نسخه چاپی
زبان انگليسي تخصصي هنر


سمت

انگليسى براى دانشجويان رشته های علوم انسانى (ادبیات و زبان ها، هنر، معماری)

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Arts, Architecture)

كد كتاب : 2117

اول ، 1396

دکتر هادی فرجامی

978-600-02-0482-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته صنايع دستي

English for the Students of Handicrafts

كد كتاب : 1100

سوم ، 1394

اكرم ناشر

978-964-530-171-0

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته شهرسازي

English for the Students of Urban Planning

كد كتاب : 964

دوازدهم ، 1397

دكتر حسين فرهادي

978-964-530-010-2

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته معماري

English for the Students of Architecture

كد كتاب : 922

پانزدهم ، 1396

دكتر حسين فرهادي ، پروانه توكلي

978-964-459-969-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسی برای دانشجويان رشته معماری (1)

English for the Students of architecture (I)

كد كتاب : 705

پانزدهم ، 1396

دكتر حسن رستگارپور

978-964-530-759-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس و تكنولوژي دوخت

English for Students of Fabric and Garment Designing & Sewing Technology

كد كتاب : 576

دهم ، 1397

اكرم ناشر

978-600-02-0134-0

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته هنرهاي تجسمي ( نقاشي ، گرافيك و مجسمه‌سازي )

English for the Students of Visual Arts ( Painting , Graphics , & Sculpture )

كد كتاب : 207

شانزدهم ، 1396

مهري اشكي ، مهدي حسيني

978-964-459-207-2

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي تلويزيون ، عكاسي ، تئاتر

English for the Students of Media Arts II ( Television , Photography , Theater)

كد كتاب : 186

ششم ، 1395

مسعود اوحدي كبير مقصودلو

978-964-459-186-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته سينما

English for the Students of Media Arts I ( Cinema )

كد كتاب : 185

نهم ، 1395

مسعود اوحدي كبير مقصود لو

978-600-02-0388-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->