نسخه چاپی
علوم اجتماعي


سمت

فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی

New Information and Communication Technologies

كد كتاب : 2099

اول ، 1396

دکتر مسعود کوثری

978-600-02-0446-4

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان زنده : درآمدی بر انسان‌ شناسی زبان‌ شناختی

Living Language : An Introduction to Linguistic Anthropology

كد كتاب : 2071

اول ، 1396

لورا ام. اهرن

978-600-02-0425-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی کاربردی :‌ اصطلاحات ، مباحث ، ابزارهای تحلیل و تمرین‌ ها

Applied Sociology : Terms, Topics , Tools , and Tasks

كد كتاب : 2043

اول ، 1396

استفان اف. استیل ، جمی پرایس

978-600-02-0396-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی ایلات و عشایر ایران

Sociology of Ethnicities

كد كتاب : 1990

اول ، 1395

جواد صفی نژاد

978-600-02-0294-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی جامعه‌ شناسی

Sociology : The Core

كد كتاب : 1959

دوم ، 1396

مایکل هیوز ، کرولین جی. کرولر

978-600-02-0251-4

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه‌ شناسی

English for the Students of Sociology

كد كتاب : 1940

اول ، 1394

دکتر محمد حسین کشاورز ، دکتر موسی نوشی کوچکسرایی

978-600-02-0227-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها )

Speculative Philosophy of History

كد كتاب : 1882

اول ، 1393

دکتر مجید کافی

978-600-298-046-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسی محیط زیست

Environmental Sociology

كد كتاب : 1870

اول ، 1393

جان هانیگن

978-600-02-0116-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی سلامت ، ثروت و عدالت

The Spirit Level : Why More Equal Societies Almost Always Do Better

كد كتاب : 1845

دوم ، 1397

ریچارد ویلکینسون ، کِیت پیکت

978-600-02-0090-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مددکاری اجتماعی ( کار با خانواده )

An Introduction to Family Social Work

كد كتاب : 1823

سوم ، 1396

دانلد کالینز ،‌ کتلین جردن ، هیتر کولمن

978-600-02-0052-7

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوانی

Youth

كد كتاب : 1798

اول ، 1393

گیل جونز

978-600-02-0023-7

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه‌ های مددکاری اجتماعی در عمل

Theories for Direct Social Work Practice

كد كتاب : 1784

اول ، 1393

جوزف والش

978-964-530-996-9

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین : راهنمای ایجاد اعتماد میان همسایگان ، پیمانکاران ، مقامات رسمی برنامه ریزی و دوستداران محیط زیست

Collaborative Land Use Planning : A Guide for Building Trust Among Neighbors , Developers Planning Officials and Environmental Groups

كد كتاب : 1781

اول ، 1393

کارل کد

978-964-530-991-4

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه‌ های جامعه‌ شناسی (جلد 2) : نظریه‌ های کلاسیک جامعه‌ شناسی

Theories of Sociology (Vol.2) : Theories of Classic Sociology

كد كتاب : 1721

اول ، 1392

دکتر تقی آزاد ارمکی

978-964-530-928-0

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه‌ ای ( اصول ، روشها و شاخصهای محیطی پایداری سرزمین )

Enviromental Planning for Urban and Regional Sustainability ( Principles , Methods and Indicators of Land Sustainability )

كد كتاب : 1701

سوم ، 1396

دکتر محمود جمعه‌ پور

978-964-530-902-0

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پویایی‌ شناسی گروه برای تیمها

Group Dynamics for Teams

كد كتاب : 1677

اول ، 1392

دانیل لوی

978-600-110-062-8

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر جامعه‌ شناسی محیط زیست

The Enviroment : A Sociological Introduction

كد كتاب : 1667

سوم ، 1397

فیلیپ دبلیو. ساتن

978-964-530-856-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباطات انسانی

