نسخه چاپی
مديريت


سمت

برنامه ریزی منابع انسانی

Human Resources Planning

كد كتاب : 2213

اول ،‌ 1397

دکتر علی اصغر فانی، دکتر اردشیر شیری

978-600-02-0639-0

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عصر چهارم مدیریت بازاریابی : از سنتی تا دیجیتال

Marketing 4.0 : Moving from Traditional to Digital

كد كتاب : 2191

اول ، 1397

فیلیپ کاتلر ، هرماوان کارتاجایا ، ایوان ستیاوان

978-600-02-0607-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی ریاضی درشرایط عدم اطمینان : رویکردهای تصادفی، فازی و استوار

Mathematical Programming Under Uncertainty : Stochastic, Fuzzy and Robust Approaches

كد كتاب : 2179

اول ، 1397

دکتر عادل آذر ، دکتر مجتبی فرخ

978-600-02-0595-9

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه سازمان : نگاه‌ های فرا نظری ( جلد سوم : بحث‌ های فرا نظری در نظریه سازمان )

The Oxford Handbook of Organization Theory : Meta ( Vol 3 : Meta-Theoretical Controversies in Organization Theory )

كد كتاب : 2096

دوم ، 1397

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0470-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

Performance Evaluation of Government and Administration

كد كتاب : 2063

سوم ، 1397

دکتر علی‌ اصغر پور عزت ، میر یعقوب سید رضائی

978-600-02-0428-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد دوم : ساخت نظریه سازمان )

Organization Theory : Meta - Theoretical Perspectives : ( Vol . II : The Construction of Organization Theory )

كد كتاب : 2028

دوم ، 1396

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0355-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش پژوهش در مدیریت : با تأکید بر مثال‌ های کاربردی و آماری

Research Methodology in Management ( An Applied and Statistical Approach )

كد كتاب : 2027

دوم ، 1397

دکتر شهریار عزیزی

978-600-02-0350-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم )

Organization Theory : Meta-Theoretical Perspectives ( Vol . I : Organization Theory as Science )

كد كتاب : 2026

دوم ، 1396

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0349-8

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت فروش

Sales Management

كد كتاب : 2019

اول ، 1396

دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی

978-600-02-0340-5

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ سازمانی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

Organizational Culture ( Advanced Organizational Behavior Management )

كد كتاب : 2006

دوم ، 1396

دکتر علی رضائیان

978-600-02-0324-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد 2 ) :‌ گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . II )

كد كتاب : 1986

دوم ، 1397

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0284-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد اول ) : گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . I )

كد كتاب : 1985

دوم ، 1397

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0283-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تصمیم‌ گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌ های اسلامی

Decision - Making in Management Based on Islamic Teachings

كد كتاب : 1956

دوم ، 1396

دکتر محسن منطقی

978-600-02-0247-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت کلان ‌داده‌ ها در بخش‌ های خصوصی و عمومی

Big Data Management in Private and Public Sectors

كد كتاب : 1942

اول ، 1394

دکتر بابک سهرابی ، حمیده ایرج

978-600-02-0231-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازاریابی خدمات بیمه

Insurance Service Marketing

كد كتاب : 1924

اول ، 1394

دکتر طهمورث حسنقلی‌ پور ، دکتر کیومرث شریفی

978-600-02-0200-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقق تفکر سیستمی : دانش و کنش در علم مدیریت

Realising Systems Thinking : Knowledge and Action in Management Science

كد كتاب : 1859

دوم ، 1396

جان مینجرز

978-600-02-0106-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌ نوازی

Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industries

كد كتاب : 1858

اول ، 1393

دکتر ابوالفضل تاج‌ زاده نمین

978-600-02-0105-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ماهیت تصمیم‌ گیری : تشریح بحران موشکی کوبا

Essence of Decision : Explaining the Cuban missile Crisis

كد كتاب : 1836

اول ، 1393

گراهام الیسن ، فیلیپ زلیکو

978-600-02-0073-2

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

Processes of Perception and Social Perception (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 1818

اول ، 1393

دکتر علی رضاییان

978-600-02-0046-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی : مفاهیم ، نظریه ها ، الگوها و کاربردها

