نسخه چاپی
 

كارگاه آموزشي «تجزيه و تحليل و طراحي سيستم»

  83/10/16 تا 83/11/21
سخنران و مجري: دكتر عزت‌الله پورعزت (عضو هيئت علمي «سمت»)
ويژه اعضاي هيئت علمي و كارشناسان «سمت» و ساير علاقه‌مندان

در دو جلسه نظري، حاضران با مفهوم سيستم، سلسله مراتب سيستمها و رفتار‌شناسي آشنا شدند و ضمن آشنايي با ويژگيهاي يك سيستم و انواع آن در سه جلسه كارگاهي به طراحي سيستم پرداختند. در اين كارگاه به‌ويژه به سيستمهاي اجتماعي به‌عنوان پيچيده‌ترين سيستمها توجه شد.