نسخه چاپی
علوم قرآن و حديث


سمت

پایه های علم رجال

THE BASICS OF REJAL

كد كتاب : 2185

اول ، 1397

علامه شیخ عبدالهادی الفضلی

978-600-02-0601-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشی پیرامون هرمنوتیک و نظریه های تفسیری

كد كتاب : 2170

اول ، 1397

دکتر محمدحسین مختاری

978-600-02-0293-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعتبار سنجی احادیث شیعه: زیرساخت ها، فرایندها، پیامدها

كد كتاب : 2158

اول ، 1397

سید علیرضا حسینی شیرازی

978-600-02-0563-8

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

كد كتاب : 2113

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درس‌ نامه تاریخ تفسیر قرآن : جلد اول ( از عصر نزول تا پایان غیبت صغرا )

A Textbook on the History of the Interpretation of the Quran ( Vol. 1 ) from the Time of Its Revelation to the End of the Minor Occultation ( Ghaybat al-Sughra )

كد كتاب : 2060

اول ، 1392

علی اکبر بابایی

978-964-411-734-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم قرآنی ( وحی ، اعجاز ، تحریف‌ناپذیری )

Quranic Sciences : Revelation , Inimitability , Absence of Distortion

كد كتاب : 2022

دوم ، 1396

دکتر مجید معارف ، دکتر فتح‌ الله نجارزادگان ، دکتر محمدعلی مهدوی راد

978-600-02-0343-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباط نهج البلاغه با قرآن

The Relationship of Nahjolbalaghe with the Quran

كد كتاب : 1988

اول ، 1395

دکتر مجید معارف ، دکتر حامد شریعتی نیاسر

978-600-02-0291-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسیر نهج‌ البلاغه

Interpretation of Nahj al - Balagha

كد كتاب : 1972

دوم ، 1397

مصطفی دلشاد تهرانی

978-600-02-0271-2

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقایسه قرآن و عهدین

Comparative Study of the Quran and the Bible

كد كتاب : 1899

اول ، 1394

دکتر دل‌ آرا نعمتی پیر علی ، دکتر لیلا هوشنگی

978-600-02-0154-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد تفسیر قرآن

The Principles of Interpretation of the Quran

كد كتاب : 1888

اول ، 1394

حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر بابائی

978-600-298-073-1

قيمت : 123000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر

Introduction to : Hadith Studies in Modern Era

كد كتاب : 1876

دوم ، 1396

دکتر مجید معارف ، دکتر سعید شفیعی

978-600-02-0125-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقش قرآن در ایجاد انگیزه فراورده‌ های علمی بشر

كد كتاب : 1854

دوم ، 1395

محمد اعظم طارق

978-600-02-0100-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با علم حدیث

An Introduction to the Science of Hadith

كد كتاب : 1812

سوم ، 1397

دکتر مجید معارف ، دکتر سهیلا پیروزفر

978-600-02-0043-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ای بر علوم قرآن (2)

Introduction to THE SCIENCES OF QUR'AN (2)

كد كتاب : 1789

اول ، 1393

محمد هادی معرفت

قيمت : 0 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ای بر علوم قرآن (1)

Introduction to THE SCIENCES OF QUR'AN (1)

كد كتاب : 1788

اول ،‌ 1393

محمد هادی معرفت

قيمت : 0 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسیر یازده سوره از قرآن کریم

Interpretation of the 11 Chapters from the Generous Quran

كد كتاب : 1759

اول ، 1392

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله مشایخی

978-964-530-974-7

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان قرآن ( با نگاهی به چالشهای کلامی تفسیر )

The Language of the Quran ( With a Glance at the Theological Challenges of Interpratation )

كد كتاب : 1737

اول ، 1392

حجة الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی

978-964-530-949-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی

The Role of Quran in the Establishment and Development of the Literary Sciences

كد كتاب : 1711

سوم ، 1393

دکتر علیرضا دل افکار

978-964-530-917-4

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم قرآنی (1)

Quranic Sciences (1)