Corporate Social Responsibility : Concepts , Theorise , Models & Applications

كد كتاب : 1717

دوم ، 1397

دکتر رضا شافعی ، دکتر کیومرث احمدی

978-964-530-923-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازارها و نهادهای مالی

Financial Institutions and Markets

كد كتاب : 1713

چهارم ، 1396

محمد شبانی

978-964-530-919-8

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سازماندهی و طراحی ساختار

Organizing and Structure Design

كد كتاب : 1698

پنجم ، 1397

دکتر علی‌ اصغر پور عزت ، دکتر غزاله طاهری عطار

978-964-530-899-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نوآوری و کارآفرینی

Innovation and Entrepreneurship (Practice and Principles)

كد كتاب : 1696

دوم ، 1396

پروفسور پیتر دراکر

978-964-530-897-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش ‌سنجی و کار سنجی

Method and Time Study

كد كتاب : 1693

اول ، 1392

دکتر جلال حقیقت‌ منفرد ، دکتر محمدرضا کاباران ‌زاد قدیم ، حسین رفوگر آستانه

978-964-530-893-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پویایی‌ شناسی گروه برای تیمها

Group Dynamics for Teams

كد كتاب : 1677

اول ، 1392

دانیل لوی

978-600-110-062-8

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت اسلامی : رویکردها

Islamic Management : Approaches

كد كتاب : 1669

چهارم ، 1396

دکتر علی‌ نقی امیری ، دکتر حسن عابدی جعفری

978-964-530-859-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ‌ریزی نگهداری و تعمیرات

Maintenance Planning

كد كتاب : 1662

اول ، 1391

دکتر نظام ‌الدین فقیه ، دکتر مرتضی باقرپور ، سمانه حسنلی

978-964-530-850-4

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

Business Processes Reengineering

كد كتاب : 1654

اول ، 1391

دکتر امین عمید

978-964-530-842-9

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

Operations Research for Public Administration

كد كتاب : 1653

اول ، 1391

دکتر منصور مؤمنی ، دکتر علی مروتی شریف‌ آبادی

978-964-530-841-2

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان : روشها، چارچوبها و نقشه‌ های ذهنی ( رویکرد کیفی )

Entrepreneurial Decision Making Models : Methods , Frameworks and Mental Maps (Qualitative Approach)

كد كتاب : 1643

سوم ، 1396

دکتر محمدحسن مبارکی ، امیرمحمد کلابی ، روزا مهرابی

978-964-530-829-0

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمرانی مبتنی بر پایداری ( با تأکید بر حفاظت محیطی )

Governance on the Basis of Sustainability (With a Focus on Environmental Preservation)

كد كتاب : 1617

اول ، 1391

دکتر شمس ‌السادات زاهدی ، دکتر حبیب ابراهیم‌ پور

978-964-530-794-1

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چیستی راهبرد : درآمدی بر الگوهای شکل‌ گیری راهبرد

What Is Strategy and Does It Matter?

كد كتاب : 1611

اول ، 1391

ریچارد ویتینگتون

978-964-530-788-0

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

Knowledge Management Tools and Techniques Manual

كد كتاب : 1594

اول ، 1391

رونالد یانگ

978-964-530-764-4

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت دانش کاربردی

The Knowledge Management

كد كتاب : 1590

سوم ، 1396

وندی آر. بوکوویتز ، روث ال. ویلیامز

978-964-530-762-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه مهارتهای مدیران : مواردی که مدیران بزرگ می‌ دانند و به آن عمل می‌ کنند

Developing Management Skills : What Great Managers Know and Do

كد كتاب : 1587

پنجم ، 1396

بالدوین ، بومر ، رویین

978-964-530-758-3

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ حسابداری آکسفورد ( جلد دوم )

A Dictionary of Accounting

كد كتاب : 1586

اول ، 1391

گری اوئن ، جوناتان لاو

978-964-530-755-2

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بودجه‌ ريزي عمومي : نهادهاي بودجه‌ ريزي و بودجه محلي

Public Budgeting : Budgetary Institutions and Local Budget

كد كتاب : 1559

دوم ، 1391

دكتر عادل آذر ، دكتر طيبه اميرخاني

978-964-530-723-1

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني و رويكردهاي مديريت خويشتن : مديريت رفتار سازماني پيشرفته

Self-Management ( Fundamentals and Approaches ) : Advanced Organizational Behavior Management

