نسخه چاپی
زبان انگليسي تخصصي علوم پزشكي


سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه

English forthe Students of Nutrition

كد كتاب : 2109

اول ،‌ 1396

دکتر ابوالقاسم جزایری و احمدرضا فرزانه نژاد

978-600-02-0439-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشکی

English for the Students of Veterinary Medicine

كد كتاب : 2091

اول ، 1396

دکتر علیرضا احمدی و دکتر عبدالله درخشنده

978-600-02-0441-9

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

English for the Students of Dentistry

كد كتاب : 1941

اول ، 1394

دکتر محمد حسن تحریریان ، الهام صدری ، دکتر دانا تحریریان

978-600-02-0230-9

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

English for the Students of Laboratory

كد كتاب : 1649

سوم ، 1395

دکتر احیا عمل‌ صالح

978-964-530-836-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی

English for the Students of Medicine

كد كتاب : 1626

ششم ، 1396

دکتر محمود رضا عطائی ، لیلا شجاع ، معصومه کفشگر سوته ، ماندانا ذوالقدری

978-964-530-807-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري در شاخه پزشکي

English for the Students of Medical Librarianship

كد كتاب : 1466

اول ، 1390

دكتر نسرين شکرپور ، دکتر علي مهبودي

978-964-530-606-7

قيمت : 20500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي بهداشت خانواده

English for the Students of Family Health

كد كتاب : 1457

اول ، 1390

محمد عباس‌نژاد ، صديقه خدابنده شهرکي ، دكتر فريبرز درتاج

978-964-530-594-7

قيمت : 31500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته هوشبري

English for the Students of Anesthesia

كد كتاب : 1449

پنجم ، 1396

صمد ميرزا سوزني ، بتول پرورش

978-964-530-583-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشكي

English for the Students of Medicine

كد كتاب : 1391

ششم ، 1397

دكتر محمدحسن تحريريان ، دكتر احمد عامري گلستان ، دكتر محمدعلي تحريريان

978-964-530-507-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي

English for the Students of Microbiology

كد كتاب : 1200

دوم ، 1395

ميترا احمد سلطاني

978-964-530-278-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي (2)

English for the Students of Health Care Management (II)

كد كتاب : 1132

دوم ، 1393

فرامرز امين لاري ، دكتر علي كشتكاران ، دكتر صمد سجادي ، منصوره (رگينا) توتونچي

978-964-530-208-3

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي

English for the Students of Emergency Care

كد كتاب : 1015

سوم ، 1396

دكتر نسرين شكرپور ، فاطمه صديق

978-964-530-064-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته شنوايي‌ شناسي

English for the Students of Audiology

كد كتاب : 1003

پنجم ، 1396

مريم حيدرپور ميمه ، فاطمه فاضلي

978-964-530-047-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته بينايي سنجي

English for the Students of Optometry

كد كتاب : 982

چهارم ، 1396

دكتر نسرين شكرپور ، فاطمه صديق

978-964-530-028-7

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته گفتار درماني

English for the Students of Speech Therapy

كد كتاب : 935

چهارم ، 1395

دكتر نسرين شكرپور ، فاطمه فاضلي

978-964-459-983-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت حرفه‌ اي

English for the Students of Occupational Health and Safety

كد كتاب : 885

نهم ، 1395

زهرا اكبري ، مينا ميرزايي

978-964-459-932-3

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مدارك پزشكي (مقطع كارداني)

English for the Students of Medical Records Administration (Two-Year Diploma Course)

كد كتاب : 797

سوم ، 1388

دكتر نسرين شكرپور ، فاطمه فاضلي

964-459-836-9

قيمت : 12000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي

Special English for the Students of Health Care Management

كد كتاب : 706

ششم ، 1394

فرامرز امين لاري ، دكتر علي كشتكاران ، دكتر صمد سجادي ، منصوره ( رگينا ) توتونچي

978-964-459-742-8

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مدارك پزشكي (2)

