نسخه چاپی
حقوق


سمت

درآمدی بر جرم شناسی

An Introduction & Overview Criminology

كد كتاب : 2217

اول ، 1397

دکتر مهرداد رایجیان اصلی

978-600-02-0647-5

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه ی اصول حقوقی

Theory Of Legal Principles

كد كتاب : 2187

اول ، 1397

اومبرتو آویلا

978-600-02-0603-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الاسلام و القانون الدولی العالم (المجلد الاول)

كد كتاب : 2151

اول ، 1397

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قيمت : 0 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الاسلام و القانون الدولی العالم (المجلد الثانی)

كد كتاب : 2127

اول ، 1397

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0512-6

قيمت : 0 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بشر و محیط زیست ( دورنمای فلسفی ، نظری و حقوقی )

Human Rights and the Environment : Philosophical , Theoretical and Legal Perspectives

كد كتاب : 2061

اول ، 1396

لیندا حجّار لیب

978-600-02-0418-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق قراردادها : انعقاد ، آثار و انحلال

Contract Law ( Conclusion , Effects and Termination )

كد كتاب : 2056

دوم ، 1396

دکتر عبدالحسین شیروی

978-600-02-0416-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی

Public International Air Law

كد كتاب : 2040

اول ، 1395

دکتر حمید کاظمی

978-600-02-0384-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بازار سرمایه

Capital Market Law

كد كتاب : 2033

چهارم ، 1396

دکتر محمد سلطانی

978-600-02-0372-6

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع ( گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سید عزت‌ الله عراقی )

Law ; The Essence of Social Survival Legal Essays in Honor of Professor Seyed Ezatollah Araghi

كد كتاب : 2031

سوم ، 1396

جمعی از نویسندگان ، به کوشش امیر حسین رنجبریان

978-600-02-0368-9

قيمت : 380000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بین‌ الملل خصوصی هوایی

Private International Air Law

كد كتاب : 2018

دوم ، 1396

دکتر حمید کاظمی

978-600-02-0339-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قرارداد عدم رقابت

Non- Competition Agreement

كد كتاب : 2009

دوم ، 1396

دکتر ابراهیم رهبری ، نجمه کاظمی آهوئی

978-600-02-0327-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق خانواده ( ازدواج، طلاق و فرزندان )

family Law ( Marriage , Divorce and Children)

كد كتاب : 1997

چهارم ، 1397

دکتر عبدالحسین شیروی

978-600-02-0302-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حمایتهای حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌ افزار

Legal Protection for Software Developers

كد كتاب : 1955

اول ، 1394

دکتر ستار زر کلام ، مهندس محمد حسن محوری

978-600-02-0246-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق جزای عمومی ( بررسی فقهی - حقوقی واکنش علیه جرم )

General Criminal Law : Juridical - Legal Study of the Reaction Against Crime

كد كتاب : 1936

دوم ، 1396

دکتر علی مراد حیدری

978-600-02-0218-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حمایت حقوقی از نوآوری‌ های زیست‌ فناوری

Legal Protection of Biotechnological Inventions

كد كتاب : 1934

دوم ، 1396

دکتر سعید حبیبا ، مهدی معلی

978-600-02-0382-5

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه محض حقوق و دولت

The Pure Theory of Law & State

كد كتاب : 1928

دوم ، 1395

هانس کلسن

978-600-02-0410-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience

كد كتاب : 1926

دوم ، 1396

سید جواد ورعی ( طباطبایی حسینی )

978-600-298-099-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی حریم خصوصی ( بر اساس منابع اسلامی )

Foundations of Privacy in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 1864

اول ، 1393

محمد سروش

978-600-298-064-9

قيمت : 76000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بین‌ الملل فضایی

International Space Law

كد كتاب : 1846

دوم ، 1397

دکتر سیدهادی محمودی

978-600-02-0091-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کلیات حقوق اساسی