كد كتاب : 1706

اول ، 1392

دکتر قاسم فائز

978-964-530-909-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی متون تخصصی از جهت فن إعْراب و ترجمه ( قرآن کریم ؛ نهج‌البلاغه ؛ أمالی الشریف المرتضی ؛ مقدمه ابن خلدون )

Analysis of Text in Term of Grammatical Inflection and Translation Consistency: The Holy Qurān; Nahj al- balāgha; Amāli of al-Sharif al-Murtadā; The Prolegomenon (al-Muqaddima) of Ibn Khaldūn

كد كتاب : 1700

سوم ، 1397

دکتر سید بابک فرزانه

978-964-530-901-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسیب‌ شناسی حدیث

The Pathology of Hadith

كد كتاب : 1688

سوم ، 1397

حجة الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی

978-964-530-883-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق اسلامی ( برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی )

Islamic Ethics ( Adopted from the Works of Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi )

كد كتاب : 1675

اول ، 1392

حجة الاسلام حسن صادقی زیر نظر حجة الاسلام محمود فتحعلی

978-964-530-865-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهای تفسیر قرآن

Methods of Quran Exegesis

كد كتاب : 1673

پنجم ، 1397

دکتر سید رضا مؤدب

978-964-530-863-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (جلد 2)

The Review of Schools and Methods in the Interpretation of Quran (Vol. 2)

كد كتاب : 1613

سوم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

978-600-5486-85-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش‌ های تربیتی در قرآن (جلد اول) : تذکر و یادآوری ، موعظه و نصیحت ، عبرت‌ دهی، امر و نهی

Educational Methods in Quran (Vol. 1): Warning and Remembrance, Giving Sermon, Drawing Lesson and Ordering About

كد كتاب : 1612

اول ، 1391

محمد رضا قائمی مقدم

978-600-5486-53-7

قيمت : 48000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مکاتب تفسیری (3) : مکاتب و تفسیرهای اجتهادی روایی ، ادبی و علمی

The Islamic Exegetical Schools (Vol. 3)

كد كتاب : 1592

اول ، 1391

حجة الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

978-600-298-012-0

قيمت : 114000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (1)

The Review of Scholls and Methods in the Interpretation of Qran (1)

كد كتاب : 1584

سوم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی

978-600-5486-84-1

قيمت : 143000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه

A Descriptive Introduction of Shiite Prominent Narrative Interpretations

كد كتاب : 1576

اول ، 1393

محمود ابوترابی

978-964-530-739-2

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسيب‌ شناسي روايات تفسيري

Pathology of the Interpretive Narratives

كد كتاب : 1558

اول ، 1390

دكتر محمدتقي دياري بيدگلي

978-964-530-722-4

قيمت : 39000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم بلاغت در نهج‌ البلاغه

Rhetoric Sciences in Nahjolbalagha

كد كتاب : 1554

اول ، 1390

دكتر قاسم فائز ، دكتر محمد اديبي‌ مهر ، دكتر علي نظري

978-964-530-717-0

قيمت : 22000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي معناشناسي امام و مقام امامت از ديدگاه مفسران فريقين : سلسله پژوهشهای تفسیر تطبیقی ( کتاب چهارم )

The Comparative Study of Imam's Semantics and Imamat's Degree in the View of Shi'a and Sunni Commentators

كد كتاب : 1508

اول ، 1390

حجة الاسلام دکتر فتح‌ الله نجارزادگان

978-600-5486-59-9

قيمت : 36500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش صرف عربی

Teaching Arabic Morphology

كد كتاب : 1478

سوم ، 1395

دکتر عبدالهادی فقهی زاده

978-964-530-624-1

قيمت : 255000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشي در محكم و متشابه

An Inguiry in to The Problem Clear and Ambiguous Koranic Verses

كد كتاب : 1453

اول ، 1390

حجة الاسلام دكتر محمد اسعدي ، حجة الاسلام دكتر سيدمحمود طيب‌ حسيني

978-600-5486-44-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كارگاه روش ترجمه : عربی - فارسی ؛ فارسی - عربی

Translation Method Workshop: Arabic - Persian , Persian - Arabic

كد كتاب : 1435

ششم ، 1397

دكتر عبدالهادی فقهی زاده

978-600-02-0064-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر واژه‌ های دخيل در قرآن