Human Communication

كد كتاب : 1661

چهارم ، 1396

دکتر مهدی محسنیان راد

978-964-530-849-8

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی صنعتی

Industrial Sociology

كد كتاب : 1646

دوم ، 1396

دکتر رحمت‌ الله صدیق سروستانی

978-964-530-832-0

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کالای عمومی جهانی

Global Public Goods

كد كتاب : 1603

اول ، 1391

اینگه کاول ، ایزابله گرونبرگ ، مارک ای. اشترن

978-964-530-776-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ذهن : درآمدی بر علوم شناختی

Mind : Introduction to Cognitive Science

كد كتاب : 1599

پنجم ، 1397

پاول تاگارد

978-964-530-771-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی انسان ‌شناسی زیستی

Fundamentals of Biological Anthropology

كد كتاب : 1598

اول ، 1391

دکتر محمد شریف کمالی ، دکتر اصغر عسکری خانقاه

978-964-530-770-5

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مصرف و فرهنگ

Culture and Consumption

كد كتاب : 1560

اول ، 1390

دكتر مهري بهار

978-964-530-724-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی توسعه : از اقتصاد تا فرهنگ

Sociology of Development : From Economics to Culture

كد كتاب : 1553

چهارم ، 1396

دكتر موسی عنبری

978-964-530-715-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات جهاني شدن : دو فضايي شدنها و دو جهاني شدنها

Globalization Studies: Dual Spacizations & Dual Globalizations

كد كتاب : 1544

دوم ، 1395

دكتر سعيد رضا عاملي

978-964-530-705-7

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي براي مددكاران اجتماعي

Sociology for Social Workers

كد كتاب : 1524

دوم ، 1393

آن لولين ، لورين ايگيو ، ديويد مركر

978-964-530-680-7

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سرپرستي مددكاري اجتماعي : زمينه‌ها و مفاهيم

Social Work Supervision : Contexts and Concepts

كد كتاب : 1507

اول ، 1390

مينگ - سوم تي‌سويي

978-964-530-661-6

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای حمايتی (با تأکيد بر ايران)

Social Participations and Charity Para-Governmental Organisations : With an Emphasis on Iran

كد كتاب : 1484

اول ، 1390

دکتر علي شکوری

978-964-530-631-9

قيمت : 38500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جمعيت ‌شناسی، مبانی و زمينه ‌ها

Demography : Basics and Principles

كد كتاب : 1468

هفتم ، 1396

دكتر حسن سرایی

978-964-530-601-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تكون جامعه‌ شناسي (نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي): جلد (1)

Theories Sociology (Vol. 1) : History of the Sociological Theories Emergence

كد كتاب : 1460

دوم ، 1393

دكتر تقي آزاد ارمكي

978-964-530-597-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جايگاه پول در نظام سلامت : رساله‌ اي درباره اقتصاد بهداشت و جامعه‌ شناسي پزشكي

The Value for Money in Health Services : A Thesis on Health Economics and Medical Sociology

كد كتاب : 1445

دوم ، 1393

برايان آبل - اسميت

978-964-530-577-0

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ هاي انقلاب : وقوع، فرايند و پيامدها

Theories of Revolution: Outbreak, Process and Outcomes

كد كتاب : 1367

هفتم ،‌ 1397

دكتر محمدحسين پناهي

978-964-530-716-3

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چالش با اقتصاد نوليبراليسم (جنسيت و جهاني‌ سازي در آسياي جنوب شرقي)

Liberation from Liberalization (Gender and Globalization in Southeast Asia)

كد كتاب : 1358

اول ، 1389

ركسانا بهرامي تاش

978-964-530-465-0

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر جامعه‌ شناسي سياسي تنوع قومي : مسائل و نظريه‌ ها

An intruduction to the Political Sociology of Ethnic Diversity; Problems and Theories

كد كتاب : 1353

دوم ، 1396

دکتر علي کريمي

978-964-530-456-8

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياست‌ گذاري فرهنگي در فرانسه: دولت و هنر

The Cultural Policy of France : State and Art

كد كتاب : 1303

دوم ، 1389

دكتر حجت‌ الله ايوبي ، با مقدمه ژان كلود كرير

978-964-530-519-0

قيمت : 29500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت در خدمات اجتماعي