Constitutional Law

كد كتاب : 1806

پنجم ، 1397

دکتر محمد رضا ویژه

978-600-02-0035-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تأمین اجتماعی : با تأکید بر حوزه بیمه‌ ای

Social Security Law : With a Focus on Insurance Domain

كد كتاب : 1803

چهارم ، 1396

دکتر عمران نعیمی ، دکتر حمید رضا پرتو

978-600-02-0233-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی حقوق عمومی

Principles of Public Law

كد كتاب : 1796

سوم ، 1396

دکتر خیرالله پروین

978-600-02-0018-3

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه ( جلد چهارم ) : بخش حقوق بین ‌الملل

The Rules of Islamic Jurisprudence (Vol. 4) : International Law

كد كتاب : 1699

اول ، 1392

استاد عباسعلی عمید زنجانی

978-964-530-900-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق انتقال فناوری

Technology Transfer Law

كد كتاب : 1679

سوم ، 1396

دکتر ابراهیم رهبری

978-964-530-871-9

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق کار ( جلد دوم )

Labour Law ( 2nd Volume )

كد كتاب : 1655

پنجم ، 1396

دکتر سید عزت‌ الله عراقی

978-964-530-843-6

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت الکترونیکی

Electronic Commerce Law

كد كتاب : 1640

پنجم ، 1397

دکتر مصطفی السان

978-964-530-826-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

داوری تجاری بین ‌المللی

International Commercial Arbitration

كد كتاب : 1639

هفتم ، 1396

دکتر عبدالحسین شیروی

978-964-530-822-1

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بزه‌ دیده در دادرسی‌ های کیفری بین‌ المللی

Victim's Rights in International Criminal Procedures

كد كتاب : 1636

دوم ، 1392

دکتر لیلا سادات اسدی

978-964-530-819-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ‌بین‌ الملل خصوصی

Private International Law

كد كتاب : 1630

سوم ، 1397

عبدالواحد افضلی ، محمد اسحق رحیمی

978-600-02-0621-5

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اموال و حقوق مالی

Property Law

كد كتاب : 1551

دوم ، 1394

دکتر علیرضا باریکلو

978-964-530-713-2

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جعل و تزوير و جرايم وابسته

Forgery and the Related Crimes

كد كتاب : 1538

سوم ، 1396

دكتر عباس منصورآبادي ، دكتر محمدجواد فتحي

978-964-530-699-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق رسانه

Media Law

كد كتاب : 1523

نهم ، 1396

دكتر باقر انصاري

978-964-530-678-4

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پيشگيري از جرم : پيشگيري رشدمدار

Crime Prevention : Developmental Crime Prevention

كد كتاب : 1504

سوم ، 1397

دكتر محمود مهدوي

978-964-530-654-8

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جرم مطبوعاتي

Press Crime

كد كتاب : 1483

سوم ، 1396

دکتر قاسم محمدي

978-964-530-630-2

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ديپلماتيک (رهيافت اسلامی)

القانون الدبلوماسی الاسلامی

كد كتاب : 1476

سوم ، 1396

دکتر احمد ابوالوفا

978-964-530-621-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دكترين استيفاي حق در حقوق مالكيت فكري

Doctorine of the Exhaustion Rights in the Intellectual Property Regime

كد كتاب : 1443

دوم ، 1390

دكتر سعيد حبيبا ، زهرا شاكري

978-964-530-575-6

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بانكی

Banking Law

كد كتاب : 1429

پنجم ، 1395

دكتر مصطفی السان

978-964-530-995-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تناسب جرم و مجازات

Proportionality of Crime and Punishment

كد كتاب : 1425

چهارم ، 1396

دكتر منصور رحمدل

978-964-530-555-8

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسئوليت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) : ویراست 3 : با تجدید نظر و اضافات

Civil Liability (Extra - Contractual Obligations) : 3rd Edition : With Revision and Additions

