نسخه چاپی
فلسفه و كلام


سمت

فلسفه علم تامس کوهن : درآمدی انتقادی

Thomas Kuhn's Philosophy : A Critical Introduction

كد كتاب : 2199

اول ، 1397

دکتر رضا صادقی

978-600-02-0615-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

philosophy of Research in Social Sciences

كد كتاب : 2175

اول ، 1397

دکتر محمد تقی ایمان ، دکتر احمد کلاته ساداتی

978-600-02-0587-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن سینا و ملاصدرا

Practical Wisdom of The Moslem Philosophers: Farabi, Ibn Sina & Moolla Sadra

كد كتاب : 2160

اول ، 1397

دکتر محمد ذبیحی

978-600-02-0566-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فطرت (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

Original Nature (Adopted from the Works of Ayatollah Javadi Amoli)

كد كتاب : 2115

اول ، 1396

دکتر حسن عبدی

978-600-02-0497-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

Resurrection (Adopted from the Works of Ayatollah Javadi Amoli)

كد كتاب : 2114

اول ، 1396

دکتر حمیدرضا شاکرین

978-600-02-0496-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ‌ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ( جلد سوم : گزیده‌‌ ای از مفاهیم در مابعد‌الطبیعه )

Historisches Wӧrterbuch der Philosophie

كد كتاب : 2070

اول ، 1396

یوآخیم ریتر ، کارلفرید گروندِر ، گُتفرید گابریل

978-600-02-0438-9

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الکلام الجدید

كد كتاب : 2014

اول ، 1396

دکتر حسن یوسفیان

978-600-02-02332-0

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم : چالش هایی در حوزه معرفت دینی

Philosophical and Sociological Bases of Secularism and Modernism ( Challenges in Religious Knowledge )

كد كتاب : 1999

اول ، 1395

دکتر طیبه ماهروزاده

978-600-02-0305-4

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با هرمنوتیک

An Introduction to Hermeneutics

كد كتاب : 1989

دوم ، 1396

دکتر صفدر الهی‌ راد

978-600-02-0293-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش حکمت اشراق

An Introduction to Illuminationist Philosophy (Hikmat al-Ishraq )

كد كتاب : 1984

سوم ، 1396

سید یدالله یزدان پناه ، علی امینی نژاد

978-600-02-0358-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا

The Rationality of Religious Belief in Externalist Epistemologies

كد كتاب : 1977

اول ، 1394

دکتر محمد علی مبینی

978-600-02-0275-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منطق تطبیقی

Comparative Logic

كد كتاب : 1969

اول ، 1395

اسدالله فلاحی

978-600-02-0267-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با فلسفه علم معاصر

An Introduction to Contemporary Philosophy of Science

كد كتاب : 1927

دوم ، 1396

دکتر رضا صادقی

978-600-02-0204-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به فلسفه عمل

Philosophy of Action : an Introduction

كد كتاب : 1911

دوم ، 1395

دکتر مهدی ذاکری

978-600-02-0181-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معرفت‌ شناسی فضیلت

Virtue Epistemology

كد كتاب : 1906

دوم ، 1396

دکتر زهرا خزاعی

978-600-02-0175-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد سوم)

An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol.III)

كد كتاب : 1887

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

978-600-02-0137-1

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جاودانگی انسان در حکمت متعالیه : با نگاهی به آراء فلاسفه پیشین

Human Eternity in Transcendent Theosophy ( Drawing on the Views of the Former Philosophers )

كد كتاب : 1884

اول ، 1394

دکتر ملیحه صابری نجف‌ آبادی

978-600-02-0132-6

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کلام (2)

Kalām (2) : Islamic Theology

كد كتاب : 1881

اول ، 1394

دکتر محمد سعیدی‌ مهر

978-600-02-0128-9

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه حق

An Introduction to the Philosophy of Rights

كد كتاب : 1819

اول ، 1393

دکتر محمدحسین طالبی

978-600-298-045-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با علوم اسلامی

كد كتاب : 1817

اول ، 1393

رضا برنجکار

قيمت : 0 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی علم کلام : اصول استنباط و دفاع در عقاید

Methodology of Ilm-al-Kalam : Principles for Elicitation and Justification of Believes

كد كتاب : 1799

اول ، 1393

دکتر رضا برنجکار

978-600-02-0024-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معارف کلامی شیعه : کلیات امامت

Theological Doctrines of Shi`a Islam : An Introduction to Imamate

كد كتاب : 1778

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان

978-964-530-985-3

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علم کلام (1) : توحید و صفات الهی

