدهم ، 1396

دكتر هاشم فردانش

978-964-530-650-0

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهاي آموزشي و پرورشي ( روشها و فنون تدريس )

Educational Skills : Vol. 1 ( Methods and Techniques of Teaching )

كد كتاب : 47

سی ام ، 1396

دکتر حسن شعباني

978-964-530-622-7

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفكر منطقي : روش تعليم و تربيت

Reflective Thinking : the Method of Education

كد كتاب : 46

هشتم ، 1389

فیلیپ ژ. اسميت ، گوردون هولفيش

978-964-459-046-7

قيمت : 33000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چند مبحث اساسي در برنامه‌ ريزي درسي

Issues in Curriculum Development

كد كتاب : 3

چهاردهم ، 1392

دكتر علي شريعتمداري

978-964-459-003-0

قيمت : 15000 ريال

اطلاعات بیشتر --->