نسخه چاپی
فقه و مباني حقوق اسلامي


سمت

حقوق جزاي اختصاصي اسلام

Private Criminal Law of Islam

كد كتاب : 2169

اول ، 1397

دكتر عابدين مومني

978-600-02-0581-2

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی عقد بیمه

Juridical Study of Insurance Contract

كد كتاب : 1951

دوم ، 1396

ناصر نیکخو امیری

978-600-02-0239-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج آیة الله العظمی خویی (ره) : دیات

ترجمة و تعلیق علی کتاب مبانی تکملة المنهاج لسماحه آیة الله العظمی السید الخویی (ره) : دیات

كد كتاب : 1894

اول ، 1394

استاد خلیل قبله‌ ای خویی

978-600-02-0148-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی ، فقهی ، حقوقی و اخلاقی

Essays on Therapeutic Abortion and Embryo Reduction from medical , Theological , legal and Ethical Approaches

كد كتاب : 1869

اول ، 1393

جمعی از نویسندگان

978-600-02-0115-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اسلام و حقوق دیپلماتیک

Islam & Diplomatic Law

كد كتاب : 1851

اول ، 1393

محمد حسین پورامینی

978-600-02-0097-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه‌ الوفاق : دراسة فقهیة مقارنة بین‌ المذاهب الاسلامیة ( الجزء الثانی : الزکاة - الحجّ )

Fiqh Al - Wefāq : Fiqh Comparative Study Among the Islamic Schools of Thoughts ( Volume II )

كد كتاب : 1782

اول ، 1393

الدکتور الشیخ محمد مهدی نجف

978-964-530-992-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه علم فقه

The Philosophy of Jurisprudence in Islam

كد كتاب : 1741

اول ، 1392

دکتر سعید ضیایی‌ فر

978-600-298-024-3

قيمت : 126000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه کاربردی ( جلد سوم ) : اصول عملیه و تعارض ادلّه

Applied "Principles of Islamic Juricprudence ( Fiqh )"

كد كتاب : 1734

هشتم ، 1397

حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی

978-600-5486-21-6

قيمت : 158000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروتهای عمومی

Figh Evaluation of Peoples : Ownership on public Wealth

كد كتاب : 1686

دوم ، 1393

سید محمدرضا فیاضی

978-964-530-881-8

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه ‌الوفاق : دراسة فقهیة مقارنة بین المذاهب الاسلامیة ( الجزء الاول : المدخل - الصلاة )

Fiqh Al - Wefāq : Fiqh Comparative Study Among the Islamic Schools of Thoughts ( Volume I )

كد كتاب : 1624

اول ، 1391

الدکتور الشیخ محمد مهدی نجف

978-964-530-804-7

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان

Essentials of Guardian Council's Fiqh Discussions

كد كتاب : 1588

اول ، 1391

حجة‌ الاسلام و المسلمین محمدحسین بیاتی

978-964-530-760-6

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه كاربردي (جلد دوم) : ادله و منابع فقه

Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”

كد كتاب : 1514

دهم ، 1396

حسين قافي ، سعيد شريعتي

978-600-5486-20-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه و تعليق بر مباني تکملة المنهاج : قصاص

ترجمة و تعلیق علی کتاب مبانی تکملة المنهاج : القصاص

كد كتاب : 1513

چهارم ، 1392

استاد خليل قبله‌ ای خويی

978-964-530-667-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهارتهاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي

Research Skills & Islamic Bibliography

كد كتاب : 1448

دوم ، 1392

دكتر حسين صابري

978-964-530-580-0

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير المكاسب ( مجلد الثاني )

Tahrīr-ul-Makāsib (Volume 2)

كد كتاب : 1361

سوم ، 1396

دكتر سيد محمد رضا آيتي

978-964-530-468-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير المكاسب ( المجلدالاول )

Tahrīr-ul-Makāsib (Volume 1)

كد كتاب : 1360

چهارم ، 1396

دكتر سيد محمد رضا آيتي

978-964-530-467-4

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حيوانات، قوانين حمايتي و حدود بهره‌ وري در اسلام