كد كتاب : 1406

یازدهم ، 1397

دكتر سيدحسين صفايی ، دكتر حبيب الله رحيمی

978-600-02-0367-2

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت بين‌ الملل

International Trade Law

كد كتاب : 1397

دهم ، 1396

دكتر عبدالحسين شيروي

978-964-530-815-3

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اداری تطبيقی (جلد دوم)

Comparative Administrative Law: Vol.2

كد كتاب : 1394

ششم ، 1396

دكتر مهدی هداوند

978-964-530-515-2

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اداري تطبيقي (جلد اول)

Comparative Administrative Law: Vol.1

كد كتاب : 1393

ششم ، 1396

دكتر مهدي هداوند

978-964-530-514-5

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق قراردادها در فقه اماميه: جلد دوم (توافق اراده‌ ها، شرايط متعاقدان و مورد معامله)

Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence : 2

كد كتاب : 1378

سوم ، 1393

دکتر سيدمصطفي محقق داماد و ديگران

978-600-5486-48-3

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حمايت از نشانه‌ هاي جغرافيايي

Protection of Geographical Indications

كد كتاب : 1368

اول ، 1389

شوكت شايسته

978-964-530-475-9

قيمت : 35500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دانش‌ نامه پليس علمی

Encyclopedia of Forensic Science

كد كتاب : 1336

سوم ، 1390

سوزان بل

978-964-530-431-5

قيمت : 116000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه علم حقوق با رويكرد به حقوق ايران و اسلام

An Introduction to Law : With an Approach to Iranian and Islamic Law

كد كتاب : 1331

دهم ، 1392

مصطفي دانش ‌پژوه

978-600-5486-19-3

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحولات جرم سياسي

The Dynamics of Political Crime

كد كتاب : 1306

سوم ، 1393

جفري ايان راس

978-964-530-395-0

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اسرار تجاري

Trade Secrets Law

كد كتاب : 1296

سوم ، 1395

ابراهيم رهبري

978-964-530-377-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه (2) : بخش جزا

The Rules of Islamic Penal Jurisprudence : 2

كد كتاب : 1276

هفتم ، 1397

استاد خليل قبله‌ اي خويي

978-964-530-355-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام حقوقي فرانسه

French Legal System

كد كتاب : 1230

اول ، 1387

كاترين اليوت و كاترين ورنون

978-964-530-308-0

قيمت : 34000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مسائل مستحدثه (جنين ، كودكان نامشروع ، كودكان بزهكار ، توارث در اهداي گامت ، تشريح و حجب)

Islamic New Legal Problems (Foetus , Natural Childeren , Offender Childeren , and Inheritance Dedication of Gamet , Dissection and Exclusion)

كد كتاب : 1227

سوم ، 1393

استاد خليل قبله اي خويي

978-964-530-305-9

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق دريايي بر پايه قانون دريايي ايران و مقررات بين المللي دريايي

Maritime Law : in Accordance With the Iranian Maritime Code and Maritime International Rules

كد كتاب : 1195

دهم ، 1397

دكتر مرتضي نجفي اسفاد

978-964-530-273-1

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق مالكيت ادبي و هنري

Literary and Artistic Property Law

كد كتاب : 1182

چهارم ، 1393

دكتر ستار زركلام

978-964-530-261-8

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق خانواده (در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران)

Family Law (in the Civil Code of Islamic Republic of Iran)

كد كتاب : 1180

سوم ، 1397

دكتر سيد علي محمد يثربي قمي

978-964-530-259-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بار اثبات در امور كيفري

Burden of Proof in Criminal Matters

كد كتاب : 1179

سوم ، 1393

دكتر منصور رحمدل

978-964-530-258-8

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سازوكارهای حقوقی حمايت از توليد علم (حقوق پژوهش)

Legal Mechanisms for Knowledge-Building and Scientific Progress

كد كتاب : 1176

اول ، 1387

دكتر باقر انصاری

978-964-530-255-7

قيمت : 45500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه و حقوق تطبيقي

Comparative Islamic Jurisprudence and Law

كد كتاب : 1172

چهارم ، 1396

به قلم گروهي از مؤلفان

978-964-530-251-9

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق كيفری اروپايی (جلد اول)