كد كتاب : 1550

سوم ، 1394

دكتر علي رضائيان

978-964-530-712-5

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني مديريت دولتي

Essentials of Public Administration

كد كتاب : 1536

ششم ، 1396

دكتر علي ‌اصغر پورعزت

978-964-530-695-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت راهبردي

Strategic Management

كد كتاب : 1522

دوم ، 1394

دكتر ابراهيم حسن‌ بيگي

978-600-02-0147-0

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازاريابي راهبردي : برنامه‌ ريزي و نظارت

Strategic Marketing : Planning and Control

كد كتاب : 1516

اول ، 1390

گرام دراموند ، جان انسور ، روث اشفورد

978-964-530-670-8

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت نگهداري و قابليت اطمينان

Reliability and Maintenance Management

كد كتاب : 1511

اول ، 1390

دكتر احمد جعفرنژاد ، دكتر مجيد اسماعيليان

978-964-530-665-4

قيمت : 81000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهندسي مجدد فرايندهاي كسب‌ و‌ كار : مفاهيم و مطالعات موردي

Business Process Reengineering : Text and Cases

كد كتاب : 1505

هفتم ، 1397

ار. راداكريشنان ، اس. بالاسوبرامانيان

978-964-530-659-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ريسک اعتباري : اندازه‌ گيري و مديريت

Credit Risk : Measurement and Management

كد كتاب : 1501

اول ، 1390

دکتر محمد طالبي ، نازنين شيرزادي

978-964-530-641-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر نظريه‌ های مديريت دولتی

An Introduction to the Public Administration Theories

كد كتاب : 1498

هشتم ، 1397

دکتر رضا طهماسبی

978-964-530-646-3

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رهبری فرهمند در سازمانها

Charismatic Leadership in Organizations

كد كتاب : 1492

سوم ، 1396

جی اِی. کانگر ، رابيندرا ان. کانانگو

978-964-530-639-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

موردکاوی در مديريت مالی : با تأکيد بر مديريت ايجاد ارزش در شرکت

Case Studies in Finance : Managing for Corporate Value Creation

كد كتاب : 1489

سوم ، 1396

رابرت اف. برانر

978-964-530-637-1

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای مديران حرفه‌ای ريسک (راهنمای جامع نظريه و کاربرد) : جلد اول : نظريه مالی

The Professional Risk Managers' Handbook : A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices : Volume I : Finance Theory

كد كتاب : 1479

اول ، 1390

کارول الکساندر ، اليزابت شيدی

978-964-530-625-8

قيمت : 45500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ حسابداري آکسفورد (جلد اول)

Oxford Dictionary of Accounting: Vol. 1

كد كتاب : 1470

اول ، 1390

گري اوئن ، جوناتان لاو

978-964-530-609-8

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت منابع انسانی ( مفاهيم ، تئوريها و كاربردها )

Human Resource Management Foundationas : Concepts , Theories and Applications

كد كتاب : 1454

یازدهم ، 1396

دكتر آرين قلي‌ پور

978-964-530-591-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت منابع انسانی بين‌ المللی ( نظريه و عمل )

International Human Resource Management : Theory and Practice

كد كتاب : 1451

اول ، 1389

دکتر علينقی اميری ، بلال پناهی

978-964-530-585-5

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت دولتی ( سير انديشه های نوين )

Public Administration : A Survey of New Thoughts

كد كتاب : 1436

ششم ، 1396

دكتر نور محمد يعقوبی

978-600-02-0247-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بهره‌ وری و عملكرد در سازمانهای دولتی و غير انتفاعی

Performance and Productivity in Public and Nonprofit Organizations

كد كتاب : 1431

چهارم ، 1397

اوان ام. برمن

978-964-530-562-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقيقات بازاريابی

Marketing Research

كد كتاب : 1418

ششم ، 1396

دكتر زهره دهدشتی شاهرخ ، دكتر منيجه بحرينی ‌زاده

978-964-530-548-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ پردازی : مبانی و روش‌ شناسيها

Theory Bulding : Fundamentals and Methodologies

كد كتاب : 1410

چهارم ، 1396

دكتر حسن دانائی فرد

978-964-530-536-7

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت دانش ( با رويكرد MBA )

