نسخه چاپی
 

نشست علمی «آموزش زبان فرانسه و مشکلات مربوط به آن»

 83/11/09، اتاق جلسات «سمت»

اين جلسه شامل ٢ بخش کلی بود:

١. مذاکره آقای دکتر مرقاتی، قائم مقام «سمت» و آقاي پروفسور پلا درباره «گسترش آموزش زبان فرانسه در ايران» (ساعت ١٤ تا ٣٠:١٤)
٢. سخنرانی پروفسور پلا در جمع اساتيد گروههای فرانسه و پرسش و پاسخ (ساعت ٣٠:١٤ تا ١٧)
در بخش اول (مذاکره دکتر مرقاتی و پروفسور پلا) محورهايی از سوی هريک از طرفين مورد تأکيد قرار گرفت که اين محورها به شرح ذير هستند :

آقاي مرقاتي :
- لازم است طراحی دقيقی برای تقويت زبان فرانسه در ايران از سوی آقای پلا و ساير مسئولان فرانسوی زيربط، صورت گيرد. پس از برنامه ريزی، «سمت» در صورتی هزينه اين پروژه را بر عهده خواهد گرفت که دولت فرانسه هم بخشی از هزينه ها را برعهده داشته باشد.
که هر قومی اگر بخواهند زبان خود را در در جای ديگر گسترش دهند، لازم است علاوه بر برنامه ریزی ، سرمایه گذاری هم بکنند. بنابراين لازم است حداقل ٥٠ درصد هزينه توسط دولت فرانسه تأمين شود.
- پس از برنامه ريزی و تأمين هزينه، مسئله اصلی برای ترويج زبان فرانسه در ايران، روشمندی اين کار است. يعنی مقدمه توليد کتاب درسی، تدوين روش های بکار گرفته شده در تأليف است.

آقای پلا :
- لازم است در کنار تلاش برای تربيت اساتید آموزش زبان فرانسه در ايران، کتابهای جديدی هم در اين عرصه، با حمايت «سمت» تأليف و ترجمه شود. به اين ترتيب ٢ گام اساسی برای آموزش زبان فرانسه لازم است:
مذاکرات و نظرسنجیهای ما با استادان اين رشته حاکی از این است که بخش عمده ای از موانع، با تدوین کتابهای درسی مناسب برطرف می شود. (گام اول) و تربیت مدرس برای آموزش زبان فرانسه (گام دوم) نیز بخشی از مشکلات را برطرف می کند.
- در مورد روشمندی کار هم ابتدا باید کتابهایی چاپ شوند که این  روش شناسی را شفاف سازند. کتابهایی مانند:  مقدمه ای بر زبان شناسی فرانسه  و  جامعه شناسی زبان فرانسه  که می توانند این چرخه را تکمیل کنند وپراکندگی روشی موجود را از میان بردارند.
- آقای اوادیه از سفارت فرانسه در ایران نیز در خصوص هزینه های این پروژه ، نظر دولت فرانسه را اعلام خواهند نمود اما سفارت فرانسه و وابسته فرهنگی آن، ورای آموزش زبان فرانسه در ایران، به دنبال همکاری علمی با مراکز علمی ایرانی است.
- وابسته فرهنگی فرانسه به دنبال تشکیل انجمن زبان فرانسه است تا به این موضوع در حوزه ایرانی ها بپردازد. این انجمن، ویژه فرانسوی ها و ایرانیان مرتبط با زبان فرانسه است. سازمان  «سمت» هم می تواند عضو این انجمن باشد و برای رشد زبان فرانسه در ایران اقدام کند.
خانم دکتر صابری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»  نیز با تشریح اهداف تشکیل این مرکز بر ٢  محور کلی تأکید کردند: ارتقای کیفی و کمی کتاب درسی به لحاظ محتوا، نگارش، توزیع و ... مسایل مرتبط با استاد، دانشجو، یادگیری و یاددهی کار علمی و پژوهشی بر روی مباحث علوم انسانی به منظور تهیه کتاب درسی در این حوزه از اینرو ایشان اعلام کردند که این مرکز آمادگی دارد از همه پژوهشهایی که به تحقق این اهداف کمک کنند، پشتیبانی کند.