نسخه چاپی
زبان انگليسي تخصصي علوم انساني


سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

English for the Students of Statistics

كد كتاب : 2164

چاپ اول ، 1397

دکتر پوریا بقائی مقدم و دکتر زهرا ظهوریان

978-600-02-0574-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسى براى دانشجويان رشته های علوم انسانى (ادبیات و زبان ها، هنر، معماری)

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Arts, Architecture)

كد كتاب : 2117

اول ، 1396

دکتر هادی فرجامی

978-600-02-0482-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان‌ شناسی

English for the Students of Psychology

كد كتاب : 2086

اول ، 1396

دکتر رضا پیشقدم ، علی اکبر بوری

978-600-02-0440-2

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

English for the Students of Economics

كد كتاب : 2079

اول ، 1396

دکتر الهه ستوده نما ، دکتر ماری ویرجینیا ری احمدی

978-600-02-0442-6

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه‌ شناسی

English for the Students of Sociology

كد كتاب : 1940

اول ، 1394

دکتر محمد حسین کشاورز ، دکتر موسی نوشی کوچکسرایی

978-600-02-0227-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ های برنامه‌ ریزی آموزشی و درسی

English for the Students of Educational Planning and Curriculum

كد كتاب : 1865

اول ، 1393

دکتر منصور کوشا

978-600-02-0111-1

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

English for the Students of Educational Administration

كد كتاب : 1840

دوم ، 1397

دکتر منصور کوشا

978-600-02-0082-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان عمومی

General English

كد كتاب : 1807

پنجم ، 1397

دکتر حسین فرهادی

978-600-02-0036-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

English for the Students of Historic Buildings Conservation and Restoration

كد كتاب : 1801

اول ، 1393

دکتر محمد عباس‌ نژاد ، منصور خواجه پور ، غلامرضا روحانی

978-600-02-0027-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی ( قابل استفاده برای زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌ های علوم انسانی ، هنر ، پزشکی ، علوم پایه و فنی مهندسی )

Focus on Academic Words in English ( A Textbook for the First General English Course of University Students )

كد كتاب : 1732

چهارم ، 1397

دکتر ساسان بالغی‌ زاده

978-964-530-946-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش تطبیقی : آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش‌ دبستان

English for the Students of Comparative Education : Primary and Preschool Education

كد كتاب : 1600

اول ، 1391

دکتر احمد آقازاده ، دکتر رضا باقری‌ نویسی

978-964-530-773-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته فلسفه

English for the Students of Philosophy

كد كتاب : 1563

دوم ، 1393

دكتر محمدعلي اژه‌اي

978-964-530-726-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌ شناسي باليني (2)

English for the Students of Clinical Psychology : II

كد كتاب : 1526

اول ، 1390

دكتر غلامرضا عباسيان ، دكتر منصور توكلي

978-964-530-684-5

قيمت : 31000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته فلسفه و كلام اسلامي

English for the Students of Islamic Philosophy and Theology

كد كتاب : 1510

سوم ، 1393

دكتر نرگس نظرنژاد

978-964-530-664-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

English for the Students of Social Welfare and Planning (I)

كد كتاب : 1228

دوم ، 1390

دكتر غلامرضا كياني ، پروانه شايسته فر ، حسين طالب زاده ، سميه كياني

978-964-530-306-6

قيمت : 72500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي عمومي براي دانشجويان رشته جامع علمي-كاربردي

General English for the Students of Applied Science and Technology

كد كتاب : 1207

نهم ، 1396

جمال ‌الدين جلالي ‌پور ، عباس قاسم ‌زاده اقدم

978-964-530-285-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

English for the Students of Agricultural Economics

كد كتاب : 1142

سوم ، 1395

دكتر علي اكبر جعفر پور بروجني - دكتر اصغر عابدي

978-964-530-218-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري (2)

English for the Students of Accounting (II)

كد كتاب : 1074

هشتم ، 1395

داود اقوامي

978-964-530-135-2

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

English for the Students of History and philosophy of Education

كد كتاب : 999

هشتم ، 1396

دكتر عبدالمهدي رياضي ، دكتر احياء عمل صالح ، دكتر محمد غضنفري ، دكتر محمد داوودي

978-964-530-044-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته روان شناسي باليني (1)

English for the Students of Clinical Psychology (I)

كد كتاب : 988

چهارم ، 1397

محمد عباس نژاد ، كاظم نعمت اله زاده ماهاني

978-964-530-033-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني

English for the Students of Business Administration

كد كتاب : 974

یازدهم ، 1396

دكتر محمدعلي بابايي زكليكي

978-964-530-019-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

English for the Students of Research in Social Science (I)

كد كتاب : 960

اول ، 1384

دكتر محسن كريميان عظيمي

964-530-006-1

قيمت : 14500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي

English for the Students of Persian Literature

كد كتاب : 933

نهم ، 1396

دكتر غلامحسين كريمي دوستان

978-964-459-981-1

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي رشته مطالعات خانواده (1)