Knowledge Management : With MBA Approach

كد كتاب : 1408

چهارم ، 1396

دكتر بابك سهرابي ، هادي دارمي

978-964-530-534-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي توليد و عمليات در كلاس جهانی

World - Class Production and Operations Methods

كد كتاب : 1385

سوم ، 1393

دكتر حسن فارسيجاني

978-964-530-497-1

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

استراتژيهای نظريه‌ پردازی

Srategies of Theory Building

كد كتاب : 1356

چهارم ، 1396

دكتر حسن دانائی فرد

978-964-530-460-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رويكردهای پيشرفته در بودجه‌ ريزی دولت

Advanced Approaches in the Government Budgeting

كد كتاب : 1334

سوم ، 1393

دكتر ابراهيم عباسی

978-964-530-428-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پويايی شناسی كسب و كار (جلد اول) : تفكر سيستمی و مدل‌ سازی برای جهانی پيچيده

Business Dynamics (Vol .1) : Systems Thinking and Modeling for a Complex World

كد كتاب : 1325

هشتم ، 1396

جان د. استرمن

978-964-530-418-6

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بودجه ‌ريزی نوين در ايران

Modern Budjeting in Iran : Principles , Stages and Methods

كد كتاب : 1311

هشتم ، 1396

دكتر ابراهيم عباسی

978-964-530-403-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت بحران و رسانه‌ ها

Crisis Management and Media

كد كتاب : 1305

پنجم ، 1396

دكتر فريدون وردي‌ نژاد ، دكتر شهلا بهرامي رشتياني

978-964-530-394-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسي سياسي

Political Psychology

كد كتاب : 1300

ششم ، 1396

دكتر ابراهيم برزگر

978-964-530-385-1

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد سيستمهاي كنترل كيفيت

Application of Quality Control Systems

كد كتاب : 1295

سوم ، 1397

مهندس سيدعباس حسيني ، مهندس حامد ميرزاپور

978-964-530-376-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت راهبردي صنعتي

Manufacturing Strategy

كد كتاب : 1292

دوم ، 1390

جان ميلتن برگ

978-964-530-373-8

قيمت : 54000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت دانش : فرايند خلق ، تسهيم و كاربرد سرمايه فكري در كسب ‌و‌ كارها

Knowledge Management : A Process of Intellectual Capital Creation , Sharing and Application in Business

كد كتاب : 1287

هفتم ، 1397

دكتر بهروز قليچ ‌لي

978-600-02-0589-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چالشهاي مديريت دولتي در ايران

Challenges for Public Administration in Iran

كد كتاب : 1233

یازدهم ، 1396

دكتر حسن دانائي‌ فرد

978-964-530-311-0

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تصميم‌ گيري سازماني و خط مشي‌ گذاري عمومي

Organizational Decision-Making and Public Policy-Making

كد كتاب : 1224

هشتم ، 1396

دكتر رحمت الله قلي ‌پور

978-964-530-302-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهادها و سازمانها

Institutions and Organizations

كد كتاب : 1220

چهارم ، 1396

دبليو. ريچارد اسكات

978-964-530-298-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني دانش اداره دولت و حكومت ( مباني مديريت دولتي )

Fundamentals of Public Administration and Government Knowledge

كد كتاب : 1217

سوم ، 1396

دكتر علي‌ اصغر پورعزت

978-964-530-295-3

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سرپرستي در صنعت مهمانداري

Supervision in the Hospitality Industry

كد كتاب : 1202

سوم ، 1395

دكتر سيدمهدي الواني

978-964-530-280-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سازمانها : سيستمهاي عقلايي ، طبيعي و باز

Organizations : Rational, Natural and Open Systems

كد كتاب : 1199

نهم ، 1397

ريچارد اسكات

978-964-530-277-9

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندازه‌گيري فقر و توزيع درآمد در ايران

Measuring Poverty and Income Distribution in Iran

كد كتاب : 1152

اول ، 1386

دكتر وحيد محمودي

978-964-530-229-8

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت رفتار سازماني ( رفتار فردي )

Organizational Behavior Management (Individdual Behavior)

كد كتاب : 1148

نهم ، 1396

دكتر آرين قلي ‌پور

978-964-530-225-0

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازارهاي پولي و مالي بين‌ المللي

Monetary and Financial International Markets

كد كتاب : 1138

هشتم ، 1396

محمد شباني

978-964-530-214-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي اقتصادي طرحهاي سرمايه‌ گذاري