Ilm al-Kalam (1) : Monotheism and Divine

كد كتاب : 1740

اول ، 1392

دکتر علی الله بداشتی

978-964-530-954-9

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خود آموز مقدمات پژوهش

Self-taught of Research , the Preliminaries

كد كتاب : 1739

پنجم ، 1396

دکتر حسن اسلام پور کریمی ، زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی

978-964-530-951-8

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی ( جلد دوم )

An Introduction to the History of Islamic Philosophy ( Vol. 2 )

كد كتاب : 1738

سوم ،‌ 1396

جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

978-964-530-950-1

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درس‌ نامه علم‌ النفس فلسفی ( درس‌‌ های حجة الاسلام و المسلمین استاد غلام‌ رضا فیاضی )

A Textbook in Philosophical Psychology ( Lessons of : Hujjat-al-Islam wa-al-Muslimin Professor Golam Reza Fayyazi )

كد كتاب : 1736

چهارم ، 1397

محمد تقی یوسفی

978-964-530-980-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ‌ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ( جلد دوم : گزیده ای از مفاهیم در ما بعد الطبیعه )

Historisches Wöterbuch der Philosophie : Bd.II Übersetzung ausgewählter metaphysischer Begriffe

كد كتاب : 1731

اول ، 1393

یو آخیم ریتر ، کارلفرید گروندر ، گتفرید گابریل

978-964-530-945-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زیبایی شناسی در آثار ابن سینا ، شیخ اشراق و صدر المتألهین

Aesthetics in the Works of Ibn-e-Sina , Shaikh Ishragh and Sadr-ol-Mot`allehin

كد كتاب : 1728

دوم ، 1397

دکتر حسین هاشم نژاد

978-964-530-940-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیلون اسکندرانی : مؤسس فلسفه دینی

Philo of Alexandria : The Founder of Religious PhilosoPhy

كد كتاب : 1704

اول ، 1392

رضا گندمی نصر آبادی

978-600-6730-07-3

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

داوری‌ ها ، شناخت‌ شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق

Judgements , Epistemology and Light System In the Illuminationist Philosophy

كد كتاب : 1692

اول ، 1392

دکتر محمد ذبیحی

978-964-530-891-7

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (جلد سوم) : انسان‌ شناسی

An Introduction to Mullā Sadrāʼs Theosophical System (Vol.3) : Anthropology

كد كتاب : 1642

چهارم ، 1395

عبدالرسول عبودیت

978-964-530-828-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ذهن : درآمدی بر علوم شناختی

Mind : Introduction to Cognitive Science

كد كتاب : 1599

پنجم ، 1397

پاول تاگارد

978-964-530-771-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته فلسفه

English for the Students of Philosophy

كد كتاب : 1563

دوم ، 1393

دكتر محمدعلي اژه‌اي

978-964-530-726-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تاريخ فلسفه اسلامي (جلد اول)

An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol. 1)

كد كتاب : 1520

چهارم ، 1396

جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

978-964-530-674-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته فلسفه و كلام اسلامي

English for the Students of Islamic Philosophy and Theology

كد كتاب : 1510

سوم ، 1393

دكتر نرگس نظرنژاد

978-964-530-664-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر آگاهي

Introducing Consciousness

كد كتاب : 1509

دوم ، 1393

ديويد پاپينيو

978-964-530-663-0

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

در پي فضيلت : تحقيقی در نظريه اخلاقی

After Virtue : A Study in Moral Theory

كد كتاب : 1494

دوم ، 1392

السدير مک اينتاير

978-964-530-642-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ واژه‌ ها (درآمدي بر مکاتب و انديشه‌ هاي معاصر)

A Descriptive Lexicon on New Expressions

كد كتاب : 1481

چهارم ، 1397

عبدالرسول مشکات (بيات) ، با همکاري جمعي از نويسندگان

978-964-530-628-9

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تجربي انگلستان

Empirical Philosophy of England

كد كتاب : 1480

اول ، 1390

دکتر سيدمحمد حکاک

978-964-530-627-2

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه برگسن

Key Writings, Henri Bergson

كد كتاب : 1423

اول ، 1389

كيت آنسل پيرسون ، جان مولر كي

978-964-530-553-4

قيمت : 69000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساختار انقلابهاي علمي

The Structure of Scientific Revolutions

كد كتاب : 1422

هفتم ، 1397

تامس كوهن

978-964-530-552-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت اشراق : جلد دوم ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmate-e Eshragh

كد كتاب : 1413

چهارم ، 1396

حجة الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

978-600-5486-34-6

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت اشراق : جلد اول ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmat-e Eshragh