Management in Social Work

كد كتاب : 1288

سوم ، 1396

ورونيكا كالشد ، اودري مولندر

978-964-530-367-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوامع دانش: فناوري اطلاعات براي توسعه پايدار

Knowledge Sosieties: Information Technology for Sustainable Development

كد كتاب : 1272

دوم ، 1389

رابين مانسن ، يوتا وهن

978-964-530-352-3

قيمت : 83000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار توصيفي براي علوم اجتماعي

Descritive Statistics for Social Sciences

كد كتاب : 1265

سوم ، 1395

دكتر هوشنگ نايبي

978-964-530-343-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي كشاورزي ايران

Iran Sociology of Agriculture

كد كتاب : 1247

اول ، 1387

دكتر عبدالعلي لهسايي‌ زاده

978-964-530-322-6

قيمت : 32000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي‌ شهري

Urban Sociology

كد كتاب : 1238

دهم ، 1396

دكتر محمود شارع‌ پور

978-964-530-316-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني مشاوره و راهنمايي

Introduction to Counseling and Guidance

كد كتاب : 1229

چهارم ، 1396

رابرت ل. گيبسون ، ماريان چ. ميشل

978-964-530-307-3

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

English for the Students of Social Welfare and Planning (I)

كد كتاب : 1228

دوم ، 1390

دكتر غلامرضا كياني ، پروانه شايسته فر ، حسين طالب زاده ، سميه كياني

978-964-530-306-6

قيمت : 72500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رويكردهاي مقايسه‌ اي جامعه‌ شناسي، انسان‌ شناسي و ارتباطات

Comparative Perspectives in Sociology , Anthropology and Communication

كد كتاب : 1214

سوم ، 1396

دكتر دنيس بارتلز ، دكتر حميد عبداللهيان و همكاران

978-964-530-292-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات تلفن همراه : زندگي در حال حركت

Mobile Phone Studies

كد كتاب : 1190

دوم ، 1396

دكتر سعيد رضا عاملي ، شاهو صبار ، مهدي رنجبر رمضاني

978-964-530-269-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی : 1. كنش اجتماعی 2. سازمان اجتماعی

Introduction a la Sociologie Generale : 1. L`organisation Sociale 2. L`action Sociale

كد كتاب : 1184

چهارم ، 1396

گی روشه

978-964-530-263-2

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رويكرد تعاملي به سرپرستي در مددكاري اجتماعي

Interactional Supervision

كد كتاب : 1177

سوم ، 1395

لورنس شولمن

978-964-530-256-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي در ادبيات فارسي

Sociology in Persian Literature

كد كتاب : 1167

هفتم ، 1396

دكتر فريدون وحيدا

978-964-530-246-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مددكاري اجتماعي : كار در جامعه

Community Work

كد كتاب : 1163

پنجم ، 1391

آلن توئلوتريز

978-964-530-242-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه ، كار و مشاغل : مروري بر مهارتهاي اشتغال زا در بازار كار

Society, Work and Occupation : A Review on Employability Skills in the Labour Market

كد كتاب : 1159

دوم ، 1388

دكتر ابراهيم صالحي عمران

978-964-530-238-0

قيمت : 19500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات فرهنگي : اصول و مباني

The Principles of Cultural Studies

كد كتاب : 1143

ششم ، 1394

دكتر مهري بهار

978-964-530-658-6

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرايندهاي مددكاري اجتماعي ( جلد دوم )

Social Work Processes ( Volume 2 )

كد كتاب : 1140

سوم ، 1392

بيولا رابرتز كامپتون ، بارت گالاوي

978-964-530-216-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش تحقيق در علوم اجتماعي ( با رهيافت عقلانيت انتقادي )

Social Science Research Method ( Through Critical Reason Approach )

كد كتاب : 1128

پنجم ، 1395

دكتر علي ساعي

978-964-530-200-7

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي بيماريهاي رواني

A Sociology of Mental Illness

كد كتاب : 1117

سوم ، 1393

مارك تاسيگ ، جانت ميكلو ، سري سوبدي

978-964-530-189-5

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسيب‌ شناسي اجتماعي : جامعه‌ شناسي انحرافات اجتماعي

