نسخه چاپی
اديان و عرفان


سمت

ساحل نيروانه شرح سوتره دل (متن بودایی مهابانه) بر اساس تفسیرهای هندی و تبتی

Shore of Nirvana A Commentary on the Heart Sutra According to Indian and Tibetan Commentaries

كد كتاب : 2166

اول ، 1397

عليرضا شجاعي

978-600-02-0576-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آیین بودا

Buddhism

كد كتاب : 2147

اول ، 1396

ملیحه معلم

978-600-02-0542-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مذهب پروتستان: پیدایش و اندیشه ها

Protestantism: The Genesis and Thoughts

كد كتاب : 2139

اول ، 1396

دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی

978-600-02-0535-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادیان هند

Indian Religions

كد كتاب : 2098

اول ، 1396

دکتر محمد‌جواد شمس ، دکتر ابوالفضل محمودی ، دکتر محمدرضا عدلی ، دکتر سمانه تولیتی، دکتر پریا الیاسی، دکتر سیدمحمد روحانی ، دکتر محمدمهدی علیمردی

978-600-02-0473-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی - مسیحی

A Textual and Documentary Study of Judo-Christian Scriptures

كد كتاب : 2039

اول ، 1396

دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

978-600-02-0383-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای پروتستان

An Introduction to the Protestant Church

كد كتاب : 1973

سوم ، 1396

عباس رسول‌ زاده ، جواد باغبانی

978-600-02-0354-2

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون عرفانی به زبان فارسی : از ابتدا تا قرن ششم

Mystical Passages : From Early Persian Prose and Poetry

كد كتاب : 1933

دوم ، 1397

دکتر حسین الهی قمشه‌ ای

978-600-02-0215-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادیان و مذاهب در ایران باستان

The Religions of Ancient Iran

كد كتاب : 1889

دوم ، 1395

دکتر کتایون مزداپور و همکاران

978-600-02-0138-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیر تحول عرفان هندی

Hindu Mysticism

كد كتاب : 1873

دوم ، 1395

سورندراناته داسگوپتا

978-600-02-0122-7

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مرجئه ( پیدایش و اندیشه‌ ها )

Morjeeh (Mainfestation & Thoughts)

كد كتاب : 1850

دوم ، 1394

دکتر شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی

978-600-02-0095-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای کاتولیک

An Introduction to the Catholic Church

كد كتاب : 1776

اول ، 1393

جواد باغبانی ، عباس رسول ‌زاده زیر نظر : حسین توفیقی

978-964-530-982-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام

Fundamentals and Principles of Practical Mysticism in Islam

كد كتاب : 1735

اول ، 1392

دکتر احمدحسین شریفی

978-964-530-981-5

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی زیبایی ‌شناسی در عرفان اسلامی

The Fundamental Principles of Aesthetics in Islamic Mysticism

كد كتاب : 1680

دوم ، 1393

دکتر علی کریمیان صیقلانی

978-964-530-872-6

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا

History of Christian Philosophy in the Middle Ages

كد كتاب : 1417

دوم ، 1395

اتين ژيلسون

978-964-809-078-9

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عرفان هند و اسلامي

Hindu MUslim Mysticism

كد كتاب : 1307

سوم ، 1397

روبرت چارلز زينر

978-600-02-0549-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب‌ شناسي گزينشي و توصيفي مطالعات اديان

Annotated Selective Bibliography of Religious Studies

كد كتاب : 1263

اول ، 1388

دكتر حسين حيدري

978-964-530-341-7

قيمت : 40500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون عرفاني به زبان فارسي (2): برگ بي برگي

Persian Mystical Texts (2): Barge - Bibargi

كد كتاب : 1262

اول ، 1388

دكتر عبدالوهاب شاهرودي

978-964-530-340-0

قيمت : 27000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعتقادات و باورهاي بوميان امريكاي شمالي

Religions and Beliefs of The Northern Native Americans

كد كتاب : 1161

دوم ، 1388

دكتر مرضيه (لوئيز) شنكايي

978-964-530-240-3

قيمت : 17000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تصوف (1)

The History of Mysticism (1)

كد كتاب : 998

هشتم ، 1396

دكتر مهدي دهباشي ، دكتر سيدعلي ‌اصغر مير باقري فرد

978-600-02-0249-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مختارات من نصوص العرفان الاسلامي

A Selection of the Works of Islamic Mysticism

كد كتاب : 985

اول ، 1384

الدكتور هادي وكيلي

964-530-031-2

قيمت : 12000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ اديان ابتدايي و قديم

A Short History of Ancient and Primitive Religions

كد كتاب : 912

هشتم ، 1397

دكتر جمشيد آزادگان

978-964-459-958-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دين ژاپن : يكپارچگي و چندگانگي

Japanese Religion، Unity and Diversity

كد كتاب : 909

دوم ، 1397

اچ. بايرون ارهارت

978-964-459-955-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجربه ديني بشر (1)

The Religious Experience of Mankind (1)

كد كتاب : 823

هفتم ، 1397

نينيان اسمارت

978-600-02-0633-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فرق اسلامی (2) : فرق شيعی و فرقه‌ های منسوب به شيعه

A History of the Islamic Sects (2) :The Shi'ite Denominations and the Sects Attributed to Shi'ism

كد كتاب : 814

یازدهم ، 1395

دكتر حسين صابری

978-600-02-0022-0

قيمت : 185000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فرق اسلامی (1) : فرقه های نخستين ، مكتب اعتزال ، مكتب كلامی اهل سنت ، خوارج

A history of the Islamic Sects (1) : The Early Sects , Mu'tazilism , the Sunnit Theological School , and the Kharijites

كد كتاب : 805

یازدهم ، 1397

دكتر حسين صابری

978-964-459-844-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تجربه ديني بشر (2)

The Religious Experience of Mankind (Vol. 2)

كد كتاب : 791

ششم ، 1397

نينيان اسمارت

978-600-02-0237-8

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دين شناسي تطبيقي

Comparative Religion

كد كتاب : 603

سوم ، 1396

كدارنات تيواري

978-600-02-0522-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (نيمه تخصصي)

English for Students of Theology & Islamic Sciences

كد كتاب : 554

یازدهم ، 1397

دكتر محمودرضا عطايي ، حسين وحيد دستجردي

978-964-459-584-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنايي با اديان بزرگ

A Companion to Great Religions

كد كتاب : 401

هفدهم ، 1397

حسين توفيقي

978-964-530-509-1

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

English for the students of Theology and Islamic Studies

كد كتاب : 369

پانزدهم ، 1397

دكتر محمد علي الحسيني ، مژگان جلالي ، مسعود بهرامي نويد

978-600-02-0210-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اديان شرقي در امپراتوري روم

The Oriental Religions in Roman Paganism

كد كتاب : 317

اول ، 1377

فرانتس كومون

964-459-317-0

قيمت : 5500 ريال

اطلاعات بیشتر --->