English for the Students of Family Studies (I)

كد كتاب : 921

سوم ، 1393

دكتر عبدالمهدي رياضي

978-964-459-968-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مردم‌ شناسي

English for the Students of Anthropology

كد كتاب : 918

پنجم ، 1397

فاروق امين مظفري ، عبدالعلي رحيمي

978-964-459-964-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سیاسی (2): ويراست دوم

English for the Students of Political Science (II)

كد كتاب : 891

نهم ، 1397

دكتر هرمز داورپناه

978-964-459-939-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌ شناسي صنعتي و سازماني

English for the Students of Industrial and organizational Psychology

كد كتاب : 886

ششم ، 1396

دكتر رضا غفارثمر ، آنيتا باغداساريانس

978-964-459-933-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

English for the Students of Social Work

كد كتاب : 832

نهم ، 1397

داود خزايي ، اسماعيل حسيني

978-600-02-0168-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي مديريت جهانگردي و هتلداري

English for the Students of Tourism and Hotel Management

كد كتاب : 795

یازدهم ، 1397

دكتر غلامرضا كياني ، مريم خضري‌ نژاد

978-600-02-0624-6

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

English for the Students of Human Geography

كد كتاب : 758

ششم ، 1397

دكتر محسن كريميان عظيمي

978-600-02-0489-1

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم قرآن و حديث

English for the Students of Qur'anic Sciences and Tradition

كد كتاب : 752

نهم ، 1396

دكتر محسن جان‌ نژاد ، جلال‌ الدين جلالي‌

978-964-459-790-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي رشته مديريت صنعتي

English for the Students of Industrial Management

كد كتاب : 731

هفتم ، 1395

دكتر مسعود كسائي

978-964-459-769-5

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته برنامه‌ ريزي درسي

English for the Students of Curriculum Development

كد كتاب : 726

هشتم ، 1397

دكتر محمود مهرمحمدي ، دكتر غلامرضا كياني ، مريم خضري‌ نژاد

978-964-459-763-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

English for the Students of Geology

كد كتاب : 695

هفتم ، 1397

بهرام آقا‌ ابراهيمي سامانی، كاظم ميرجليلي ، مهشيد روشني

978-600-02-0558-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته عربي ( 1 و 2 )

English for the Students of Arabic (1 & 2)

كد كتاب : 640

هشتم ، 1397

دكتر محمدرضا رخشانفر

978-964-459-676-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بيمه

English for the Students of Insurance Management

كد كتاب : 607

نهم ، 1394

دكتر داور ونوس ، حجت‌ الله گودرزي

978-964-459-641-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (نيمه تخصصي)

English for Students of Theology & Islamic Sciences

كد كتاب : 554

یازدهم ، 1397

دكتر محمودرضا عطايي ، حسين وحيد دستجردي

978-964-459-584-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون حقوقي ( 2 ) : حقوق جزا

Legal Texts (2) : Criminal Law

كد كتاب : 536

سیزدهم ، 1397

دكتر عبدالحسين شيروي

978-964-459-560-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون حقوقي ( 1 ) : حقوق قراردادها

Legal Texts (1) : Contract Law

كد كتاب : 521

شانزدهم ، 1397

دكتر عبدالحسين شيروي

978-964-459-543-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته كودكان استثنائي

English for the Students of Special Education

كد كتاب : 513

ششم ، 1392

دكتر منصور كوشا

978-964-459-535-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره

English for Students of Guidance & Counseling

كد كتاب : 481

پانزدهم ، 1396

دكتر منصور كوشا

978-600-02-0165-4

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

English for Students of History

كد كتاب : 380

دهم ، 1396

دكتر سيد محمد صفوي همامي

978-600-02-0526-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 2 )

English for Students of Persian Literature (2)

كد كتاب : 375

سیزدهم ، 1397

دكتر اكبر افقري

978-964-530-799-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 1 )

English for Students of Persian Literature (1)

كد كتاب : 372

پانزدهم ، 1397

دكتر اكبر افقري

978-964-530-757-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

English for the students of Theology and Islamic Studies

كد كتاب : 369

پانزدهم ، 1397

دكتر محمد علي الحسيني ، مژگان جلالي ، مسعود بهرامي نويد

978-600-02-0210-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

English for The Students of Educational Administration

كد كتاب : 346

چهاردهم ، 1396

دكتر منصور كوشا

978-964-530-048-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش‌ شناسی ( 2 )

English for the Students of Library and Information Science ( 2 )

كد كتاب : 326

یازدهم ، 1393

ناهيد بني اقبال

978-964-459-326-0

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش‌ شناسی ( 1 )

English for the Students of Library and Information Science ( 1 )

كد كتاب : 325

دوازدهم ، 1397

ناهيد بني اقبال

978-600-02-0619-2

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي پيش ‌دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاهها ( با تجديد نظر )