Economics Analysis of Investment Projects

كد كتاب : 1116

دوم ، 1392

دكتر مسعود كسايي

978-964-530-188-8

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه پايدار

Sustainable Development

كد كتاب : 1096

هشتم ، 1393

دكتر شمس‌ السادات زاهدي

978-964-530-165-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تيم‌ سازي در قرن بيست و يكم ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Team-Building in the 21st Century ( Advanced Organizational Behavior Management )

كد كتاب : 1090

هشتم ، 1397

دكتر علي رضائيان

978-964-530-157-4

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي : شناخت و اجراي كيفيت فراگير

Management of Universities and Higher Education Institutions : Understanding and Implementing Total Quality

كد كتاب : 1088

سوم ، 1396

دكتر محمدمهدي تنعمي

978-964-530-155-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

موردكاوي در مديريت صنعتي

A Case Study in Industrial Management

كد كتاب : 1073

سوم ، 1397

دكتر غلام‌ رضا گودرزي

978-964-530-134-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباحث ويژه مديريت دولتي

Particular Issues in Public Management

كد كتاب : 1070

نهم ، 1396

دكتر سيدمحمد مقيمي

978-964-530-131-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت در عرصه فرهنگها : مباحث و ديدگاهها

Managing Across Cultures : Issues and Perspectives

كد كتاب : 1055

سوم ، 1393

پت جوينت ، ملکم وارنر

978-964-530-113-0

قيمت : 98000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

استراتژي توليد : حركت به سوي توليد در مقياس جهاني

Manufacturing Strategy : Towards a World Class Manufacturing (WCM)

كد كتاب : 1054

دوم ، 1395

دكتر غلام‌ رضا گودرزي ، محمد شيخ‌ زاده

978-964-530-112-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقيق در عمليات : مفاهيم و كاربردهاي برنامه‌ ريزي خطي

Operations Research : Concepts & linear Programming Applications

كد كتاب : 1036

هفتم ، 1397

دكتر عادل آذر

978-964-530-090-4

قيمت : 400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توفيق‌ طلبي در تمدن ايران اسلامي

Achievement Motivation in Islamic Iran Civilization

كد كتاب : 1033

اول ، 1385

دكتر سيدعلي علوي ، زهرا محجوب جهرمي

964-530-085-1

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زمينه‌ هاي روش‌ شناختي تئوري سازمان

Methodological Grounds of Organization Theory

كد كتاب : 1031

دوم ، 1386

دكتر حسين ميرزائي اهرنجاني

964-530-083-5

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت گردشگري

Tourism Management

كد كتاب : 1028

هفتم ، 1392

دكتر مهدي كاظمي

978-964-530-079-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد روان‌ شناسی در آموزش مديريت

Using Psychology in Management Training

كد كتاب : 1026

سوم ، 1392

ديويد ا. استات

978-964-530-076-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني فلسفي تئوري سازمان

Philosophical Foundations of Organization Theory

كد كتاب : 1023

ششم ، 1397

دكتر حسين ميرزائي اهرنجاني

978-964-530-073-7

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كسب و تجارت الكترونيكی : رويكردی مديريتی

E-Business & Commerce : A Managerial Approach

كد كتاب : 1014

چهارم ، 1396

دكتر سيد حميد خداداد حسينی ، شهريار عزيزی ، حسين ميرحسينی

978-964-530-063-8

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني

English for the Students of Business Administration

كد كتاب : 974

یازدهم ، 1396

دكتر محمدعلي بابايي زكليكي

978-964-530-019-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهادها و سازمانها ( اكولوژي نهادي سازمانها )

Institutions and Organizations (Institutional Ecology of Organizations)

كد كتاب : 942

دوم ، 1392

دكتر آرين قلي‌ پور

978-964-459-988-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انتظار عدالت و عدالت در سازمان ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Anticipatory and Organizational Justice (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 923

هشتم ، 1395

دكتر علي رضائيان

978-964-459-970-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ( سيستم اطلاعات مديريت )

Human-Information System Interface

كد كتاب : 906

هشتم ، 1393

دكتر علي رضائيان

978-964-459-952-1

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت سرمايه‌ گذاري پيشرفته

Advanced Investment Management

كد كتاب : 866

یازدهم ، 1396

دکتر رضا راعي ، دکتر احمد پویان‌ فر

978-964-459-911-8

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت فشار رواني ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Stress Management (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 863

