نسخه چاپی
حسابداري


سمت

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

Islamic Financial Contracts and Instruments Accounting

كد كتاب : 2197

اول ، 1397

دکتر ساسان مهرانی ، دکتر غلامرضا کرمی ، دکتر علیرضا رام روز

978-600-02-0614-7

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رویداد پژوهی در حسابداری و مالی

Event Study in Accounting Finance

كد كتاب : 2189

اول ، 1397

دکتر محمد حسین قائمی ، جواد معصومی

978-600-02-0605-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداری مدیریت استراتژیک : از تئوری تا عمل (جلد 2)

Strategic Management Accounting : From Theory to Practice (Vol . 2)

كد كتاب : 1750

پنجم ، 1396

دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی

978-964-530-964-8

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداری مدیریت استراتژیک : از تئوری تا عمل (جلد 1)

Strategic Management Accounting : From Theory to Practice ( Vol . 1)

كد كتاب : 1749

ششم ، 1396

دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی

978-964-530-963-1

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت مالی نوين (جلد دوم)

Fundamentals of Corporate Finance (2)

كد كتاب : 1248

یازدهم ، 1397

استفان راس ، رندلف وسترفيلد ، بردفورد جردن

978-600-02-0014-5

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت مالي نوين ( جلد اول )

Fundamentals of Corporate Finance Vol : 1

كد كتاب : 1210

یازدهم ، 1397

استفان راس ، رندلف وستر فيلد ، بردفورد جردن

978-600-02-0013-8

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري (2)

English for the Students of Accounting (II)

كد كتاب : 1074

هشتم ، 1395

داود اقوامي

978-964-530-135-2

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد رايانه در حسابداری

The Application of Computer in Accounting

كد كتاب : 1019

هشتم ، 1397

دكتر محمد نمازی ، امير افسر

978-964-530-068-3

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداري ميانه (1)

Intermediate Accounting (I)

كد كتاب : 1012

اول ، 1385

علي اسمعيلي

964-530-061-4

قيمت : 44500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداري صنعتي (2) : بودجه بندي و كنترل سيستمهاي استاندارد

Industrial Accounting (2) : Budgeting and Controlling the Standard Systems

كد كتاب : 905

چهارم ، 1392

دكتر محمد نمازي

978-964-530-907-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري (1)

English for the Students of Accounting (I)

كد كتاب : 167

بیستم ، 1396

داود اقوامي

978-964-459-167-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت مالي ( جلد دوم )

Fundamentals of Managerial Finance ( Vol. 2 )

كد كتاب : 130

نوزدهم ، 1396

ريموند پي. نوو

978-964-459-130-3

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت مالي ( جلد اول )

Fundamentals of Managerial Finance ( Vol. 1 )

كد كتاب : 118

بیست و دوم ، 1397

ريموند پي. نوو

978-964-530-944-0

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و كاربرد حسابداری در سازماندهی دولتی و غیر انتفاعی

Accounting Principles for Governmental and Nonprofit Entities

كد كتاب : 22

نوزدهم ، 1395

داوود اقوامی ، جعفر باباجانی

978-964-459-846-3

قيمت : 305000 ريال

اطلاعات بیشتر --->