Basic English for University Students

كد كتاب : 315

نوزدهم ، 1397

دكتر پرويز بيرجندي

978-600-02-0069-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي

English for the Students of Private Law

كد كتاب : 311

هفتم ، 1386

فرهاد مشفقي ، فرزاد شريفيان

964-459-311-1

قيمت : 22000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون انگليسي عمومي

Readings for General English

كد كتاب : 310

بیست و سوم ، 1397

دكتر فريده پورگيو ، دكتر فيروز صديقي ، غفار تجلي ، دكتر مرتضي يميني

978-964-530-463-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي

English for the Students of Educational Technology

كد كتاب : 301

نهم ، 1397

دكتر منصور كوشا

978-600-02-0030-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته روانشناسي

English for the Students of Psychology

كد كتاب : 275

چهاردهم ، 1396

دكتر حسن رستگارپور

978-964-459-275-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

English for the Students of Preschool and Primary Education

كد كتاب : 272

هجدهم ، 1395

دكتر منصور كوشا

978-964-530-222-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تربيت بدني

English for the Students of Physical Education & Sport Science

كد كتاب : 256

هفدهم ، 1397

محمد علي محمودي ، بابك دبير ، خسرو ابراهيم

978-600-02-0194-4

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي

English for the Students of Physical Geography

كد كتاب : 255

نهم ، 1390

مينو عسجدي و شاپور گودرزي نژاد

978-964-459-255-3

قيمت : 35500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل

English for the Students of International Law

كد كتاب : 248

ششم ، 1387

دكتر فرهاد مشفقي

964-459-248-4

قيمت : 20500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت

English for the Students of Management

كد كتاب : 239

هفدهم ، 1395

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0003-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي

English for the Students of Public Law

كد كتاب : 223

نهم ، 1395

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0371-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي (2)

English for the Students of Political Science (2)

كد كتاب : 219

چهارم ، 1383

دكتر هرمز داورپناه

964-459-219-0

قيمت : 12000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي (1)

English for the Students of Political Science (1)

كد كتاب : 218

شانزدهم ، 1396

دكتر هرمز داورپناه

978-964-530-089-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي

English for Students of Criminal Law and Criminology

كد كتاب : 212

نهم ، 1396

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0088-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته روزنامه نگاري و علوم ارتباطات

English for the Students of Journalism Mass and Media

كد كتاب : 210

دوازدهم ، 1396

دكتر سيدمحمد ضياء حسيني ، فهيمه معرفت

978-600-02-0435-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

English for the Students of Sociology

كد كتاب : 208

دهم ، 1396

دكتر محمدحسين كشاورز

978-964-459-208-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

English for the Students of Statistics

كد كتاب : 177

هفتم ، 1394

دكتر حسين فرهادي

978-964-459-177-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته باستان شناسي

English for the Students of Archaeology

كد كتاب : 168

دهم ، 1397

دكتر صادق ملك شهميرزادي ، دكتر پرويز بيرجندي

978-600-02-0381-8

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري (1)

English for the Students of Accounting (I)

كد كتاب : 167

بیستم ، 1396

داود اقوامي

978-964-459-167-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي و كودكان استثنايي

English for the Students of Guidance and Counseling / Special Education

كد كتاب : 158

اول ، 1374

دكتر منصور كوشا

964-459-158-5

قيمت : 4800 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

English for the Students of Economics

كد كتاب : 149

چهاردهم ، 1394

الهه ستوده‌ نما ، ماري ويرجينياري احمدي ، زهرا آقا محمدي شيرازي

978-600-02-0167-8

قيمت : 2000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي پيش دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاهها

Basic English for University Students

كد كتاب : 137

سيزدهم ، 1387

دكتر پرويز بيرجندي

978-964-459-137-2

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون روانشناسي به زبان انگليسي

Readings in Psychology

كد كتاب : 65

هجدهم ، 1396

دكتر كيانوش هاشميان

978-964-459-065-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی عمومی

Reading Through Reading : General English for University Students

كد كتاب : 14

بيست‌ و‌ پنجم ، 1397

دكتر مينو ورزگر ، دكتر حسين فرهادی ، دكتر پرويز مفتون

978-964-459-014-6

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسی برای دانشجویان رشته علوم انسانی (2)

English for the students of Humanities (2)

كد كتاب : 13

بیستم ، 1397

علی خزاعی فر، غلامحسين خاوری ، دكتر عباسعلی رضائی

978-964-459-013-9

قيمت : 10000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم انسانی (1)

English for the students of Humanities (1)

كد كتاب : 12

بیست ‌و‌ چهارم ، 1396

دكتر مهدی نوروزی ، پرويز بيرجندی

978-964-459-012-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

English for the Students of Social Sciences (2)

كد كتاب : 8

بیست و دوم ، 1397

دكتر فرهاد مشفقي ، دكتر اكبر افقري

978-964-530-936-5

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (1)

English for the Students of Social Sciences (1)

كد كتاب : 7

بيست و پنجم ، 1396

دكتر فرهاد مشفقی

978-964-459-007-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->