Droit Penal Europeen ( Vol. 1 )

كد كتاب : 1160

اول ، 1386

ژان پرادل، گرت كورستنز

978-964-530-239-7

قيمت : 29000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق : جستاري در نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران

An Introduction to Sociological Approach to Law

كد كتاب : 1158

سوم ، 1394

دكتر عبدالرضا عليزاده

978-964-530-237-3

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه حقوقي ناب ( مدخلي به مسائل نظريه حقوقي )

Pure Theory of Law

كد كتاب : 1157

دوم ، 1391

هانس كلسن

978-964-7788-49-6

قيمت : 42000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق حريم خصوصي

Privacy Law

كد كتاب : 1151

چهارم ، 1393

دكتر باقر انصاري

978-964-530-228-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه : جلد سوم (بخش حقوق عمومي)

The Rules of Islamic Jurisprudence (Vol . 3): Public Law

كد كتاب : 1130

چهارم ، 1396

استاد عباسعلي عميد زنجاني

978-964-530-203-8

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تأملاتی در حقوق تطبيقی

Reflections on Comparative Law

كد كتاب : 1126

ششم ، 1396

گروهی از مؤلفان (با مقدمه دكتر عباس كريمی)

978-964-530-198-7

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علم اصول در فقه و قوانين موضوعه

Principles of Jurisprudence and Postulations

كد كتاب : 1112

ششم ، 1387

استاد خليل قبله‌ اي خويي

978-964-530-183-3

قيمت : 28500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه: بخش حقوق جزا (جلد دوم)

The Rules of Islamic Jurisprudence : Criminal Law (Vol. 2)

كد كتاب : 1109

پنجم ، 1391

استاد عباسعلي عميد زنجاني

978-964-530-180-2

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه : بخش حقوق خصوصي (جلد اول)

The Rules of Islamic Jurisprudece : Private Law (Vol. 1)

كد كتاب : 1108

پنجم ، 1393

استاد عباسعلي عميد زنجاني

978-964-530-179-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ارتباط جمعي

Mass Communication Law

كد كتاب : 1107

نهم ، 1396

دكتر باقر انصاري

978-964-530-178-9

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق مدني تطبيقي

Comparative Civil Law

كد كتاب : 1091

هفتم ، 1397

گروهي از مؤلفان (با مقدمه دكتر عباس كريمي)

978-964-530-159-8

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق شركتهاي تجاري

Company Law

كد كتاب : 1065

چهاردهم ، 1397

دكتر محمدرضا پاسبان

978-600-02-0253-8

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عدالت ترميمي

Restorative Justice

كد كتاب : 1064

ششم ، 1396

دكتر حسين غلامي

978-964-530-125-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياست جنايي ايران : جرايم مواد مخدر

Iranian Criminal Policy : Vis-a-Vis Drug Offence

كد كتاب : 1062

چهارم ، 1395

دكتر منصور رحمدل

978-964-530-123-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اداري تطبيقي

The Comparative Administrative Law the Rule of Law and the Comparative Administrative

كد كتاب : 1032

نهم ، 1397

دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني

978-964-530-084-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره) جلد دوم

Civil Law and the Fataawa of Imam Khomeini (Qs) 2

كد كتاب : 1001

سوم ، 1390

دكتر عبدالله كيائي

978-964-530-707-1

قيمت : 97000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره) جلد اول

Civil Law and the Fataawa of Imam Khomeini (Qs) 1

كد كتاب : 1000

سوم ، 1390

دكتر عبدالله كيائي

978-964-530-381-3

قيمت : 96000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق

Forensic Medicine for the student of Law

كد كتاب : 996

سیزدهم ، 1396

دكتر فرامرز گودرزي ، دكتر مهرزاد كياني

978-964-530-990-7

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ارث

Les droits de Succession

كد كتاب : 963

هشتم ، 1396

دكتر علي‌ حسين مصلحي عراقي

978-964-530-009-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آيات الاحكام ( حقوق مدنی و جزايی )

