نسخه چاپی
 

كارگاه «مروري بر برخي از نكات نظري و عملي در ترجمه»

 83/09/23 (همزمان با هفته پژوهش)، اتاق جلسات «سمت»
مجري: فريبرز مجيدي (مترجم و ويراستار)

اين كارگاه با هدف بررسي معيارهاي ترجمه مطلوب و آشنايي با اصول و مباني آن برگزار شد. مشكلات مربوط به معادل‌يابي واژه‌ها، غلطهاي رايج در زبان، كاربرد اصطلاحات در متون مختلف از جمله مواردي بودند كه حاضران به بحث و تبادل نظر درباره آنها پرداختند و با ترجمه متنهاي گزيده با نكات بيشتري آشنا شدند و اشكالات احتمالي را برطرف كردند.