نسخه چاپی
 

 سخنراني و پرسش و پاسخ با عنوان «آينده‌انديشي و توسعه»

83/11/14، سالن اجتماعات «سمت»
سخنران: دكتر محسن بهرامي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و رئيس پژوهشگاه هوا / فضا

اين برنامه با هدف بهره‌گيري از مطالعات صورت گرفته در زمينه «آينده پژوهي» و سياستگذاري آتي توسعه علوم انساني در كشور برگزار شد. «آينده‌پژوهي» قلمرو جديدي است كه در تعامل با رشته‌هاي مختلف علوم در حال شكل‌گيري است.