هشتم ، 1394

دكتر علي رضائيان

978-600-02-0129-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت پروژه

Project Management

كد كتاب : 851

هشتم ، 1396

دكتر محمد جواد عاصمي‌ پور

978-600-02-0185-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت راهبردي ( برنامه‌ ريزي ، اجرا و كنترل )

Strategic Management ( Formulation , Implementation , and Control )

كد كتاب : 839

هشتم ، 1396

جان اي. پيرس ، ريچارد بي. رابينسون

978-600-02-0038-1

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت تحول سازماني پيشرفته

Managing Organizational Change

كد كتاب : 838

دوم ، 1393

روي مك لنن

978-964-459-882-1

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران

Supervision and Control pattern in Administration System of I.R.I

كد كتاب : 828

اول ، 1383

دكتر سيدمحمد ميرمحمدي

964-459-872-5

قيمت : 13000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Management of Political Behavior in Organization (Advanced organizational Behavior Management)

كد كتاب : 807

نهم ، 1393

دكتر علي رضائيان

978-964-459-847-0

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي مديريت جهانگردي و هتلداري

English for the Students of Tourism and Hotel Management

كد كتاب : 795

یازدهم ، 1397

دكتر غلامرضا كياني ، مريم خضري‌ نژاد

978-600-02-0624-6

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان : عناصر جامعه شناختي حيات سازماني

Sociological Paradigms and Organisational Analysis : Elements of the Sociology of Corporate Life

كد كتاب : 792

نهم ، 1397

گيبسون بوريل ، گارت مورگان

978-600-02-0337-5

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك

Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management

كد كتاب : 778

دوازدهم ، 1397

دكتر رضا راعي ، علي سعيدي

978-964-459-816-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيستمهاي پويا : اصول و تعيين هويت

Dynamic Systems : Principles and Identification

كد كتاب : 769

دوم ، 1393

دكتر نظام‌ الدين فقيه

978-964-459-806-7

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت دانش ( موفقيت در اقتصاد جهان مبتني بر اطلاعات )

Knowledge Management

كد كتاب : 768

هفتم ، 1396

آلن رادينگ

978-600-02-0343-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت منابع انساني پيشرفته ( رويكردها ، فرايندها و كاركردها )

Advanced Human Resources Management (Approaches , Processes & Functions)

كد كتاب : 760

یازدهم ، 1397

دكتر عباس عباس ‌پور

978-964-459-798-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباطات و فرهنگ (3)

Communication and Culture (3)

كد كتاب : 741

اول ، 1382

آلفرد جي. اسميت

964-459-779-6

قيمت : 15000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدل‌ سازي رياضي

Mathematical Modeling

كد كتاب : 734

هفتم ، 1396

دكتر محمدرضا مهرگان

978-600-02-0176-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي رشته مديريت صنعتي

English for the Students of Industrial Management

كد كتاب : 731

هفتم ، 1395

دكتر مسعود كسائي

978-964-459-769-5

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول بودجه‌ بندي سرمايه‌ اي ( بررسي پروژه‌ هاي سرمايه‌ گذاري )

Principles of Capital Budgeting

كد كتاب : 730

اول ، 1382

دكتر محمداسماعيل فدائي‌ نژاد

964-459-762-2

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اداره امور حكومتهاي محلي ، مديريت شوراها و شهرداريها

Local Government Administration, The Councils and Municipalities Management

كد كتاب : 728

نهم ، 1397

سيدمحمد مقيمي

978-964-459-765-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ماهيت انساني سازمانها

The Human Nature of Organizations

كد كتاب : 727

اول ، 1382

جي. داگلاس براون

964-459-764-8

قيمت : 7000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت تعارض و مذاكره ( مديريت رفتار سازمانی پيشرفته )

Conflict and Negotiation Management (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 715

یازدهم ، 1397

دكتر علی رضائيان

978-600-02-0229-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت ( مباني نظري ، طرح ، توسعه و اجرا )

Management Information Systems (Conceptual Foundations , Design , Development , and Implementation )

