نسخه چاپی
 

كارگاه آموزشي: مقاله نويسي با هدف عرضه معيارهاي آكادميك (ISI)

 85/10/03
مدرس: دكتر موسي اكرمي

گارگاه مقاله‌نويسي مركز تحقيق و توسعه علوم انساني (سمت) كارگاه مقاله‌نويسي با هدف عرضه معيارهاي آكادميك نگارش مقاله پژوهشي بر اساس استانداردهاي مؤسسه ISI برگزار شد.
مهم‌ترين بخشهاي كارگاه عبارت بودند از:
ـ چرا يك مقاله پژوهشي مي‌نويسم؛
ـ يك مقاله پژوهشي چيست؟
ـ انتخاب موضوع
ـ جستجوي منابع
ـ يادداشت برداري
ـ روند نگارش
ـ طرح و پيش‌نويس
ـ ساختار مقاله
ـ الگوي بخشهاي مختلف مقاله
ـ ويژگيهاي بخشهاي مختلف مقاله
ـ شيوه‌هاي ارجاع دهنده
ـ ذكرمنابع