كد كتاب : 1412

چهارم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

978-600-5486-33-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مختصرالبلاغه ( علم المعاني و البيان و البديع )

Mokhtasar - ol - Balaghah

كد كتاب : 1403

اول ، 1389

دکتر سيد احمد امام‌ زاده

978-964-530-527-5

قيمت : 16500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام (1)

Kalām (1) : Islamic Theology

كد كتاب : 1340

سوم ، 1395

دكتر محمد سعيدي‌ مهر

978-964-530-437-7

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خطوط كلي حكمت متعاليه : برگرفته از كتاب درآمدي به نظام حكمت صدرائي

Précis of Transcendent Wisdom : from An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1339

ششم ، 1396

عبدالرسول عبوديت

978-964-530-931-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام جديد

New Theology

كد كتاب : 1337

ششم ، 1397

دكتر حسن يوسفيان

978-964-530-432-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام اسلامي: توحيد، صفات و افعال الهي (بر اساس كتاب تجريد الاعتقاد)

Islamic Theology: Monotheism, Divine Attributes and Actions (A Study Based on the Book of Tajrid al-I'tiqad)

كد كتاب : 1332

دوم ، 1390

دكتر امير شيرزاد

978-964-530-426-1

قيمت : 34000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بن‌ لايه‌های شناخت

Substrata of Knowledge

كد كتاب : 1310

چهارم ، 1396

دكتر احمد احمدی

978-964-530-401-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه مقدماتي : برگرفته از آثار استاد شهيد مرتضي مطهري

An Introduction to Philosophy (Derived from the Works of Professor Shaheed Mortaza Motahhari)

كد كتاب : 1267

ششم ، 1394

عبدالرسول عبوديت

978-964-411-793-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي اثبات رياضي

A Sociology of Mathematical Proof

كد كتاب : 1222

اول ، 1387

غلامحسين مقدم حيدري

978-964-530-300-4

قيمت : 14500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه اشراق

Illuminationist Philosophy

كد كتاب : 1213

پنجم ، 1397

دكتر حسن معلمي

978-964-530-291-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی اخلاق

Principia Ethica

كد كتاب : 1175

پنجم ، 1397

جورج ادوارد مور

978-964-530-254-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسائل اخلاقي : متن آموزشي فلسفه اخلاق

Moral Problems

كد كتاب : 1174

چهارم ، 1396

مايكل پالمر

978-964-530-253-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كلام و عقايد (توحيد و عدل)

Kalam and Islamic Doctrines (Gnosticism & Justice)

كد كتاب : 1170

هشتم ، 1397

دكتر رضا برنجكار

978-964-530-249-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه دين ( ويراست دوم )

An Introduction to the Philosophy of Religion

كد كتاب : 1139

هفتم ، 1394

برايان ديويس

978-964-530-215-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به نظام حكمت صدرائی (جلد دوم)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1134

ششم ، 1393

عبدالرسول عبوديت

978-964-530-210-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيري اجمالي در انديشه‌ هاي كلامي معتزله و اشاعره

A Concise Survey of Theological Thoughts of Mo`tazila and Asha`ira

كد كتاب : 1124

پنجم ، 1397

دكتر سيداسعد شيخ الاسلامي

978-964-530-196-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه مشاء : با تكيه بر اهم آراء ابن سينا

Peripatetic Philosophy

كد كتاب : 1097

هفتم ، 1392

دكتر محمد ذبيحی

978-964-530-168-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ‌ نامه تاريخي مفاهيم فلسفه (جلد اول): گزيده‌ اي از مفاهيم در مابعدالطبيعه

Historisches Worterbuch der Philosophie

كد كتاب : 1081

چهارم ، 1396

يوآخيم ريتر ، كارلفريد گروندر ، گتفريد گابريل

978-964-530-148-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منطق : معيار تفكر

Logic : Criterion of Thinking

كد كتاب : 1075

پنجم ، 1396

دكتر سيدمحمد حكاك

978-964-530-137-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر نظام حكمت صدرائی (جلد اول)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1029

هشتم ، 1395

عبدالرسول عبوديت

978-964-530-080-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه السدير مك اينتاير

Ethics in Western Thought: MacIntyre's Point of View

كد كتاب : 1018

سوم ، 1396

دكتر حميد شهرياري

978-964-530-067-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معرفت‌ شناسي اجتماعي ( طرح و نقد مكتب ادينبورا )

The Social Epistemology of the Edinburgh School

كد كتاب : 888

دوم ، 1389

دكتر سعيد زيباكلام

978-964-459-936-1

قيمت : 40500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني عرفان نظري

Basic Principles of Islamic theoretical Mysticism

كد كتاب : 856

هشتم ، 1397

دكتر سعيد رحيميان

978-964-459-900-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگاه اخلاقي درآمدي به فلسفه اخلاق