Verses of Civil-Criminal Verdicts in the Holy Quran

كد كتاب : 951

نهم ، 1391

خليل قبله‌ ای خويی

978-964-459-996-5

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تطبيقی

Comparative Law

كد كتاب : 882

پانزدهم ، 1396

دکتر عبدالحسین شیروی

978-964-530-765-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بين‌ المللی كيفری

International Criminal Law

كد كتاب : 855

ششم ، 1395

كريانگ ساك كيتی شيايزری

978-600-02-0008-4

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق زيستي ( بيواتيك ) : از منظر حقوقي، فلسفي و علمي : مجموعه مقالات (1)

Bioethique

كد كتاب : 840

سوم ، 1388

جمعي از نويسندگان

978-964-459-884-5

قيمت : 28500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم جنايي (به مناسبت نكوداشت استاد و انديشمند گرانقدر دكتر محمد آشوري)

Criminal Sciences

كد كتاب : 837

هفتم ، 1396

جمعي از نويسندگان

978-964-459-881-4

قيمت : 380000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اتحاديه تعاونيها

Law of Cooperation Unions

كد كتاب : 829

چهارم ، 1393

دكتر حسن حسنی

978-964-459-873-9

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران

Criminal Policy : In Islam and Islamic Republic of Iran

كد كتاب : 822

چهارم ، 1394

دكتر سيد محمد حسيني

978-964-459-864-7

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قاعده‌ هاي فقهي

Rules of Islamic Jurisprudence

كد كتاب : 810

پنجم ، 1393

قدرت‌ الله مشايخي

978-964-459-851-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ حقوق كيفري بين النهرين

The History of Ancient Mesopotamian Criminal Law

كد كتاب : 809

دوم ، 1394

جمعي از مؤلفان

978-964-459-850-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بين الملل خصوصی ( كليات ، تابعيت ، اقامتگاه ، وضعيت بيگانگان ، استرداد مجرمين و سرمايه گذاری خارجی در ايران )

Private International Law ( Introduction, Nationality, Domicile, Status of Aliens and Refugees, Extradition and Foreign Investment in Iran )

كد كتاب : 779

نهم ، 1396

دكتر سيد نصرالله ابراهيمی

978-600-02-0212-5

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بيمه

Insurance Law

كد كتاب : 759

چهاردهم ، 1396

دكتر ايرج بابايي

978-600-02-0464-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسير قانون مدني : اسناد، آراء و انديشه ‌هاي حقوقي

The Interpretation of Civil Code Documents, Judgments and Legal Views

كد كتاب : 745

هشتم ، 1397

دكتر سيد مرتضي قاسم‌ زاده ، دكتر حسن ره ‌پيك ، دكتر عبدالله كيايي

978-964-530-363-9

قيمت : 400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دادگستري درآلمان

The German legal System

كد كتاب : 738

دوم ، 1388

آنكه فركمان ، توماس وگريش

978-964-459-776-3

قيمت : 38000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي

Droit de la propriété industrielle et commerciale

كد كتاب : 722

چهارم ، 1397

دكتر عبدالحميد شمس

978-600-02-0421-1

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اسلامي در خاورميانه

Droit Musulman : Applications au Proche-Orient

كد كتاب : 692

اول ، 1382

شفيق شحاته

978-964-459-730-5

قيمت : 9000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تعاونيها

Cooperatives Law

كد كتاب : 653

نهم ، 1396

دكتر حسن حسني

978-964-459-689-6

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

وقف از ديدگاه حقوق و قوانين

La fondation pieuse du point de vue de droit et Lois

كد كتاب : 651

چهارم ، 1392

دكتر محمد امينيان مدرس

978-964-459-687-2

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق كار (1)

Labour Law (1)

