نسخه چاپی
مطالعات كتاب درسي دانشگاهي


سمت

گرافیک در خدمت یادگیری : دستورالعمل‌ هایی علمی برای برنامه‌ ریزی ، طراحی و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی

Graphics for Learning : Proven Guidelines for Planning , Designing , and Evaluating Visuals in Training Materials

كد كتاب : 1862

اول ، 1393

روت کالوین کلارک ، چاپتا لاینز

978-600-02-0109-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهش و نگارش کتاب درسی

Textbook : Research and Writing

كد كتاب : 1805

دوم ، 1394

یان میک

978-600-02-0034-3

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عملکرد گرافیک در کتابهای درسی دانشگاهی

Application of Graphics in Educational Academic Books

كد كتاب : 1695

اول ، 1392

دکتر کامران افشار مهاجر

978-964-530-896-2

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی

An Introduction to the Method for University Textbook Desingn and Compilation

كد كتاب : 1607

سوم ، 1396

دکتر محمد آرمند ، دکتر حسن ملکی

978-964-530-782-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگارش و تهیه ملحقات کتاب درسی دانشگاهی

Writing and Developing Your College Textbook Supplements

كد كتاب : 1602

اول ، 1391

مری الن لپیونکا

978-964-530-775-0

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب درسي دانشگاهي (2) : فناوري اطلاعات و ارزشيابي

University Textbook (2) : ICT & Assessment

كد كتاب : 1061

دوم ، 1387

جمعي از مؤلفان

978-964-530-122-2

قيمت : 31500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتاب درسي دانشگاهي (1) : ساختار و ويژگيها

University Textbook (1) : Features & Structures

كد كتاب : 1060

دوم ، 1387

جمعي از مؤلفان

978-964-530-121-5

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نحوه نگارش و تهيه كتاب درسي دانشگاهي

Writing and Developing your College Textbook

كد كتاب : 1022

سوم ، 1391

مري آلن لپيونكا

978-964-530-072-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->