Moral Vision An Introduction to Ethics

كد كتاب : 766

سوم ، 1395

ديويد مك ناتن

978-600-02-0387-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

Histoire de la Philosophie du Moyen Age et de la Renaissance

كد كتاب : 753

دهم ، 1396

دكتر محمد ايلخانی

978-600-02-0452-5

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شرح اصول فلسفه دكارت و تفكرات مابعدالطبيعي

The Principles of the Philosophy of René Descartes : Demonstrated in the Geometrical Manner and Thoughts on Metaphysics

كد كتاب : 751

پنجم ، 1397

اسپينوزا

978-964-459-789-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تأملات در فلسفه اولي

Meditations on the First Philosophy

كد كتاب : 618

چهاردهم ، 1396

رنه دكارت

978-964-459-653-7

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جستارهايي در كلام جديد

Essays on New Theology

كد كتاب : 573

چهارم ، 1394

محمد محمد رضايي و ديگران

978-600-02-0208-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه علم در قرن بيستم

Philosophy of Science in the Twentieth Century

كد كتاب : 563

ششم ، 1394

دانالد گليس

978-964-459-595-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي فلسفه و كلام اسلامي

Selected Descriptive Bibliography of Islamic Philosophy & Theology

كد كتاب : 529

اول ، 1380

كتابشناسي گزيده توصيفي فلسفه و كلام اسلامي ، دکتر مليحه صابري نجف ‌آبادي

964-459-552-1

قيمت : 4000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد تفكر فلسفي غرب : از قرون وسطي تا اوايل قرن حاضر

The Unity of philosophical Experience

كد كتاب : 500

هشتم ، 1396

اتين ژيلسون

978-600-02-0019-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مختارات من نصوص الفلسفه الاسلاميه

A Selection of Texts in Islamic Philosophy

كد كتاب : 493

اول ، 1380

الدكتور غلامحسين ابراهيمي ديناني ، الدكتور احمد احمدي

964-459-523-8

قيمت : 5000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

غربي سازي جهان : اهميت ، وسعت و حدود حركت به سوي يكپارچگي جهان

The Westernization of the World

كد كتاب : 452

دوم ، 1393

سرژ لاتوشه

978-964-459-470-0

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منطق كاربردي

Practical Logic

كد كتاب : 447

سیزدهم ، 1396

علي‌ اصغر خندان

978-964-530-777-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

افول امپراتوري فرويدي

Decline and Fall of the Freudian Empire

كد كتاب : 443

اول ، 1379

هانس جي. آيسنك

964-459-460-6

قيمت : 7000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با علوم اسلامي : كلام ، فلسفه و عرفان

A Companion to Islamic Sciences Kalâm , Philosophy , Mysticism

كد كتاب : 377

دوازدهم ، 1397

رضا برنجكار

978-964-459-392-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چيستي علم : درآمدي بر مكاتب علم ‌شناسي فلسفي

What Is This Thing Called Science

كد كتاب : 341

هفدهم ، 1396

آلن اف. چالمرز

978-964-459-342-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني منطق

The Elements of Logic

كد كتاب : 314

شانزدهم ، 1397

دكتر محمدعلي اژه ‌اي

978-600-02-0193-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني منطق جديد

The Elements of Modern Logic

كد كتاب : 302

یازدهم ، 1396

دكتر لطف‌ا... نبوي

978-964-459-302-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی تاريخی به فلسفه علم

A Historical Introduction to the Philosophy of Science ( New Edition with Revisions )

كد كتاب : 260

نهم ، 1397

جان لازی

978-600-02-0291-0

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه در قرن بيستم

La philosophie au XXe siecle

كد كتاب : 169

یازدهم ، 1396

ژان لاكوست

978-964-459-169-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پديدارشناسي چيست ؟

Qu’est-ce que La Phénoménologie?

كد كتاب : 104

دهم ، 1396

آندره دارتيگ

978-600-02-0075-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

از اگوستن تا گاليله (جلد اول) : علم در قرون وسطي

Augustine to Galileo

كد كتاب : 61

اول ، 1371

آ. سي. كرومبي

964-459-061-9

قيمت : 1700 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ علم

A History of Science

كد كتاب : 41

دهم ، 1396

دامپي ير

978-964-530-538-1

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزيده متون فلسفی

A Selection of Philosophical Works

كد كتاب : 17

یازدهم ، 1394

محسن جهانگيری

978-600-02-0258-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->