An Introduction to Loan Words in Quran

كد كتاب : 1409

اول ، 1389

دكتر رمضان رضائی ، پری ناز علی اكبری

978-964-530-535-0

قيمت : 33500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت نامه نهج‌ البلاغه

An Introduction of Nahj al - Balaghe

كد كتاب : 1398

ششم ، 1397

احمد غلامعلي

978-964-530-522-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي تفسير آيات مهدويت و شخصيت‌ شناسي امام مهدي (عج) در ديدگاه فريقين

The Comparative Study of Verses Mahdism Exegesisi and Personality of Imam Mahdy in the View Shi’a and Sunni

كد كتاب : 1379

اول ، 1389

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

978-600-5486-49-0

قيمت : 37000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان قرآن و مسائل آن

The Language of Quran and Its Issues

كد كتاب : 1333

اول ، 1389

دكتر محمدباقر سعيدی روشن

978-600-5486-32-2

قيمت : 41500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مفردات قرآن

Mufradat of the Qur'an

كد كتاب : 1324

پنجم ، 1396

دكتر سيدبابك فرزانه

978-600-02-0486-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبك شناخت كتاب‌ هاي حديثي

Typology of Hadith Books

كد كتاب : 1316

دوم ، 1390

مهدي غلامعلي

978-964-530-409-4

قيمت : 47500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم‌ البلاغه : مع تمارين قرآنيه

Rhetoric Sciences With Quranic Exercises

كد كتاب : 1301

دوم ، 1396

الدكتور قاسم فائز

978-964-530-386-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ حديث شيعه (1): عصر حضور

The Hisotry of Shi`ite Hadith (1) : During the Presence of the Infallibles

كد كتاب : 1290

چهارم ، 1397

سيد محمد كاظم طباطبايي

978-964-530-370-7

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي تفسير آيات ولايت : در ديدگاه فريقين ( كتاب دوم )

The Comparative Study of Exegesis The Portection Verses Shi`s and Sunni

كد كتاب : 1285

پنجم ، 1391

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

978-964-7788-99-1

قيمت : 53000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

وضع و نقد حديث

The Hadith Fabrication and Criticism

كد كتاب : 1284

پنجم ، 1396

عبدالهادي مسعودي

978-964-530-364-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق‌ پژوهي حديثي

Hadith- Oriented Study of Ethics

كد كتاب : 1250

سوم ، 1390

عباس پسنديده

978-964-530-326-4

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي تطبيقي مباني تفسير قرآن در ديدگاه فريقين : (كتاب اول)

Comparative Analysis of Shi's and Sunni Foundation of Quranic Exegesis

كد كتاب : 1244

دوم ، 1390

حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان

978-600-5486-02-5

قيمت : 38500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوامع حديثي شيعه

The Collections of Shiite Hadith

كد كتاب : 1162

نهم ، 1397

دكتر هادي حجت

978-964-530-241-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دراية الحديث: بازپژوهي مصطلحات حديثي در نگاه فريقين

Dirayat al-hadith: A Reconsideration of Hadith Terminology in View of the Shi`a and the Sunni

كد كتاب : 1153

یازدهم ، 1397

دكتر شادي نفيسي

978-964-530-230-4

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زيبايي‌ شناسي قرآن

Aesthetics of Quran

كد كتاب : 1131

دوم ، 1387

دكتر محمود فضيلت

978-964-530-205-2

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب تفسيری (جلد دوم)

The Exegetical schools (2)

كد كتاب : 1077

پنجم ، 1392

علی اكبر بابایی

964-778-854-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با كتب رجالي شيعه

An Introduction to Shi‘i : Biography Books (Kutub Rijāl)

كد كتاب : 1035

ششم ، 1393

محمدكاظم رحمان ‌ستايش

978-964-530-088-1

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دراسات في علم الدرايه ( تلخيص مقباس الهدايه )

Doctrines of Derayat Science (An Excerpt of Meqbas-ol-Hedaya)