Social Pathology ( Sociology of Deviance )

كد كتاب : 1113

هشتم ، 1397

دكتر رحمت الله صديق سروستاني

978-964-530-530-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي خانواده ايراني

The Sociology of the Iranian Family

كد كتاب : 1089

ششم ، 1394

دكتر تقي آزاد ارمكي

978-964-530-156-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دموكراسي و خبر

Democracy and the News

كد كتاب : 1069

سوم ، 1392

هربرت ج. گنز

978-964-530-130-7

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياستهاي توسعه كشاورزي در ايران

Agricultural Development policies in Iran

كد كتاب : 962

هفتم ، 1393

دکتر علي شکوري

978-964-530-008-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

English for the Students of Research in Social Science (I)

كد كتاب : 960

اول ، 1384

دكتر محسن كريميان عظيمي

964-530-006-1

قيمت : 14500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جمعيت‌ شناسی اقتصادی و اجتماعی

Socio-Economic Demography

كد كتاب : 941

هفتم ، 1393

دكتر بيژن زارع

978-964-530-692-0

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي رشته مطالعات خانواده (1)

English for the Students of Family Studies (I)

كد كتاب : 921

سوم ، 1393

دكتر عبدالمهدي رياضي

978-964-459-968-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مردم‌ شناسي

English for the Students of Anthropology

كد كتاب : 918

پنجم ، 1397

فاروق امين مظفري ، عبدالعلي رحيمي

978-964-459-964-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ‌اي بر برنامه ‌ريزي توسعه روستايي : ديدگاهها و روشها

An Introduction to : Rural Development Planning : Approaches and Methods

كد كتاب : 913

هشتم ، 1396

دكتر محمود جمعه ‌پور

978-964-459-959-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري (با اضافات و تجديد نظر)

Multiple Regression in Behavioral Research

كد كتاب : 910

نهم ، 1396

كرلينجر پدهارز

978-964-459-956-9

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي

Sociology of Stratums and Social Unequalities

كد كتاب : 904

پنجم ، 1397

دكتر رسول رباني ، دكتر ابراهيم انصاري

9787-600-02-0223-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي انحرافات

Sociology of Deviance

كد كتاب : 889

هشتم ، 1396

دكتر حبيب احمدي

978-964-459-937-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تكنيكهاي روابط عمومي

Public Relations ' Techniques

كد كتاب : 833

یازدهم ، 1395

دكتر رحمان سعيدي

978-964-530-866-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

English for the Students of Social Work

كد كتاب : 832

هشتم ، 1396

داود خزايي ، اسماعيل حسيني

978-600-02-0168-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسي معرفت و علم

The Sociology of Knowledge & Science

كد كتاب : 804

ششم ، 1393

محمد توكل ، شيلاف استرابريچ ، ديويد گلوور

978-964-459-843-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مددكاري اجتماعي (1) : كار با فرد

Social Work (1) : Case Work

كد كتاب : 793

سیزدهم ، 1397

حسن موسوي چلك

978-964-530-620-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر مشاركت مردمی و سازمانهای غير دولتی

An Introduction to People Participation and Non-Governmental Organizations

كد كتاب : 747

چهارم ، 1394

دكتر محمد رضا سعيدی

978-964-530-749-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرايندهاي مددكاري اجتماعي ( جلد اول )

Social Work Processes ( Volume 1)

كد كتاب : 714

سوم ، 1388

بيولا رابرتز كامپتون ، بارت گالاوي

978-964-459-751-0

قيمت : 58000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ مردم‌ شناسي

Dictionnaire de L'etbnologie

كد كتاب : 675

ششم ، 1392

ميشل پانوف ، ميشل پرن

978-964-459-713-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمارگيري نمونه‌اي

Elementary Survey Sampling

كد كتاب : 674

چهارم ، 1392

ريچارد دال. شيفر ، ويليام مندن هال ، لايمن وات

978-964-459-712-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي براي اقتصاد