English for the Students of Medical Records Administration (II)

كد كتاب : 671

دوم ، 1385

دكتر نسرين شكرپور ، فاطمه فاضلي

964-459-709-5

قيمت : 15500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته پرستاري

English for Students of Nursing

كد كتاب : 520

شانزدهم ، 1396

عليرضا كيهاني ، زهرا اكبري ، فخرالسادات بركت ، رضا ترابي گودرزي

978-964-459-542-4

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي پزشكي

English for Students of Biomedical Engineering

كد كتاب : 495

دوازدهم ، 1396

دكتر سيامك نجاريان ، مهناز كارگر سهي ، روشنك دارايي كهله ‌دشت

978-964-459-516-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مامايي

English for Students of Midwifery

كد كتاب : 466

دوازدهم ، 1395

ميترا احمد سلطاني

978-964-459-484-7

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي

English for Students of Laboratory Technology

كد كتاب : 450

نهم ، 1396

دكتر احمد صبوري كاشاني ، دكتر حسين درگاهي

978-600-02-0390-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته گياه پزشكي

English for Students of Plant Protection

كد كتاب : 402

نهم ، 1393

فرشته مهرابي ، دكتر رحيم عبادي ، دكتر محمدرضا طالبي نژاد

978-964-459-411-3

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

English for Students of Environmental Health

كد كتاب : 359

نهم ، 1393

احيا عمل صالح ، دكتر صمد سجادي ، محمدرضا مسعودي‌ نژاد، محمد رفعت ‌بخش

978-964-459-361-1

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته توانبخشي ( فيزيوتراپي ، كاردرماني ، ارتوپدي فني )

English for the Students of Rehabilitation Science

كد كتاب : 324

چهارم ، 1396

دكتر رضا ديداري ، دكتر محمدرضا رخشانفر

978-600-02-0476-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت

English for Students of Public Health

كد كتاب : 281

یازدهم ، 1397

دكتر سيدمجتبي علوي نائيني

978-964-459-281-2

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشكي

English for the Students of Veterinary Medicine

كد كتاب : 231

یازدهم ، 1394

دكتر مسعود تشفام ، حميده معرفت ، دكتر شهرام جليل‌ زاده

978-964-459-231-7

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته داروسازي

English for the Students of Pharmacy

كد كتاب : 213

سیزدهم ، 1396

دكتر محمد تقي قفقازي ، فرشته مهرابي ، دكتر محمد رضا طالبي ‌نژاد

978-964-459-213-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشكي (3)

English for Students of Medicine III

كد كتاب : 209

دوازدهم ، 1397

دكتر محمدحسن تحريريان

978-964-459-209-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته ضبط آمار و مدارك پزشكي : مدارك پزشكي 1

English for the Students of Medical Records Administration (1)

كد كتاب : 121

پنجم ، 1388

دكتر صمد سجادي ، رگينا توتونچي ، دكتر نسرين شكرپور، احيا عمل صالح ، فاطمه فاضلي

978-964-459-507-3

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي برای دانشجويان رشته پزشكی (2)

English for the Students of Medicine (II)

كد كتاب : 83

هفدهم ، 1396

دكتر محمدحسن تحريريان ، فرشته مهرابي

978-964-459-083-2

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسی برای دانشجويان رشته دندانپزشكی

English for the Students of Dentistry

كد كتاب : 76

چهاردهم ، 1395

دكتر محمد حسن تحريريان ، فرشته مهرابی

978-964-459-076-4

قيمت : 235000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسی برای دانشجويان رشته تغذيه

English for Students of Nutrition

كد كتاب : 75

دهم ، 1396

دكتر ابوالقاسم جزايری

978-964-459-075-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشكی (1)

English for the Students of Medicine (I)

كد كتاب : 9

بيست‌ و هشتم ، 1396

دكتر رضا ديداری ، دكتر سید محمد ضیاء حسينی

978-964-459-009-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->