Animals: Protective Rules and Exploitation Limits in Islam

كد كتاب : 1239

اول ، 1388

سعيد نظری توكلي

978-964-971-209-3

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي

Family in the View of the Islamic Jurisprudence and Law

كد كتاب : 1237

دوم ، 1388

قدرت‌ الله مشايخي

978-964-530-315-8

قيمت : 27000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سقط جنين : مجموعه مقالات سمينار ميان رشته اي سقط جنين

Medical, Legal, Islamic Jurisprudential, Ethical-philosophical, Social and Psychological Aspects of ABORTION

كد كتاب : 1135

دوم ، 1388

جمعي از نويسندگان

978-964-530-211-3

قيمت : 56000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی رحم جايگزين از منظر : پزشكی ، حقوقی ، فقهی ، اخلاقی- فلسفی ، روان شناختی ، جامعه شناختی

Medical, Legal, Islamic Jurisprudential, Ethical-Philosophical, Sociological and Psychological Aspects of Surrogacy

كد كتاب : 1125

دوم ، 1387

جمعی از نويسندگان

978-964-530-197-0

قيمت : 46500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حضانت كودكان در فقه اسلامي

Child Custody in the Islamic Jurisprudence

كد كتاب : 1044

دوم ، 1391

سعيد نظری توكلي

978-964-530-098-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول فقه كاربردي (جلد اول) : مباحث الفاظ

Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”

كد كتاب : 1043

شانزدهم ، 1397

حسين قافي ، دکتر سعيد شريعتي

978-964-7788-57-1

قيمت : 164000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ولايت فقيه در انديشه فقيهان

Jurisprudents' Perspective on Velayat-e-Fagih

كد كتاب : 1020

چهارم ، 1396

دكتر يعقوبعلي برجي

978-964-7746-22-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه تطبيقي : بخش جزايي

Comparative Theology : Criminal Approach

كد كتاب : 1004

پنجم ، 1394

آيت الله سيدمحمد موسوي بجنوردي

978-964-530-049-2

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اهدای گامت و جنين در درمان ناباروری از ديدگاه پزشكی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، روان شناختی و جامعه شناسی

Essays on Gamete & Embryo Donation in Infertility Treatment

كد كتاب : 1002

چهارم ، 1396

جمعی از نويسندگان

978-964-530-104-8

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه مدني : عقود تمليكي (بيع - اجاره)

Civil Jurisprudence Translative Contracts

كد كتاب : 957

سوم ، 1396

دكتر احمد باقري

978-964-530-003-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير الروضه في شرح اللمعه (2)

Tahrir-ur-Rawdah fi Sharh-el-Lom`ah

كد كتاب : 658

بیستم ، 1396

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي ، با مقدمه ابوالقاسم گرجي

978-964-459-694-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير الروضه في شرح اللمعه (1)

Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah

كد كتاب : 657

بیست و دوم ، 1397

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي؛ با مقدمه ابوالقاسم گرجي

978-964-459-693-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه مدنی

The Rules of Civil Islamic Jurisprudence

كد كتاب : 569

ششم ، 1387

دكتر اسدالله لطفی

978-964-459-601-8

قيمت : 18000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (نيمه تخصصي)

English for Students of Theology & Islamic Sciences

كد كتاب : 554

یازدهم ، 1397

دكتر محمودرضا عطايي ، حسين وحيد دستجردي

978-964-459-584-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

English for the students of Theology and Islamic Studies

كد كتاب : 369

پانزدهم ، 1397

دكتر محمد علي الحسيني ، مژگان جلالي ، مسعود بهرامي نويد

978-600-02-0210-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحرير اصول الفقه

Tahrir-u Osul-el-Feqh

كد كتاب : 285

نهم ، 1397

عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي

978-964-530-365-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحريرالروضه في شرح اللمعه

Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah

كد كتاب : 284

چهارم ، 1380

عليرضا اميني ، سيد محمدرضا آيتي

964-459-695-1

قيمت : 14250 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فقه و فقها

History of Jurisprudence and Jurisprudents

كد كتاب : 201

شانزدهم ، 1397

دكتر ابوالقاسم گرجي

978-964-459-426-7

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->