كد كتاب : 689

ششم ، 1394

دبليو. اس. جوادكار

978-964-459-727-5

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول بازاريابي و خدمات

Principles of Service : Marketing and Management

كد كتاب : 682

هشتم ، 1397

كريستوفر لاولاك ، لارن رايت

978-964-459-720-6

قيمت : 410000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ريزي غير خطي

Non Linear Programming

كد كتاب : 631

دوم ، 1392

دكتر محمدرضا حميدي زاده

978-964-459-666-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بهره ‌وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها

Productivity Analysis in Organizations

كد كتاب : 610

نهم ، 1396

دكتر سيد عباس كاظمي

978-964-459-644-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بيمه

English for the Students of Insurance Management

كد كتاب : 607

نهم ، 1394

دكتر داور ونوس ، حجت‌ الله گودرزي

978-964-459-641-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباطات و فرهنگ ( 2 ) : صرف و نحو ارتباطات سازماني

Communication & Culture (2)

كد كتاب : 606

اول ، 1381

آلفرد جي. اسميت

964-459-640-0

قيمت : 14000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقررات زدايي

Deregulation

كد كتاب : 583

اول ، 1381

دكتر عبدالحميد شمس

964-459-617-x

قيمت : 10500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيستم اطلاعات مديريت ( مدل سازي اطلاعات )

Management Information System (Data modeling)

كد كتاب : 557

چهاردهم ، 1397

دكتر علي رضائيان

978-964-459-590-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

استقرار مديريت استراتژيك ( 2 )

Implanting Strategic Management (2)

كد كتاب : 553

اول ، 1380

اچ. ايگورانسف ، ادوارد جي. مك دانل

964-459-583-1

قيمت : 10500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه ‌شناسي سازمانها : رويكرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت

Sociology of Organizations : A Sociological Approach to Organization and Management

كد كتاب : 546

شانزدهم ، 1397

دکتر آرين قلي ‌پور

978-964-459-575-2

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني

The Basic Philosophy & Theories of Leadership & Organizational Behaviour

كد كتاب : 532

نهم ، 1393

دكتر سيد علي اكبر افجه

978-964-530-120-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سازمانهاي مالي و پولي بين المللي

International Monetary & Financial Organisations

كد كتاب : 515

سیزدهم ، 1394

دكتر مهدي ابراهيمي نژاد

978-964-530-069-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ‌ريزي استراتژيك و بلندمدت

Strategic Planning

كد كتاب : 511

نهم ، 1393

دكتر محمدرضا حميدي ‌زاده

978-964-530-351-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت توليد و عمليات

Production and Operations Management

كد كتاب : 490

هفتم ، 1396

دكتر سيدعباس كاظمي ، دكتر مسعود كسايي

978-600-02-0525-6

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه

The Principle of Budget Preparation, Formulation and Control

كد كتاب : 489

شانزدهم ، 1396

دكتر مهدی ابراهيمی ‌نژاد ، اسفنديار فرج‌ وند

978-964-530-349-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني مديريت رفتار سازماني

Organizational Behaviour Management

كد كتاب : 477

شانزدهم ، 1395

دكتر علي رضائيان

978-964-459-496-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت فرامليتي و جهاني ( نگرش تطبيقي )

Global Management

كد كتاب : 451

هشتم ، 1388

دكتر شمس السادات زاهدي

978-964-530-398-1

قيمت : 36000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري

Computer Application in Management and Accounting

كد كتاب : 446

یازدهم ، 1395

حبيب‌ الله كشتكار ملكي

978-964-530-117-8

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباطات و فرهنگ ( 1 ) : نظريه ارتباطات سازماني

Communication and Culture (1)

كد كتاب : 428

سوم ، 1393

آلفرد جي. اسميت

978-964-459-440-3

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت استراتژيك در بازرگاني و صنايع

Strategic Management in Business and Industries

كد كتاب : 425

پنجم ، 1393

دكتر مهدي ابراهيمي‌ نژاد

978-964-459-437-3

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني سازمان و مديريت

Fundamentals of Organization and Management

كد كتاب : 419

بیستم ، 1396

دكتر علي رضائيان

978-964-530-696-8

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پول ، ارز و بانكداري

Money, Banking and Financial Markets

كد كتاب : 394

سیزدهم ، 1396

فردريك ميشكين

978-600-02-0493-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحليل فرايندي خط مشي‌ گذاري و تصميم‌ گيري