Soziologie : Ein Lehrbuch für den wirtschafts-und sozialwissenschaftlichen Bereich

كد كتاب : 656

اول ، 1381

پروفسور گونتر ويس وده

978-964-459-692-6

قيمت : 34000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تغيير اجتماعي

Social Change

كد كتاب : 639

سوم ، 1397

ويلبرت اي. مور

978-600-02-0406-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسي شهري

Urban Sociology

كد كتاب : 595

پنجم ، 1397

دكتر رسول رباني با همكاري فريدون وحيدا

964-600-02-0578-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ( 2 )

The Practice of Social Research (2)

كد كتاب : 588

یازدهم ، 1394

ارل ببي

978-964-530-589-3

قيمت : 225000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ( 1 )

The Practice of Social Research (1)

كد كتاب : 587

دوازدهم ، 1397

ارل ببي

978-964-530-588-6

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ورزش و جامعه

Sports and Society

كد كتاب : 562

دوم ، 1383

امين انورالخولي

964-459-594-7

قيمت : 13000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسي شهري

Urban Sociology

كد كتاب : 550

هفتم ، 1396

مايك ساوج ، آلن وارد

978-600-02-0508-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسي دين

Sociology of Religion

كد كتاب : 542

هفتم ، 1395

يوآخيم واخ

978-600-02-0386-3

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنماي آسان تحليل عاملي

An Easy Guide to Factor Analysis

كد كتاب : 517

چهارم ، 1393

پل كلاين

978-946-459-538-7

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جمعيت شناسي عمومي ايران

General Demography of Iran

كد كتاب : 516

نهم ، 1396

دكتر سيد مهدي اماني

978-964-459-537-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ايدئولوژي و اتوپيا : مقدمه‌ اي بر جامعه‌ شناسي شناخت

Ideology and Utopia : An Introduction to the Sociology of Knowledge

كد كتاب : 506

سوم ، 1396

كارل مانهايم

978-600-02-0494-5

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رفاه اجتماعي

Welfare

كد كتاب : 488

پنجم ، 1393

نورمن باري

978-964-459-525-7

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انسان شناسي فرهنگي : بعد فرهنگي تجارت جهاني

The Cultural Dimension of International Business

كد كتاب : 475

دوم ، 1391

گري پي. فرارو

978-964-459-493-9

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي جامعه شناسي

A Selected Descriptive Bibliography of Sociology

كد كتاب : 467

اول ، 1379

سيد مرتضي نوربخش

964-459-485-1

قيمت : 9000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه اي بر جامعه شناسي نابرابريهاي اجتماعي

An Introduction to Sociology of Social Unequalities

كد كتاب : 445

هفتم ، 1396

دكتر علي كمالي

978-600-02-0422-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی جنگ و نيروهای نظامی

Sociology of War and Military Forces

كد كتاب : 441

سیزدهم ، 1396

مهدي اديبی سده

978-964-530-057-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طرح آزمايشها و روشهاي آماري براي پژوهش در علوم اجتماعي و رفتاري

Experiment Design and Statistical Methods : For Behavioural and Social Research

كد كتاب : 421

دوم ، 1388

ديويد ر. باني فيس

964-459-432-0

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جمعيت‌ شناسي جهان

Demography of the World

كد كتاب : 395

پنجم ، 1393

دكتر مهدي اماني

978-600-02-0079-4

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انسان شناسي عمومي

General Anthropology

كد كتاب : 393

نهم ، 1396

دكتر اصغر عسكري خانقاه ، دكتر محمد شريف كمالي

978-600-02-0472-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام

The History of Social Thought in Islam

كد كتاب : 347

دوازدهم ، 1395

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-349-9

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رياضيات پايه براي علوم اجتماعي

Basic Mathematics for Social Sciences

كد كتاب : 344

هشتم ، 1397

دكتر كريم منصورفر

978-600-02-0573-7

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني جمعيت ‌شناسي

Principles of Demography

كد كتاب : 322

سیزدهم ، 1395

دكتر مهدي اماني

978-600-02-0338-2

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي محض و كاربردي

Pure and Applied Sociological Theory

كد كتاب : 313

چهارم ، 1392

كالوين جي. لارسن

978-964-459-313-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مراحل و مهارتهاي مددكاري