كد كتاب : 642

هجدهم ، 1396

دكتر سيد عزت الله عراقي

978-964-530-857-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ انديشه هاي كيفري

Histoire des doctrines pénales

كد كتاب : 633

یازدهم ، 1396

ژان پرادل

978-964-459-668-1

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارث

Succession

كد كتاب : 611

چهارم ، 1396

خليل قبله اي خويي

978-964-459-645-2

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پليس علمي ( كشف علمي جرايم )

Scientific Police

كد كتاب : 572

شانزدهم ، 1396

مهدي نجابتي

978-964-530-682-1

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مفقودان و ايثار گران از ديدگاه حقوقي و قوانين حمايتي

Les Absents et Les Altruistes du Point de vue de Droit et de Legislation Protectrice

كد كتاب : 543

اول ، 1380

دكتر محمد امينيان مدرس

978-964-459-572-1

قيمت : 13000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كشف علمي جرايم

Principles of Criminal Investigation

كد كتاب : 537

هفتم ، 1396

دكتر ولي الله انصاري

978-964-459-561-5

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون حقوقي ( 2 ) : حقوق جزا

Legal Texts (2) : Criminal Law

كد كتاب : 536

سیزدهم ، 1397

دكتر عبدالحسين شيروي

978-964-459-560-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون حقوقي ( 1 ) : حقوق قراردادها

Legal Texts (1) : Contract Law

كد كتاب : 521

شانزدهم ، 1397

دكتر عبدالحسين شيروي

978-964-459-543-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي )

Criminal Investigation Law (Comparative Study)

كد كتاب : 507

چهارم ، 1397

دكتر ولي الله انصاري

978-600-02-0392-4

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جرم شناسی نظری

Theoretical Criminology

كد كتاب : 504

دهم ، 1396

جرج ولد ، توماس برنارد ، جفری اسنيپس

978-600-02-0135-7

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه ( 1 ) : بخش جزا

The Rules of Islamic Penal Jurisprudence

كد كتاب : 497

دهم ، 1397

خليل قبله‌ ای خویی

978-964-459-518-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )

Modern Human Reproductive Techniques from the View of Jurisprudence & Law

كد كتاب : 485

پنجم ، 1396

جمعی از نویسندگان

978-964-459-505-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آيين دادرسی كيفری ( جلد دوم )

Criminal Procedure ( Volume 2 )

كد كتاب : 473

دوازدهم ، 1389

دكتر محمد آشوری

978-964-530-498-8

قيمت : 43000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق قراردادها در فقه اماميه ( جلد اول )

Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence (1)

كد كتاب : 411

نهم ، 1397

جليل قنواتي ، سيد حسن وحدتي شبيري ، ابراهيم عبدي پور ، زير نظر دكتر محقق داماد

978-964-530-698-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت : كليات ، معاملات تجاري ، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري

Commercial Law Generalities , Commercial Acts , Merchants and Organization of Commercial Activity

كد كتاب : 386

بیست و چهارم ، 1397

دكتر ربيعا اسكيني

978-964-530-142-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اخلاق و حقوق بين الملل

Ethic and International Law

كد كتاب : 385

دوم ، 1394

ناصر قربان نيا

964-600-02-0174-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت بين الملل ( جلد دوم )

Schmitthoff’s Export Trade : The Law & Practice of International Trade (1 and 2)

كد كتاب : 363

ششم ، 1396

كلايو ام. اشميتوف

978-964-459-365-9

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت بين الملل ( جلد اول )

Schmitthoff’s Export Trade : The Law & Practice of International Trade ( 1 and 2 )

كد كتاب : 362

هفتم ، 1395

كلايو ام. اشميتوف

978-964-459-364-2

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي

English for the Students of Private Law

كد كتاب : 311

هفتم ، 1386

فرهاد مشفقي ، فرزاد شريفيان

964-459-311-1

قيمت : 22000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اسلام و حقوق بين الملل عمومي ( جلد دوم )

Islam and General International Law ( Vol 2 )