Processual Analysis of Policy and Decision Making

كد كتاب : 390

هشتم ، 1397

دكتر محمدسعيد تسليمي

978-964-459-397-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقيق در عمليات ( جلد اول )

Operations Research (1)

كد كتاب : 371

یازدهم ، 1395

دكتر محمدرضا مهرگان ، دكتر بهروز دري و دكتر محمود صارمي

978-600-02-0254-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازاريابي بين المللي

International Marketing

كد كتاب : 367

پانزدهم ، 1396

دكتر محمد علي بابايي زكليكي

978-964-459-367-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كنترل كيفيت آماري

Statistical Quality Control

كد كتاب : 293

اول ، 1377

دكتر نظام‌ الدين فقيه

978-964-459-293-5

قيمت : 4000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار و كاربرد آن در مديريت ( جلد دوم ) : تحليل آماري

Statistics and its Aplication in Management ( Vol. 2 ) : Stutistical Analysis

كد كتاب : 274

بیستم ، 1395

دكتر عادل آذر ، دكتر منصور مؤمني

978-964-530-399-8

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت تحول سازماني

Management of Organizational Development

كد كتاب : 250

سیزدهم ، 1396

دكتر محمدسعيد تسليمي

978-600-02-0089-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت

English for the Students of Management

كد كتاب : 239

هفدهم ، 1395

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0003-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

Systems Analysis and Design

كد كتاب : 217

نوزدهم ، 1397

دكتر علي رضائيان

978-600-02-0104-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار و كاربرد آن در مديريت ( جلد اول )

Statistics and Its Application in Management ( Volume 1 )

كد كتاب : 189

بیست و دوم ، 1396

دكتر عادل آذر ، دكتر منصور مؤمني

978-964-530-662-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباحث ويژه مديريت دولتي

Cases in Public Administration

كد كتاب : 187

پانزدهم ، 1397

دكتر سيد مهدي الواني ، دكتر شمس‌ السادات زاهدي

978-600-02-0232-3

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت منابع انساني

Human Resource Management

كد كتاب : 183

بیست و دوم ، 1396

دكتر اسفنديار سعادت

978-964-459-183-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

استقرار مديريت استراتژيك ( جلد اول )

Implanting Strategic Management ( Vol. 1 )

كد كتاب : 182

هشتم ، 1391

اچ. ايگورانسف ، ادوارد جي. مك‌ دانل

978-964-459-182-2

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت بازاريابي

Marketing Management

كد كتاب : 181

نوزدهم ، 1395

دكتر احمد روستا ، دكتر داور ونوس ، دكتر عبدالحميد ابراهيمي

978-964-459-181-5

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

English for the Students of Statistics

كد كتاب : 177

هفتم ، 1394

دكتر حسين فرهادي

978-964-459-177-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار

Cases in Marketing and Marketing Management

كد كتاب : 176

چهاردهم ، 1396

دكتر داور ونوس

978-600-02-0351-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقيقات بازاريابي ( نگرش كاربردي )

Marketing Research ( An Applied Approach )

كد كتاب : 163

پانزدهم ، 1396

دكتر احمد روستا ، دكتر عبدالحميد ابراهيمي ، دكتر داور ونوس

978-600-02-0002-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت توسعه : تحول سازمان به مثابه استراتژي توسعه

Development Management ( Organizational Change as a Development Strategy )

كد كتاب : 131

شانزدهم ، 1396

دكتر عباس محمد زاده

978-600-02-0020-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهش عملياتي ( مدلهاي احتمالي )

Operations Research (Probabilistic Models)

كد كتاب : 107

دوم ، 1374

دكتر منصور مؤمني

964-459-107-0

قيمت : 6000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت كارخانه

Factory Management

كد كتاب : 73

شانزدهم ، 1397

سيدمحمد سيدحسينی

978-964-459-073-3

قيمت : 400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تصميم‌ گيری و تعيين خط مشی دولتی

Public Policy-Making

كد كتاب : 27

بیست و یکم ، 1396

دكتر سيد مهدی الوانی

978-600-02-0352-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول مديريت

Principles of Management

كد كتاب : 26

بيست و هفتم ، 1395

دكتر علی رضائيان

978-964-459-812-8

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->