The Helping Relationship Process and Skills

كد كتاب : 288

نهم ، 1393

لورنس ام. برامر

978-964-459-288-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه و سياست : مقدمه اي بر جامعه شناسي سياسي

Politics and Society : An Introduction to Political Sociology

كد كتاب : 273

دوازدهم ، 1393

مايكل راش

978-964-459-273-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته روزنامه نگاري و علوم ارتباطات

English for the Students of Journalism Mass and Media

كد كتاب : 210

دوازدهم ، 1396

دكتر سيدمحمد ضياء حسيني ، فهيمه معرفت

978-600-02-0435-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

English for the Students of Sociology

كد كتاب : 208

دهم ، 1396

دكتر محمدحسين كشاورز

978-964-459-208-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سازمان اجتماعي ( مقدمه اي بر جامعه‌ شناسي عمومي )

Introduction à la Sociologié générale L’organisation Sociale

كد كتاب : 190

پنجم ، 1389

گي روشه

978-964-459-190-7

قيمت : 24000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسي كار و شغل

Sociology of Work and Profession

كد كتاب : 162

سیزدهم ، 1393

دكتر غلامعباس توسلي

978-964-530-582-4

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسی ادبيات

Sociologie de la littérature

كد كتاب : 139

یازدهم ، 1392

روبر اسكارپيت

978-964-459-139-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آناليز جمعيت شناختي

L’analyse Démographique

كد كتاب : 134

اول ، 1374

رولان پرسا

964-459-134-8

قيمت : 6000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي ( 2 ) : مباني جامعه شناسي

An Introduction to Islamic Sociology (2) : The History of Sociology

كد كتاب : 116

سوم ، 1388

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-116-7

قيمت : 31500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي ( 1 ) : تاريخچه جامعه شناسي

An Introduction to Islamic Sociology (1) : The History of Sociology

كد كتاب : 115

پنجم ، 1396

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0523-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه مقاله هاي سمينار جامعه شناسي و توسعه (2) : ( 19-21 آذر ماه 1370 )

كد كتاب : 98

اول ، 1373

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )

964-459-098-8

قيمت : 4700 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه مقاله هاي سمينار جامعه شناسي و توسعه (1) : ( 19 -21 آذر ماه 1370 )

كد كتاب : 86

اول ، 1373

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )

964-459-086-4

قيمت : 3600 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روند اعزام دانشجو در ايران

كد كتاب : 81

اول ، 1372

علي محمد حاضري

964-459-081-3

قيمت : 1600 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای بر تحقيقات اجتماعی

An Introduction to Social Research

كد كتاب : 79

ششم ، 1396

هوبرت بلالاك

978-964-459-079-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ايده علم اجتماعي و پيوند آن با فلسفه

The Idea of a Social Science ( and its Relation to Philosophy )

كد كتاب : 78

سوم ، 1391

پيتر وينچ

978-964-459-078-8

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی جامعه‌ شناسی

Introduction to Sociology

كد كتاب : 67

بيست و هشتم ، 1396

بروس كوئن

978-964-530-207-6

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای بر نمونه‌ گيری در تحقيق

An Introduction to Research Sampling

كد كتاب : 62

دهم ، 1396

دكتر حسن سرايی

978-964-459-062-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌ داری

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

كد كتاب : 58

نهم ، 1396

ماكس وبر

978-964-459-058-0

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه‌ های جامعه شناسی

Sociological Theories

كد كتاب : 28

هجدهم ، 1391

دكتر غلامعباس توسلی

978-964-530-140-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

English for the Students of Social Sciences (2)

كد كتاب : 8

بیست و دوم ، 1397

دكتر فرهاد مشفقي ، دكتر اكبر افقري

978-964-530-936-5

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (1)

English for the Students of Social Sciences (1)

كد كتاب : 7

بيست و پنجم ، 1396

دكتر فرهاد مشفقی

978-964-459-007-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->