كد كتاب : 305

سوم ، 1393

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0093-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر حقوق اساسي

An Introduction to Constitutional Law

كد كتاب : 303

اول ، 1377

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-303-1

قيمت : 5000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت : شركتهاي تجاري ( جلد دوم )

Commercial Law Trading : Corporations ( Volume 2 )

كد كتاب : 261

بیست و سوم ، 1397

دكتر ربيعا اسكيني

978-964-530-371-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل

English for the Students of International Law

كد كتاب : 248

ششم ، 1387

دكتر فرهاد مشفقي

964-459-248-4

قيمت : 20500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي

English for the Students of Public Law

كد كتاب : 223

نهم ، 1395

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0371-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منتخبات من المباحث الفقهية

Selected Texts of Fegh-h Matters

كد كتاب : 222

هشتم ، 1397

دكتر حسين مهرپور (گرد آورنده)

978-600-02-0591-1

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي

English for Students of Criminal Law and Criminology

كد كتاب : 212

نهم ، 1396

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0088-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت : ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته

Commercial Law : Bankruptcy and Liquidation

كد كتاب : 202

بیست و دوم ، 1396

دكتر ربيعا اسكيني

978-964-530-087-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري ( جلد اول )

Commercial Law Trading Corporations ( Volume 1 )

كد كتاب : 191

بیست و چهارم ، 1396

دكتر ربيعا اسكيني

978-964-530-139-0

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق مدني اشخاص و محجورين

Civil Law Persons and Persons Under Legal Incapacity

كد كتاب : 188

بیست و سوم ، 1396

دكتر سيدحسين صفايي ، دكتر سيد مرتضي قاسم ‌زاده

978-964-530-989-1

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آيين دادرسي كيفري (1)

Criminal Procedure ( Volume 1 )

كد كتاب : 175

نوزدهم ، 1395

دكتر محمد آشوري

978-600-02-0320-7

قيمت : 235000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق محيط زيست در ايران

The Law of Environment in Iran

كد كتاب : 160

هفتم ، 1397

دكتر مصطفي تقي زاده انصاري

978-600-02-0220-0

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارث

Succession

كد كتاب : 153

سوم ، 1379

دکتر مهدي شهيدي

964-459-153-4

قيمت : 5500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

احوال شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت ( ارث ، وصيت ، وصايت )

Personal Laws Concerning Inheritance and Will in Sunna Schools

كد كتاب : 145

سوم ، 1389

دكتر اسعد شيخ الاسلامي

978-964-459-145-7

قيمت : 24000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد فقه : بخش مدنی 2

The Rules of Islamic : Jurisprudence

كد كتاب : 124

شانزدهم ، 1396

دكتر سيد مصطفی محقق داماد

978-600-02-0306-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق اداري

Administrative Law

كد كتاب : 114

بیست و یکم ، 1397

دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني

978-600-02-0001-5

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال)

Private Criminal Law (Crimes Against Property)

كد كتاب : 101

یازدهم ، 1395

دكتر محمد جعفر حبيب ‌زاده

978-964-530-368-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض ، انبار ، اسناد در وجه حامل و چک )

Commercial Law :Bill of Exchange , Promissory note , Warrant , Bearer Bonds and Chque

كد كتاب : 99

بیست و پنجم ، 1397

دكتر ربيعا اسکيني

978-964-530-146-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اسلام و حقوق بين الملل عمومي ( جلد اول )

Islam and General International Law (1)

كد كتاب : 69

هفتم ، 1396

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-600-02-0263-7

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق جزاي عمومي (جلد اول)

General Criminal Law (Volume 1)

كد كتاب : 53

چهاردهم ، 1393

دكتر محمدصالح وليدي

978-964-459-053-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر حقوق اسلامی

Introduction to Islamic Law

كد كتاب : 18

سوم ، 1381

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-018-4

قيمت : 18000 ريال

اطلاعات بیشتر --->