كد كتاب : 931

چهارم ، 1393

مرحوم علي‌ اكبر غفاري صفت ، محمد حسن صانعي‌ پور

978-964-459-979-8

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش فهم حديث

The Way of Hadith Comprehension

كد كتاب : 901

دوازدهم ، 1397

عبدالهادي مسعودي

978-964-459-949-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوامع حديثي اهل سنت

The Collections of Sunnite Hadith

كد كتاب : 801

هشتم ، 1397

دكتر مجيد معارف

978-600-02-0360-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم قرآن و حديث

English for the Students of Qur'anic Sciences and Tradition

كد كتاب : 752

نهم ، 1396

دكتر محسن جان‌ نژاد ، جلال‌ الدين جلالي‌

978-964-459-790-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب تفسيری (1) : مفسران نخستين ، مكتب روایی محض ، تفاسير روایی محض

The Islamic Exegetical Schools (1) : Early Muslim Exegeses, Exegetical School of Pure Received Tradition, Exegeses Based on the Pure Received Tradition

كد كتاب : 647

نهم ، 1396

علی ‌اكبر بابایی

964-7788-00-2

قيمت : 224000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجويد قرآن كريم

Tajwid of the Holy Quran

كد كتاب : 636

پنجم ، 1396

محمد صادق قمحاوي

978-964-459-671-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعراب القرآن الكريم

The Parsing of Qur'an

كد كتاب : 621

هفتم ، 1395

علي حاجي خاني

978-600-02-0364-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (نيمه تخصصي)

English for Students of Theology & Islamic Sciences

كد كتاب : 554

یازدهم ، 1397

دكتر محمودرضا عطايي ، حسين وحيد دستجردي

978-964-459-584-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسي تفسير قرآن

Methodology for interpretation of Quran

كد كتاب : 480

هفتم ، 1397

علي اكبر بابايي ، غلامعلي عزيزي ‌كيا ، مجتبي روحاني راد؛ زير نظر محمود رجبي

964-459-498-3

قيمت : 216000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با نهج البلاغه

Acquaintance with Nahdjol-Balagha

كد كتاب : 472

دهم ، 1392

حميدرضا شيخي؛ با مقدمه و نظارت محمد واعظ زاده خراساني

978-964-459-490-8

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم قرآني

Koranic Sciences

كد كتاب : 449

دوازدهم ، 1397

مرحوم آيت الله محمدهادي معرفت

978-600-02-0156-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحريف ناپذيري قرآن

Immunization of Koran from Distortion

كد كتاب : 448

چهارم ، 1395

مرحوم آيت الله محمد هادي معرفت

978-964-459-466-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

English for the students of Theology and Islamic Studies

كد كتاب : 369

پانزدهم ، 1397

دكتر محمد علي الحسيني ، مژگان جلالي ، مسعود بهرامي نويد

978-600-02-0210-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد چهارم )

Jawami'Al-JamI' A Commentary on the Koran (Part 4)

كد كتاب : 356

اول ، 1378

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

964-03-4171-1

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم بلاغت و اعجاز قرآن

The Science of Eloquence and the Inimitability of Quran

كد كتاب : 353

دوازدهم ، 1395

دكتر يدالله نصيريان

978-964-459-356-7

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آيات الاحكام

Ayat al-Ahkam

كد كتاب : 345

سیزدهم ، 1396

كاظم مديرشانه چي

978-600-02-0189-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد سوم )

Jawami’AL-Jami’ A Commentary on the Koran ( Part 3 )

كد كتاب : 329

اول ، 1377

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

964-459-329-4

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد دوم )

Jawami’AL-Jami’ A Commentary on the Koran ( Part 2 )

كد كتاب : 328

سوم ، 1377

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

964-459-328-6

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير جوامع الجامع ( جلد اول )

Jawami’AL-Jami’ A Commentary on the Koran ( Part 1)

كد كتاب : 327

اول ، 1377

ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح : ابوالقاسم گرجي

964-459-327-8

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ حديث

The History of Hadith

كد كتاب : 312

دهم ، 1393

كاظم مديرشانه چي

978-964-530-096-6

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ قرآن

History of Holy Koran

كد كتاب : 200

شانزدهم ، 1395

آيت الله محمد هادي معرفت

978-600-02-0005-3

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->